Pagina principală

Misiunea

Conţinut

Ştiri

Despre Noi

Link-uri

Forum

Peace from Harmony
Calendarul Erei Armonioase. Adresă Către Copii,Tineret şi Generaţiile
CULTURA PĂCII ARMONIOASE
_____________________________________________________________________________
 

Calendarul Erei Armonioase:

Calitatea Existenţei Sociale şi a Viitorului Copiilor
Adresă
                                                Către Copii,Tineret şi Generaţiile Viitoare
 
De către
 
28 de autori din 13 ţări
 
Leo Semashko, împreună cu contribuitorii internaţionali:
Ada Aharoni, Talgat Akbashev, Maria Cristina Azcona, Reimon Bachika, Harold Becker, Kerry Bowden, Renato Corsetti, Guy Crequie, Martha Ross DeWitt, Nina Goncharova, Dimitry Ivashintsov, Takis Ioannides, Tatomir Ion-Marius, Abram Jusfin, Vladimir Kavtorin, Evelin Lindner, Rose Lord, John McConnell, Bernard Phillips, Hilarie Roseman, Maitreyee Bardhan Roy, Subir Bardhan Roy, Bernard Scott, Igor Shadkhan, Rudolf Siebert, Tatiana Tselutinaşi Claude Veziau
 
În treisprezece limbi:
Engleză, Esperanto, Rusă, Spaniolă, Franceză, Greacă, Germană, Portugheză, Japoneză, Chineză, Arabă,Ebraică şi
Română
 
Conţinut
 
1.Cuvânt înainte: Armonia ca o măsură a umanităţii universale,şi ca bază pentru o eră armonioasă
2.Definind armonia socială
3.Calendarul Erei Armonioase
4.Pluralism: declaraţii/abstracte scurte ale co-autorilor
5.Primele ecouri
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ziua Armoniei Globale: Iunie 21*

* Această dată este o zi de solstiţiu
 
“Ziua Armoniei Globale” reprezintă o dată cheie în Calendarul Erei Armonioase.Unificarea omenirii şi înaintarea ei către pace armonioasă şi ordine acum intră în această Eră.
Un nou Calendar şi o nouă măsură umană sunt cerute.Armonia exprimă natura noastră universală,şi este o măsură globală a umanităţii noastre într-o Societate a Informaţiei
 
-----------------------------------------------
 
Autorul ideii proiectului, şi editorul Calendarului Erei Armonioase: Adresă către Copii,Tineret şi Generaţiile Viitoare este Dr Leo Semashko.
-----------------------------------------------------------------
 
Ţările Adresei şi ale autorilor:
 
1.Australia - 2 coautori – Hilarie Roseman, Kerry Bowden
2.Argentina - 1 coautor - Maria Cristina Azcona
3.Canada - 1 coautor - Claude Veziau
4.Anglia - 1 coautor – Bernard Scott
5.Franţa - 1 coautor - Guy Crequie
6.Grecia -1 coautor - Takis Ioannides
7.India - 2 coautori - Maitreyee Bardhan Roy, Subir Bardhan Roy
8.Israel - 1 coautor - Ada Aharoni
9.Italia - 1 coautor - Renato Corsetti
10.Japonia - 1 coautor - Reimon Bachika
11.România- 1 coautor – Tatomir Ion-Marius
12.Rusia - 8 coautori - Dimitry Ivashintsov, Vladimir Kavtorin, Leo Semashko, Tatiana
Tselutina, Abram Jusfin; Nina Goncharova, Talgat Akbashev, Igor Shadkhan
13.USA - 6 coautori - Harold W. Becker, Martha Ross DeWitt, Rose Lord, John
McConnell, Bernard Phillips, Rudolf Siebert
Cetăţean global - Evelin Lindner
 
Translatorii şi editorii Adresei în limbi:
 
1.Engleză - Martha Ross DeWitt, Will Hoonaard, Claude Veziau, Rose Lord,Leo Semashko
2.Esperanto - Renato Corsetti, Viatcheslav Ivanov
3.Rusă - Leo Semashko, Nina Goncharova
4.Spaniolă - Maria Cristina Azcona
5.Franceză - Claude Veziau, Guy Crequie
6.Greacă - Takis Ioannides
7.Germană - Vagid Ragimov, Olga Baikova, Thomas Swiderek
8.Portugheză - Adolph Alakula, Sergey Kuhtin
9.Japoneză - Julia Bogdanova, Irena Dedushkin, Reimon Bachika
10.Chineză - Anna Chju, Cyril Kotkov
11.Arabă - Victoria Shamanova, Eugenie Fursova
12.Ebraică - Ilea Minsky, Ekaterina Shuhman
13.Română –Tatomir Ion-Marius
 
