Pagina principală

Misiunea

Conţinut

Ştiri

Despre Noi

Link-uri

Forum

Peace from Harmony
Tratatul Internaţional al Armoniei Globale Pentru Dezarmare Nucleară

Asociaţia Armoniei Globale (GHA)

Din 2005, GHA este un o­nG internaţional reunind peste 300 de membri în 48 de ţări şi peste un milion de participanţi din membrii colectivi ai GHA în 80 de ţări.
Fondator şi Preşedinte GHA: Dr. Leo Semashko
Adresă: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg, 194356, Rusia
Telefon: +7 (812) 513-38-63,
Fax: +78125133863
Website: www.peacefromharmony.org
Email: leo.semashko@gmail.com sau tacvarthy@yahoo.com23 Mai până în 22 Iulie, 2009

======================================================

 

Tratatul Internaţional al Armoniei Globale

Pentru Dezarmare Nucleară

 

Tratatul Securităţii Globale pentru Dezarmare Nucleară Bazat pe

Declaraţia Universală a Civilizaţiei Armonioase:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=375

 

Tratat Schiţă

De către

Dr. Leo Semashko, Rusia

Prof. Ernesto Kahan, Israel

J.Dr. James T. Ranney, SUA

Writer Robert Weir, SUA

 

şi 49 susţinători din 20 de ţări:

Din Rusia - 21: Lucy Alferova, Yuri Dorofeev, Ivan Ivanov, Dimitry Ivashintsov, Vladimir Kavtorin, Eugenia Kamunina, Alexander Olshansky, Natalie Sidorova, Genrih Skvortsov, Svetlana Vetrova, Valery Gergel, Nina Goncharova, Natalya Potapova, Alexander Semashko, AndreiSemashko, Peter Semashko, Andrei Smirnov, Nikolay Strelkov, Vladimir Strelkov, Basil Smirnov, Tatiana Tselutina.

Din alte ţări - 28: Ada Aharoni, Maria Cristina Azcona, Reimon Bachika, Martha Ross DeWitt, Tholana Chakravarthy, Renato Corsetti, Guy Crequie, Noor Gillani, Francois Houtart, Takis Ioannides, Tatomir Ion-Marius, Mariam Khan, Dimitris P. Kraniotis, Evelin Lindner, Rose Lord, Francisco Matos, Charles Mercieca, Kae Morii, Matjaž Mulej, Terrence Paupp, Susana Roberts, Maitreyee Roy, Bernard Scott, Edward Soroko, Alexey Stakhov, Laj Utreja, Jiang Yimin, Taki Yuriko.

 

Listele co-autorilor şi susţinătorilor sunt deschise pentru alăturare în momentul unei recunoaşteri oficiale a Tratatului

Fiecare care face amendamente Tratatuluipentru discuţie publică este recunoscut ca şi co-autor

 

Publicarea Proiectului:

    Russian

    English

    Spanish

    French

    Romanian

    Japanese

Preambul

 

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar să subliniem o insolvabilitate a “păcii prin forţă” sau “balanţa puterii naţionale” doctrină de reţinere care va duce la o continuă cursă a înarmării (Grenville Clark and Louis B. Sohn, 1958: http://www.san.beck.org/GPJ27-Clark-SohnPlan.html, etc.).

Este acum necesar “a redefini securitatea pentru cel de-al douăzeci şi unulea secol”

(Iniţiativa Securităţii Globale, 2008: http://wage.wisc.edu/research/security_initiative/).

Prezentul Tratat redefineşte securitatea pentru cel de-al douăzeci şi unulea secol prin armonia globală sau doctrina “pace din armonie” şi gândirea ei corespunzătoare. Ceea ce Preşedintele SUA John F. Kennedy a spus în 1961 la Ansamblul General al Naţiunilor Unite: “Omenirea trebuie să pună un capăt războiului – sau războiul va pune un capăt omenirii,” rămâne adevărat astăzi, aproape 50 de ani mai târziu. Alternativa armoniei globale şi a gândirii corespunzătoare ne inspiră la acest Tratat şi necesită ca noi să realizăm noua iniţiativă de dezarmare nucleară a SUA şi a Rusiei, care a fost pusă înainte într-o declaraţie comună a Preşedintelui Obama şi Preşedintelui Medvevev pe data de 1 aprilie, 2009 la Londra.

