עמוד ראשי

מיסיון

תוכן

חדשות

אודות

קישורים

פורום

Peace from Harmony
מיסיון (Mission)

 משימות 

כןלשלום הרמוני ועדיפות חברתית לילדים.

לא-למלחמות, לטרור ולעוני תוצאה של דיסהרמוניה תעשייתית.

 

שלום נצחי הוא:

 

ציביליזציה הרמונית כחברה בעלת מודעות להרמוניה של אוכלוסיית כדור הארץ שלנו.

גאוותה על ידע מדעי של היסודות ,האלמנטים  והחוק של החברה והפרט ההרמוניים.

ידע זה משקף את ההרמוניה הספונטנית של המעמדות בעלות ההכרה של חברה הרמונית.

שימוש עולמי בידע מבוית זה מפיק ומייצר מקורות הרמוניים בכל התחומים: משאבי אנוש, אינפורמציה, כוח ,הון  ומשאבים ארגוניים וחומריים.

מודעות הרמונית יחד עם מקורות יצרניים הרמוניים, הינם הבסיס לשלום נצחי, שגשוג לאומי, אושר אנושי ושימור הטבע. אשר על כן, האידיאל החברתי של

GHA

 הינו:

חברה הרמונית. המאפיינים, הגדרות, מוכחים מדעית ב-

GHA Harmonious Civilization Universal Declaration.

GHA משימות ה-

להתוות מודעות מדעית לאי אלימות כדרך לחברה וציביליזציה הרמונית ובאמצעות פרויקטים הרמוניים,

חינוך הרמוני, דיאלוג רב תרבותי בכל הרמות:עולמי, אזורי, לאומי ומקומי.

 

משימות  מעשיות ב 

(אתרי הארגון וקישורים) , פרויקטים להרמוניה עולמית:ה-19GHA

1.International Website "Peace from Harmony" uniting ideas of harmony from all world and published in 17 languages, February 2005: www.peacefromharmony.org, אתרי הארגון

2.Global Harmony Association as a WorldNet of global harmony, de facto February 2005, de jure 2007: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249,

3.Making Children a Priority in the World o­n the basis of the children suffrage, May 2005: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=121,

4.Harmonious Era Calendar, January 2006: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=190,

5.Magna Carta of Harmony, December 2006: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=3,

6.World Harmony/Peace Academy and General Harmonious Education, May 2007: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=277,

7.Harmony Hymn, February 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=315,

8.Textbook: Tetrasociology: Science about Social and Individual Harmony, July 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=345,

9.Russia - Georgia: Harmonization through education instead of militarization, August 2008: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=337,

10.World Harmony/Peace Festivals similar to Olympic Games, September 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=342,

11.Fractals of Social Harmony and Tetrasociological Mathematics of Harmony, October 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=343,

12.Global Harmonious Change of Modernity, October 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=336,

13.Harmonious Educational Competition-Partnership, January 2009:http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=356,

14.56.Harmonious competition-partnership of two Peace Academies: USA and GHA, February 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=358,

15.WorldNet of Harmony Centers: «GlobHarmony», March 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=365,

16.Alternative Reserve Currency of Global Harmony: “HARMON”, April 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=367,

17.Global Harmony as Guarantor for World Security and Nuclear Zero, May 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=369,

18.Global Harmony International Treaty for Nuclear Disarmament, May 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=376,

19.Harmonious Civilization Universal Declaration, May 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=375.

The GHA global harmony projects give scientific understanding of the different sides of a harmonious civilization and ways of its conscious building.


Mission Realization in the GHA Books: ספרים
Harmonious Civilization (2009),
Harmony Academy (2008),
Magna Carta of Harmony (2007), and
Harmonious Era Calendar (2006)

The GHA books are the first universal documents of a harmonious civilization.


Mission Realization through International Political Club-2009:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=409

Mission Realization through creation of the Harmony Academies:

World Harmony Academy:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=392

Youth Cross-cultural Harmony Academy:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=395

Global harmonious education since childhood is the basic evolutional way for transformation of the harmonious sphere classes from the spontaneous in conscious actors of a harmonious civilization and social harmony.Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005