 
St-Petersburg
State Polytechnic University Publishing House
2006
 
Prima dată publicând în Rusia 2006 - St.-Petersburg State Polytechnic University Publishing House 2006, 384 pages.
29, Polytechnicheskaya st., St.-Petersburg, 195251, Rusia
 
Copyrightul şi drepturile autorului sunt protejate de către lege
ISBN5-7422-1203-8
Dacă aveţi de făcut o sugestie, vă rugăm contactaţi:
 
Prin telefon: 7-812-5133863
sau prin e-mail:
leo44442006@yandex.ru
 
 
Abstractă
 
Această Adresă este un Angajament şi un Apel către copii,tineret şi generaţiile viitoare ale lumii.  Ea prezintă detaliile Proiectului Calendarului Erei Armonioase,recomandându-l noilor generaţii ca pe o alternativă pozitivă a unei ordini viitoare armonioase,în pragul intrării într-o nouă eră. Baza ei este armonia,ca măsură a umanităţii universale într-o Societate a Informaţiei Globale. Calendarul Erei Armonioase s-a născut la răspântiile a multor culturi ale lumii. Aceste culturi sunt interconectate,şi împărtăşesc un nucleu fundamental de valori a căror centru este armonia. Douăzeci şi opt de oameni de ştiinţă şi activişti în domeniul culturii şi artei din treisprezece ţări au creat acest calendar,care include douăzeci şi nouă de date comemorative şi sărbători.A fost publicat în multe limbi,permiţând să fie o punte pentru pace,înţelegere şi dialog între culturi şi civilizaţii. Îi învaţă pe copii şi tineret despre armonie şi pace,în loc de război şi adversitate.
 
Această Adresă constă în cinci părţi:cuvânt înainte,definiţii ale armoniei,calendarul armoniei, scurte declaraţii/abstracte ale coautorilor ei şi primele ecouri.Limbile de bază ale Adresei sunt patru:Engleză,Rusă,Spaniolă şi Franceză.În aceste limbi Adresa este publicată în toate părţile ei.Alte opt limbi:Esperanto,Greacă,Portugheză,Germană,Japoneză,Chineză,Arabă şi Ebraică,sunt de asemenea folosite,dar doar pentru primele ei trei părţi. Diviziunea limbilor Adresei în limbi principale şi adiţionale este cauzată de necesitatea de a îi reduce lungimea,şi de asemenea şi de o limitare a resurselor. Din aceleaşi raţiuni,doar cinci din douăzeci de declaraţii sunt publicate în limbi adiţionale,iar datele complete ale autorilor sunt publicate doar în Engleză şi Rusă.

1.
Cuvânt înainte: Armonia ca măsură a umanităţii universale,şi ca bază pentru o eră armonioasă
 
Toţi dintre noi simt şi înţeleg că vechea lume industrială ne-a lăsat cu războaie şi dizarmonie.  O nouă lume socială se naşte.Informaţia distribuită universal,în mod egal va fi la baza creării unei noi calităţi ale vieţilor noastre sociale,spirituale,politice şi economice,o Societate a Informaţiei Globale se deschide şi dezvoltă o natură originală,universală a umanului şi umanităţii.Informaţia universală creează oamenii universali,care creează mai multă informaţie universală şi baza pentru o ordine socială universală,armonioasă,orientări care se întăresc una pe celalaltă.O ordine socială universală reafirmă armonia socială,care a fost o forţă latentă călăuzitoare pentru omenire din timpuri imemoriale în toate culturile. Dar devine cunoscută şi relevantă doar acum.
 