 

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar:

 • A recunoaşte prezentul Tratat al Armoniei Globale (GHT) ca şi garant pentru securitatea mondială şi dezarmarea nucleară pe baza Declaraţiei Universale a Civilizaţiei Armonioase;
 • A asuma obligaţiile, conturate în Tratatul în cauză, de a menţine şi întări armonia globală ca şi garant al securităţii generale şi dezarmării nucleare.

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar să cădem de acord cu următoarea structură a Tratatului:

 • Preambul: defineşte misiunea, precondiţiile iniţiale şi rolul Tratatului,
 • Parte Generală: defineşte dezarmarea generală pe baza Declaraţiei Universale a Civilizaţiei Armonioase,
 • Parte Specială: defineşte normele şi cerinţele armoniei globale în soluţia uneia dintre problemele globale – dezarmarea nucleară,
 • Concluzie: defineşte aspectele organizaţionale şi tehnice pentru realizarea Tratatului.

 

Parte Generală

 

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar să definim dezarmarea generală şi completă pe bazaDeclaraţiei Universale a Civilizaţiei Armonioase în următoarele cerinţe şi norme:

 • A crea Programul multilateral de Dezarmare Generală şi Completă în peste următorii 50 de ani cu o reducere anuală a cheltuielilor armatei şi militare de 2 % pe an.
 • A crea Planul de Dezarmare Nucleară în peste următorii 10 ani, începând cu 2009, şi a-l considera ca şi parte necesară a Programului de Dezarmare Generală şi Completă.
 • A recunoaşte că dezarmarea nucleară deplină este imposibilă fără Programul de Dezarmare Generală şi Completă.
 • A prevedea în Programul de Dezarmare Generală şi Completă crearea în fiecare ţară a Departamentelor Păcii Armonioase (Ministere) care ar supraveghea dezarmarea, reducerea cheltuielilor militare şi folosirea lor pentru educaţie armonioasă şi lichidarea sărăciei extreme în lume.

Prezentul Tratat este propus ca şi platformă generală pentru următoarele eforturi ale statelor şi a unei societăţi civile să descrească în intensitatea generală (Acţiunea Globală spre a Preveni Războiul): http://www.globalactionpw.org/?page_id=66):

 • Întărirea mijloacelor multilaterale de rezolvare a conflictelor, protejarea drepturilor omului, şi prevenirea conflictului armat.
 • Reducerea forţelor militare printr-un proces fazat de dezarmare şi înlocuirea lor cu o forţă modestă a Naţiunilor Unite.
 • Susţinerea politicilor naţionale de pace şi dezarmare prin promovarea culturii păcii armonioase şi a iniţiativelor locale asemenea ca şi educaţia armonioasă/ a păcii.

În avansarea armoniei globale ca şi o nouă doctrină a securităţii umane, rolul de frunte aparţine noilor structuri insituţionale, în special a organizaţiilor inter şi non-guvernamentale (Iniţiativa Securităţii Globale, 2008:: http://wage.wisc.edu/research/security_initiative/).

Parte Specială:

 

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar să definim următoarele particularităţi, cerinţe şi norme ale armoniei globale privind dezarmarea nucleară:

 1. Dezarmarea nucleară este un proces al globalizării şi cea mai ascuţită problemă a omenirii. Dezarmarea diferă în mod calitativ de înarmare, necesitând o valoare universală, acceptabilă şi necesară pentru toţi oamenii, ştiinţa şi cultura armoniei globale ca şi garant şi platformă generală, aşa cum e exprimat de către Declaraţia Universală a Civilizaţiei Armonioase.
 2. Dezarmarea nucleară iniţiată de către SUA şi Rusia în aprilie 2009 deschide o nouă epocă a valorii de prioritate şi gândire a armoniei globale.

