Pagina principală

Misiunea

Conţinut

Ştiri

Despre Noi

Link-uri

Forum

Peace from Harmony
Misiunea

Misiunea

 

DA- PĂCII DIN ARMONIE ŞI PRIORITĂŢII SOCIALE A COPIILOR

NU - RĂZBOAIELOR, TERORISMULUI ŞI SĂRĂCIEI DIN DIZARMONIA INDUSTRIALĂ

Pacea eternă este:

O civilizaţie armonioasă ca şi o societate a claselor sfere armonioase conştiente ale populaţiei pe planeta noastră. Demnitatea lor principală este cunoaşterea ştiinţifică a elementelor fundamentale şi ale legilor armoniei sociale şi individuale. Această cunoaştere transformă clasele armonioase spontane în actori conştienţi ai armoniei sociale. Folosirea universală şi cultivarea acestei cunoaşteri furnizează producerea armonioasă şi distribuirea tuturor resurselor : umană, a informaţiei, organizaţională (putere şi capital) şi material. Conştiinţa armonioasă împreună cu producţia armonioasă şi distribuirea resurselor, sunt baza pentru pacea eternă, prosperitatea naţională, fericirea umană şi prezervarea naturii. Pentru aceasta

Idealul Social al GHA este:

O civilizaţie armonioasă, particularităţile, definiţia, inevitabilitatea şi gândirea care sunt ştiinţific definite în Declaraţia Universală a Civilizaţiei Armonioase a GHA.

 

Misiunea GHA este:

De a pava în mod ştiinţific conştient, astfel nonviolent, calea pentru o civilizaţie armonioasă prin proiecte ale armoniei, educaţie armonioasă şi dialog inter-cultural la toate nivelurile: global, regional, naţional şi local.

Realizarea Misiunii în 19 Proiecte ale Armoniei Globale ale GHA:

 

Proiectele Colective ale Asociaţiei Armoniei Globale

1.Website-ul Internaţional "Peace from Harmony" reunind ideile armoniei din întreaga lume şi publicat în 17 limbi, Februarie 2005: www.peacefromharmony.org,

2.Asociaţia Armoniei Globale ca şi o Reţea Mondială a armoniei globale, de facto Februarie 2005, de jure 2007: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249,

3.Făcând Copiii o Prioritate în Lume pe baza sufragiului copiilor, Mai 2005: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=121,

4.Calendarul Erei Armonioase, Ianuarie 2006: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=190,

5.Magna Carta Armoniei, Decembrie 2006: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=3,

6.Academia Mondială a Armoniei/Păcii şi Educaţiei Armonioase Generale, Mai 2007:

       http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=277,

7.Imnul Armoniei, Februarie 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=315,

8.Culegere: Tetrasociologia: Ştiinţa despre Armonia Socială şi Individuală, Iulie 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=345,

9.Rusia - Georgia: Armonizare prin educaţie în loc de militarizare, August 2008: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=337,

10.Festivaluri ale Armoniei/Păcii Mondiale similare Jocurilor Olimpice, Septembrie 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=342,

11.Fractale ale Armoniei Sociale şi Matematica Tetrasociologică a Armoniei, Octombrie 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=343,

12.Schimbarea Armonioasă Globală a Modernităţii, Octombrie 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=336,

13.Competiţia – Parteneriatul Educaţiei Armonioase, Ianuarie 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=356,

14.Competiţia – parteneriatul armonios al două Academii ale Păcii: SUA şi GHA, Februarie 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=358,

15.Reţea Mondială de Centre ale Armoniei: «GlobHarmony», Martie 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=365,

16.Monedă Alternativă de Rezervă a Armoniei Globale: “HARMON”, Aprilie 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=367,

17.Armonia Globală ca şi Garant pentru Securitatea Mondială şi Nuclear Zero, Mai 2009:

      http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=369,

18.Tratatul Internaţional al Armoniei Globale pentru Dezarmare Nucleară, Mai 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=376,

19.Declaraţia Universală a Civilizaţiei Armonioase, Mai 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=375.

 

Proiectele globale ale armoniei ale GHA oferă înţelegere ştiinţifică a laturilor diferite a civilizaţiei armonioase şi a căilor construirii ei conştiente.


Realizarea Misiunii în Cărţile GHA:
Civilizaţia Armonioasă (2009),
Academia Armoniei (2008),
Magna Carta Armoniei (2007), şi
Calendarul Erei Armonioase (2006)

Cărţile GHA sunt primele documente universale ale unei civilizaţii armonioase.


Realizarea Misiunii prin Clubul Politic Internaţional – 2009:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=409

Realizarea Misiunii prin crearea Academiilor Armoniei:

Academia Armoniei Lumii:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=392

AcademiaTineretului Inter-Culturală a Armoniei:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=395

Educaţia armonioasă globală din copilărie este calea evoluţionară fundamentală pentru transformarea claselor sfere armonioase din actori spontani în actori conştienţi ai unei civilizaţii armonioase şi pentru construirea nonviolentă a păcii sale.Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005