Protagoras,un filosof al antichităţii,a exprimat esenţa a ceea ce înseamnă a fi om deja cu mai mult de 2500 de ani înainte: "omul este măsura tuturor lucrurilor,cum ele există şi cum ele nu există." Definiţia sa aparţinea erei anterioare,discordante a umanităţii şi societăţii,cu accentul ei asupra lumilor particulare ale cetăţenilor particulari decât pe societate ca pe un întreg. Prioritatea lumilor particulare şi a lumilor private au creat un om uni-dimensional şi discordant (Herbert Marcuse) şi de asemenea o societate uni-dimensională şi discordantă (Herbert Marcuse) , şi viceversa.Lucrurile private au generat discordie între oameni şi în societate. O asemenea privelişte l-a mânat pe Hobbes să vadă societatea ca pe un "război al tuturor împotriva tuturor," implicând o constantă adversitate a oamenilor,religiilor,culturilor, civilizaţiilor şi a diferitelor grupuri sociale în funcţie de diferenţele în proprietatea lor, bogăţiilor,profesiei,vârstei,sexului,etc. Lucrurile private au creat oameni privaţi şi o societate discordantă şi viceversa. De aceea,nu doar oamenii au determinat valoarea şi măsura lucrurilor private,dar şi lucrurile private au determinat valoarea(au devenit măsura)oamenilor.
 
Secolul nostru este tranziţional,de la lucruri private la informaţia universală (întruparea ei este Internetul,accesibil oricăruia),de la omul privat, uni-dimensional şi societatea discordantă spre omul universal,multidimensional şi societatea armonioasă,de la era discordantă la era armonioasă. Transformând ordinea socială,cu sprijinul crescând pe informaţia universală,se creează societatea globală,armonioasă. În ea,armonia devine o măsură (şi prioritate) pentru un om universal,multidimensional şi de asemenea pentru societăţi,religii,culturi şi civilizaţii.
Armonia este o măsură a omului universal,multidimensional,al Vârstei Informaţiei.
 
Este o măsură a tuturor lucrurilor că el/ea face sau că el/ eanu face ceva cu ajutorul informaţiei universale.Dacă lucrurile particulare creează şi cer discordie,informaţia universală creează şi cere armonia socială şi omul universal,armonios, şi viceversa. Cu ajutorul informaţiei universal disponibile,oamenii vor începe să înveţe să trăiască în armonie în cadrul unei societăţi globale.Copii şi tineretul vor ocupa un loc de prioritate în această fază vastă,tranziţională a învăţării universale. Copii şi tineretul sunt cei care apar ca pietrele de bază ale noii,Ere Armonioase şi Culturi. Reflectând noile cerinţe sociale, Calendarul Erei Armonioase, calendarul nostru, aduc împreună douăzeci şi şapte de date comemorative spre a celebra omenirea transformată de valoarea universală a armoniei.
 
Proiectul nostru, Calendarul Erei Armonioase, este creat de către eforturile colective ale celor douăzeci şi opt de oameni de ştiinţă şi activişti ai culturii şi artei din treisprezece ţări ale lumii,ca un testament cultural al generaţiei mai în vârstă spre noile generaţii.
 
Proiectul nostru este intenţionat pentru tineret,copii şi generaţiile actuale şi viitoare,în speranţa introducerii şi dezvoltării promisiunilor acestui calendar în vieţile lor zilnice. Copii şi tineretul devin punctul de sprijin al unei societăţi ainformaţiei armonioase. Ei vor avea nevoie să înainteze în acest lung,dificil dar constructiv şi pozitiv proces global,care este alternativa la ameninţările crescânde distrugătoare ale opoziţiei militare ale civilizaţiilor, proliferării nucleare,abisului între bogat şi sărac,poluării ecologice şi celorlalte evidenţe şi riscuri ale autodistrugerii umanităţii. Sperăm că proiectul nostru comun va atrage contribuţii pozitive acestui proces contructiv,din partea tineretului şi generaţiilor viitoare.
 
În sumar,vreau să exprim adânca mea recunoştinţă către toţi coautorii Calendarului şi Adresei noastre,care nu ar fi apărut fără munca lor trudnică şi cele patru luni de discuţii interesante. Vreau să-mi exprim recunoştinţa mea specială către Harold Becker al Zilei Globale a Dragostei, care m-a îndemnat spre ideea unui Calendar al Armoniei,; către Ada Aharoni, care a pus înainte ideea unei noi culturi a păcii;către Rudolf Siebert, pentru ideea sa cheie a unei Reguli de Aur a religiei; către Reimon Bachika pentru ideile sale asupra valorilor şi simbolurilor universale; către John McConnell,fondatorul de 91 de ani al Zilei Pământului,către Earth Trustees şi"Stelei Speranţei"; către Nina Goncharova, Claude Veziau, şi Talgat Akbashev pentru o linie a datelor originale umanitare şi ecologice; către Tatiana Tselutina, Kerry Bowden, Maitreyee Bardhan Royşi Subir Bardhan Roy pentru datele dedicate copiilor.
 