Tratatul prezent, împreună cu Declaraţia Universală a Civilizaţiei Armonioase, sunt recunoscute ca şi garant necesar şi platforma necesară pe care statele să îl elaboreze, să îl coordoneze, să îl aprobe şi să execute următoarele Tratate tehnice de dezarmare nucleară:

 1. Tratat de Interzicere Generală a Testării;
 2. Încetarea Verificabilă de Producere a Materialelor Fisile pentru Armele Nucleare;
 3. Misiunea de Minimă Reţinere ca şi Pas Tranziţional pe Calea spre Zero Arme Nucleare;
 4. Tratatul de Non-Proliferare Nucleară;
 5. Cooperarea Civilă Nucleară şi Banca Internaţională de Combustibil;
 6. Securitatea tuturor Materialelor Nucleare Vulnerabile şi Prevenirea Terorismului Nuclear.

(Aceste Tratate sunt listate în discursul Preşedintelui Obama pe data de 5 aprilie, 2009 în Praga).

 

Prezentul Tratat transferă centrul execuţiei Tratatelor tehnice de la inspecţii şi sancţiuni/ameninţări la încrederea internaţională, cooperarea economică şi socială a naţiunilor în cadrul limitelor normelor armoniei globale. Tratatul prezent este admis ca şi platforma generală a cooperării economice şi sociale a statelor şi naţiunilor în următoarele direcţii:

 1. Cooperarea nucleară civilă cu o perspectivă de prezervare a climatului, realizare a păcii globale, şi eradicarea sărăciei extreme;
 2. Folosirea fondurilor, eliberate din dezarmarea nucleară, spre crearea educaţiei păcii/armonioase globale şi construirea de şcoli, spitale, locuinţe şi drumuri în Africa, Asia, America Latină şi în ţările în dezvoltare;
 3. Sumituri regulare şi Congrese Civile la niveluri globale, regionale şi naţionale asupra dezarmării nucleare şi beneficiilor sale;
 4. Reînsufleţirea Mişcării pentru Pacea Mondială prin transformarea sa în mişcarea pentru ‘Pace din Armonia Globală‘ în legătură cu dezarmarea nucleară.

Concluzie

Noi, subsemnaţii şefi de state, guverne şi organizaţii internaţionale independente considerăm necesar să definim aici Ordinea introducerii, ratificării şi semnării prezentului Tratat al Armoniei Globale în următoarele norme:

 • Tratatul este creat de către Guvernele SUA şi Rusiei;
 • Tratatul intră în vigoare după ratificarea sa de către Congresul SUA şi Parlamentul Rus.
 • Tratatul este deschis pentru alăturare pentru toate ţările prin ratificarea sa de către parlamentele ţărilor.
 • Fiecare amendament care este adus în Tratat este ratificat de către parlamentele tuturor ţărilor, care s-au alăturat Tratatului.
 • După ratificare Tratatul este semnat de către şeful statului, guvern şi organizaţia internaţională.

Participarea la Tratat a organizaţiilor publice internaţionale va furniza cooperarea statelor şi a societăţii globale civile.

 

SEMNĂTURI:

ŞEFI DE STATE ŞI GUVERNE:

 

LIDERI AI ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE:

Statele Unite ale Americii, Preşedinte: …

Asociaţia Armoniei Globale, Preşedinte: Dr. Leo Semashko

Federaţia Rusă, Preşedinte: …

Asociaţia Internaţională a Educatorilor pentru Pacea Mondială, Preşedinte: Dr. Charles Mercieca

Republica Populară Chineză, Preşedinte:…

Asociaţia Universală de Esperanto, Preşedinte: Prof. Renato Corsetti

Şi aşa mai departe

Forumul Internaţional pentru Literatură şi o Cultură a Păcii, Preşedinte: Dr. Ada Aharoni

 

Şi aşa mai departe

 

Notă. Tratatul schiţă trece în GHA o procedură de discuţie anuală şi nouă editare până ce nu va fi ratificată de către SUA şi Rusia care va începe viaţa sa oficială.

 

Copyright © 2009 Asociaţia Armoniei Globale

Copyright © 2009 Leo SemashkoUp
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005