Fiecare dată este un diamant în coroana Calendarului Armoniei,păstrând în memorie şi desemnând adecvarea zilei sugerată de autorul ei. De asemenea îmi exprim sincera recunoştinţă către traducătorii: Maria Cristina Azcona pentru traducerea Spaniolă, lui Claude Veziau pentru traducerea Franceză; către Takis Ioannides pentru traducerea Greacă; lui Renato Corsetti pentru traducerea Esperanto şi toate celelalte; editorilor săi: Claude Veziau, Will Hoonaard, Martha Ross DeWitt, Rose Lord şi ceilalţi; artiştilor săi: Hilarie Roseman, Nina Goncharova şi Claude Veziau. Sunt de asemenea foarte recunoscător soţiei mele Lucy, a cărei dragoste,răbdare,şi ajutor m-au ajutat să încep şi să termin acest proiect până la capăt .A devenit un simbol al dragostei noastre.
 
Leo Semashko: Consilier de Stat al oraşului St. Petersburg, Ph.D., filosof Social şi sociolog; Director: Institutul Tetrasociologic, IFLAC Rusia şi Website-ul Internaţional "O Nouă Cultură a Păcii din Armonia Socială şi Prioritatea copiilor "
www.peacefromharmony.org
Mai 31, 2006, St.Petersburg, Rusia
 
2. Definind armonia socială
 
Definiţiile armoniei sociale asumă o apropiere fundamental nouă socio-filosofică,recunoscând armonia ca şi măsură universală a omului/omenirii universale,şi omului/omenirii,posedând informaţia universală,ca o măsură a armoniei sociale universale. Armonia este de două feluri : (a) externă sau funcţională,aşa cum se aplică rolului şi înţelesului ei în societate,şi (b) internă sau structurală,implicând actori sociali (grupe sociale şi clase), Structura, şi ordinea organizaţiei.
 
Prin urmare,sunt două feluri de definiţii ale armoniei: definiţii funcţionale şi structurale ale armoniei,corespunzând celor două feluri ale armoniei.
 
Definiţii funcţionale ale armoniei pot fi pe scurt exprimate aşa cum urmează.
 
Armonia Socială implică :
 
- o Căutare pentru o coordonată,dialogică şi echilibrată unitate în diversitate.
Este o asemenea unitate în diversitate care creează armonia socială şi ordinea ei organizaţională.Această ordine în diversitate este o ordine a unităţii armonioase,identice păcii armonioase sau ordinii armonioase;
- o Armonioasă ordine în diversitate,care nu exclude conflictele interne dar exclude rezoluţia lor violentă, care are distruge împlinirea unei unităţi paşnice în diversitate
- Declaraţia unui principiu "vrei pace? – creează armonie "în locul unui principiu: “vrei pace? – pregăteşte-te pentru război ";
- o Alternativă la culturile războiului,care pot doar să escaladeze,rezultând în autodistrugerea omenirii;
- o Eternă, armonioasă pace a diferitelor culturi,religii,popoare şi civilizaţii; prevenind războaiele,confruntările şi ciocnirile lor,dar reţinând distincţiile lor şi împlinirile în armonie şi unitate;
- o Reorientare a sferelor economice,politice,ştiinţifice şi educaţionale de la învechita prioritate acordată unei ordini discordante militare,spre o nouă prioritate plasată pe o tânără,
armonioasă,paşnică ordine;
- Promisiunea credinţei globale în,speranţă şi dragoste pentru copii,tineret,şi bărbaţii şi femeile generaţiilor viitoare;
- Întoarcerea deoparte de la ştiinţele sociale care pot oferi doar scuze pentru starea actuală a lucrurilor spre descoperirea unei ordini armonioase,naturale şi explorarea actorilor ei naturali(clase,grupuri etc.) care lucrează împreună spre a asigura armonia socială
- Rezolvarea problemelor globale crescânde ale umanităţii : ecologice, energiei, alimentelor & nutriţiei,demografice, etc. prin asocierile paşnice ale civilizaţiilor care vor duce resursele lumii spre rezolvarea problemelor globale în locul pregătirii pentru război;
- o Nouă calitate a existenţei sociale,aşa cum o calitativ nouă ordine a existenţei sociale creează un calitativ nou conţinut;
- o Echilibrată şi coordonată multipolaritate a ordinii lumii într-un "sat global;"
- un Susţinător, dinamic echilibru al diferitelor etnii ale omeniri pe baza manifestării naturale a grupărilor armonioase şi paşnice a claselor sau grupărilor sociale; şi
- Cooperanta schiţă a unei imagini a ordinii armonioase care să fie adusă de către copii,tineri şi adulţi,bazată pe principiile împărtăşite de susţinere,dialog şi consimţământ.
 
Calendarul pentru o Eră Armonioasă este :
 
- Unul dintre simbolurile majore ale ordinii sociale armonioase ale umanităţii de-a lungul noii ere a Societăţii Informaţiei Globale;
- o Dezavuare a celor două milenii anterioare ale discordiei sociale,caracterizate de războaie etnice continue,adversitate religioasă şi ciocniri ale civilizaţiilor;
- o Alternativă la celebrările militare şi comemorările militare în Noua Eră ;
- o Culturală cale de a construi armonia socială între Est şi Vest,Nord şi Sud,de a stabili relaţii globale armonioase şi ordine;
- un Tezaur al valorilor generale şi datelor semnificative,unificând o omenire cultural diversă;
- Prezervarea tuturor datelor de un înţeles paşnic,comun,din calendarele anterioare;
- Simbolul unei noi culturi a păcii armonioase şi Intrarea într-o Eră a Armoniei; şi
- Transformarea fiecărei zile în date iubitoare de pace,nu lăsând timpul pentru război şi adversitate,dar vizualizând umanitatea capabilă de trăirea într-o ordine socială armonioasă.
 
Data centrală unificând celelalte date ale
Calendarului Erei Armonioase este
Ziua Armoniei Globale: 21 Iunie
 
Definiţiile funcţionale ale armoniei sociale,revelând rolul şi înţelesul ei în societate,sunt mult mai accesibile şi simple decât definiţiile ei structurale,care introduc structura şi construcţia internă a ordinii social armonioase şi actorii ei (grupuri,clase etc.). Definiţiile structurale cer un set specific de teorii socio-filosofice şi aproprieri. Oricum,pluralismul acesor teorii şi apropieri fac definiţiile structurale ale armoniei un subiect lung de discuţii,începutul cărora le însumăm în ultimele două părţi ale Adresei noastre.
 

3. Calendarul Erei Armonioase

 
Către Copii, Tineret şi Generaţiile Viitoare
Intrând în Era Armoniei a unei Societăţi a Informaţiei Globale
 
Adresă
cu
Un Angajament şi Apel
 
PREAMBUL
 
Noi, douăzeci şi opt de coautori,oameni de ştiinţă, artişti, şi activişti culturali din treisprezece ţări reprezentând civilizaţii şi religii fundamentale ale lumii,având dragoste pentru copii şi nepoţi,ne îngrijorăm pentru destinul tuturor copiilor planetei noastre,şi uniţi de ideea armoniei ca şi valoare cheie a unei noi culturi a păcii:
 
●NE ADRESĂM copiilor şi tineretului lumii,şi actualei şi viitoarelor generaţii,prima dată către tinerii părinţi şi de asemenea viitorilor părinţi,cu următoarea;
 
● OFERTĂ al nou Calendar al Erei Armonioase ca pe un Calendar al Culturii Păcii Armonioase,care este creată împreună cu naşterea unei societăţi a informaţiei armonioase.
Proiectul nostru Calendaristic oferă 29 de date ale armoniei,dragostei,păcii şi altor valori universal acceptate de către toate culturile,religiile,etniile,şi civilizaţiile;
 
●DEDICAŢIE de a lucra în continuare pentru dezvoltarea şi practica aplicaţie a acestui calendar de dragul viitoarelor generaţii.Noul calendar necesită o nouă filosofie,viziune globală sau teorie.
Dar noi nu avem o înţelegere comună a structurii şi actorilor armoniei sociale şi căile/mijloacele împlinirii ei.Aproape toţi dintre noi aderă la viziuni teoretic diferite,care sunt prezentate mai jos în declaraţii scurte sau abstracte.Noi înţelegem că fără dialog atât între noi cât şicu tinerele generaţii,fără participarea voastră spirituală,noul calendar al culturii păcii şi substanţierea lui
filosofice/teoretice nu vor fi posibile.
Aceşti factori culturali,şi decizii afectând pacea în viaţa voastră zilnică,necesită gândirea voastră,alegere,alăturarea ca şi coautor şi acţiune;
 
● CHEMARE spre voi să îl promovaţi în mod activ,să îl dezvoltaţi,să îl actualizaţi,să îl suplimentaţi cu ideile,ofertele şi acţiunile voastre practice.
Le puteţi exprima pe pagina de dialog a site-lui nostru http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=132
"O Nouă Cultură a Păcii din Armonie şi Prioritatea."
De asemenea noi invităm alţi oameni de ştiinţă,artişti şi activişti culturali din toate ţările să se alăture ANGAJAMENTULUI/APELULUInostru,care poate deveni o schimbare ideologică de la tradiţia confruntării şi ciocnirii spre tradiţia armoniei,ambele în lumea informaţiei globale şi în viaţa zilnică a persoanei individuale.
 
CALENDARUL ARMONIEI
 
Fiecare societate,din fiecare civilizaţie,marchează zile specifice din calendar în care celebrează cele mai importante evenimente din istoria sa.Calendarele reamintesc zilnic valorile culturale,şi ele ajută la definirea comportamentului zilnic al fiinţelor umane. O nouă cultură a păcii şi calendar,pentru care raţiunea este:dacă vrei pace,caută armonia. Această raţiune înlocuieşte numeroase calendare ale culturii războiului dominând între trecutele şi contemporanele civilizaţii,în care raţiunea era:dacă vrei pace,pregăteşte-te pentru război (si vis pacem, para bellum). Noua cultură a păcii şi calendarul corespund unei noi ere a informaţiei care a început de-a lungul mijlocului celui de-al 20-lea secol. Noua cultură a păcii armonioase s-a născut din vechea cultură,încet şi în dureri,sintetizând împlinirile ei de la civilizaţii diferite,atât Occidentale cât şi Răsăritene.
 
Ideea şi visul unei armonii au fost dezvoltate în Vest de către Homer,Pitagora şi Platon,până la Leibniz şi în timpurile noastre,şi în Est la şcoli variate ale Budismului şi Confucianismului. De aceea,o valoare a armoniei are o fundaţie universală pe care să se dezvolte o nouă societate globală,pentru o vârstă a informaţiei.Dacă în vremurile anterioase armonia rămânea un vis de neatins,o societate a informaţiei deschide oportunităţile pentru întruparea ei,la fel cum societatea industrială întrupa visele comunicaţiei în masă şi transportul în masă. Armonia este singura alternativă la ameninţarea şi înaltul risc al autodistrugerii nucleare, la marginea căreia societatea industrială a plasat lumea noastră. Pentru aceea,Societatea Informaţiei trebuie să fie armonioasă în scopul ei,sau nu va supravieţui.
 
Aspecte profunde ale culturii armonioase şi ale substanţierilor ei teoretice sunt submise pe Website-ul Internaţional şi Multicultural "O Nouă Cultură a Păcii din Armonia Socială şi Prioritatea Copiilor " (www.peacefromharmony.org ). Din Februarie 2005, acest site a reunit mai mult de 180 de coautori din 33 de ţări reprezentând toate civilizaţiile şi religiile majore ale lumii.
Acest site a primit inspiraţia sa iniţială de la Forumul Internaţional pentru o Literatură şi o Cultură a Păcii, Fondată de Preşedintele ei,poet recunoscut pe plan mondial şi om de ştiinţă, Professor Ada Aharoni. Site-ul nostru continuă misiunea IFLAC PAVE PEACE ,dar pe paginile sale conform principiului său de armonie în diversitate,şi-au găsit loc diferite interpretări ale armoniei şi ale căilor/mijloacelor împlinirii ei. Pe scurt aceste distincţii sunt exprimate după cum urmează:
 
Ada Aharoni dezvoltă cercetarea,teoria şi practica unei noi,armonioase culturi a păcii pe baza Punţilor de Înţelegere şi Respect între oameni şi naţiuni,şi pe Egalitatea Sexelor pentru scopul creării unei Lumi Dincolo de Război;
Martha Ross DeWitt continuă teoria împărtăşirii puterii şi armonizarea influenţei,aşa cum sistemele vechi evoluează în sisteme noi;
Reimon Bachika este interesat în teoria valorilor şi simbolurilor universale,care creează armonizarea religioasă;
Hilarie Roseman dezvoltă teoria armonizării inimilor şi comunicările lor;
Rose Lord este dedicată ideii solidarităţii mamelor şi învingerii problemei foametei ca fiind precondiţii necesare ale armoniei sociale;
Evelin Lindner promovează teoria demnităţii egale şi dispariţia umilirii ca fiind precondiţia pentru o societate decentă şi armonioasă;
Bernard Phillips continuă teoria Apropierii prin Web spre a combina înţelegerea noastră asupra fenomenelor sociale,şi o viziune mondială dialogică spre a înlocui o viziune mondială statică,ierarhică;
Bernard Scott dezvoltă o teorie a naturii cibernetice şi a sistemului armoniei
Rudolf Siebert este dedicat dezvoltării unei teorii a asocierii a religiilor pe baza unei reguli de Aura religiilor ,care este armonioasă prin ea însăşi;
Harold Becker stă în spatele ideii Zilei Globale a Dragostei,care este indisolubilă de armonie;
Kerry Bowden dezvoltă ideea unei promisiuni către copii,pentr o lume mai bună,armonioasă;
Renato Corsetti continuă ideea unei limbi internaţionale,Esperanto,ca instrument lingvistic pentru împlinirea păcii,armoniei şi frăţiei popoarelor;
Leo Semashko este dedicat dezvoltării teoriei tetrasociologice a armoniei sociale,luând în considerare influenţa claselor sferelor sociale,şi plasând o prioritate asupra copiilor şi tineretului;şi aşa mai departe...
 
Cititorii pot explora în mai amănunţit aceste idei şi teorii legate de o cultură a păcii armonioase,
şi să înţeleagă diferitele apropieri de la propriile declaraţii/abstracte (mai jos) ale autorilor,
şi de asemenea pe paginile apropriate ale site-ului nostru care oferă oportunităţi pentru dialog pe căile promovării armoniei şi păcii,la care consimţim cu toţii.
 
Diferitele corzi teoretice şi culturale aspiră la armonie,ex.,la asociere într-o unitate coordonată,dialogică şi echilibrată. Este un proces în evoluţie pe care l-am început pe website-ul nostru.Invităm pe oricine,în special copii şi tineret,să ni se alăture.
Suntem uniţi prin dorinţa noastră de a crea armonia,şi îi chemăm pe copii şi pe tineret să participe.Alternativa este concentrarea asupra războiului,urii,umilirii,şi intoleranţei care ameninţă vieţi şi le umple cu riscuri de nespus.Este realizat ca un rezultat al alegerilor şi acţiunilor noastre combinate.Noi vă invităm să alegeţi o nouă,cale armonioasă în locul tradiţionalei căi militare de a rezolva discuţiile.
 
Atingerea păcii este cheia între toate preocupările globale ale omenirii,aşa cum doar rezoluţia păcii va permite oamenilor să se unească în concentrarea resurselor lumii spre rezolvarea celorlalte probleme globale: sărăcia,sănătatea,ecologia,demografia,energia,mâncare,siguranţa şi altele.Fără asociere cu aceleaşi idei şi concentrare este imposibil de a duce la împlinire deciziile noastre constructive.În prezent,calea spre pace,noi suntem convinşi,poate fi doar prin armonie şi nu prin conflict armat.
Noi apelăm la tineret să se ridice la provocarea creării armoniei,de a preveni războaiele şi de a se întreţine pentru adevărata pace!
 
În mediul multicultural şi comunicaţiile polilogice ale site-ului nostru,calendarul unei noi culturi a păcii ca fiind ARMONIE A CORZILOR DIFERITE se naşte. Asemenea corzi includ următoarele date.De exemplu:
 
The Love Foundation (USA),creată în 2004 de către fondatorul ei, Harold Becker, oferă o celebrare anuală internaţională pe 1 Mai,ca fiind Ziua Globală a Dragostei an annual (www.thelovefoundation.com );

Dr Ada Aharoni, fondator – Preşedinte al IFLAC PAVE PEACE, oferă pentru un nou Calendar
Ziua Internaţională a Unei Noi Culturi a Păciipe 30 Iulie,ziua creării IFLAC în 1999.
În această zi au început căutarea şi cercetarea noilor căi spre o cultură a păcii armonioase,construită pe principiul " Vrei Pace – pregăteşte-te pentru PACE." Cu ajutorul IFLAC, Ada dezvoltă cercetarea,teoria şi practica unei CULTURI A PĂCII  Revoluţionare,Literaturi şi Poezii,pe baza Punţilor Înţelegerii şi Respectului între popoare şi naţiuni,şi pe Egalitatea Sexelor cu participarea deplină a femeilor-lucrând împreună spre a crea o Lume Dincolo de Război;
Kerry Bowden, Australia, fondatorul Clubului International Promise Club (www.thepromiseclub.com), a creat un adecvat Calendar al Acţioniştilor (http://my.calendars.net/betterworld) şi oferă de a se celebra to celebrate 30 Noiembrie
ca fiind Ziua Internaţională a Promisiunii spre Copii Lumii;
 
Sociologul American Dr Martha Ross DeWitt oferă să includem în noul calendar 11 Noiembrie ca fiind Ziua Armistiţiului Internaţional,spre a reaminti generaţiilor viitoare depunerea de arne care au pus capăt Primului Război Mondial.
Ea de asemenea oferă Ziua Reconsilierii,împreună cu Dr. Ada Aharoni din Israel, care sugerează ziua de 15 Mai ca fiind semnificativă pentru mulţi Palestinieni şi Evrei în speranţa stabilirii pământului lor,cot la cot,în pace cu compasiune şi înţelegere pentru statutul de refugiat că amândoi au suferit pentru mulţi ani,şi speranţa de a permite un exemplu de rezoluţie a conflictului pe cale nonviolentă în Orientul Mijlociu;
Rose Lord (USA) oferă Ianuarie 12 spre a celebra Ziua Internaţională pentru Eradicarea Foametei şi Sărăciei,care adăugând o valoare justiţiei ar asigura eliminarea ei
 
Website-ul nostru (www.peacefromharmony.org) a fost oferit de coautori în 2005, spre a începe o nouă mişcare Globală "Făcând Copii o Prioritate în Lume pe data de 1 Iunie . Acumk noi oferim de a marca 1 Iunie nu doar ca şi Ziua Internaţională a Păcii pentru protecţia copiilor dar şi pentru prioritatea copiilor. Pentru noi 1 Iunie este Ziua Internaţională pentru protecţia şi prioritatea copiilor. Stabilirea priorităţii copiilor în lume este cea mai bună protecţie pentru ei,şi de asemenea cea mai bună şansă pentru dezvoltarea lor armonioasă,educaţia,sănătatea şi pacea lor.
 
De asemenea oferim a se celebra Iunie 21-ziua solstiţiului solar-ca pe o Zi a Armoniei Globale,înţelegând armonia în sensul ei cel mai larg:atât într-o societate cât şi într-un individ,atât între popoare cât şi între indivizi,şi de asemenea între fiinţele umane şi natură. De asemenea în această zi noi propunem stabilirea zilei de 21 Iunie ca fiind ziua strângerii de fonduri pentru o Fundaţie a Păcii Globale Armonioase. Pacea armonioasă cu excluderea războiului este cea mai importantă consecinţă a armoniei sociale.Stabilirea păcii armonioase şi prevenirearăzboiului vor necesita resurse enorme,egale cu cele care sunt absorbite acum de războaie şi de arme,spre a împlini eliminarea sărăciei şi educaţia armonioasă a tuturor copiilor.
 
Pentru colectarea de fonduri,sugerăm stabilirea unei fundaţii apropriate,posibil în afiliaţie cu Naţiunile Unite,având data de 21 Iunie drept ziua principală pentru colectare. Combinaţia celor două zile oferă sprijin practic primei (Ziua Armoniei) şi celei de adoua (Ziua Fundaţiei Armoniei)-cea mai înaltă semnificaţie culturală. Dacă resursele şi mijloacele care sunt acum cheltuite pe război şi arme ar fi direcţionate spre Fundaţia Păcii Armonioase,scopurile ei ar putea fi împlinite între 20 şi 40 de ani.
 
 ProfesorulRudolfSiebert(USA),care pentru 30 de ani a fost Directorul Cursului Internaţional pe "Viitorul Religie: De la Război la Pace între Civilizaţii,” împreună cu Profesorul Reimon Bachika (Kyoto, Japonia) şi Dr Leo Semashko propun 1 Ianuarie drept Ziua Globală a Regulii de Aur a Religiilor în Calendarul Armoniei (dar poate fi considerată şi o altă dată). Această zi este intenţionată a fi un antidot la lex talionis care reprezintă confruntarea,pedeapsa, violenţa,alienarea,şi discordia între religii.  În loc de aceasta,această Zi intenţionează să unească toate religiile şi credincioşii,inspirându-i spre pace,dragoste şi armonie.Ziua Regulii-de-Aur va fi o zi generală pentru toţi credincioşii,aşa cum Regula de Aur este recunoscută în toate religiile lumii prezente precum şi în mişcările seculare umaniste ca o expresie a armoniei între toţi oamenii planetei. Va fi o zi a ethosului global.
 
RenatoCorsetti, Preşedintele Asociaţiei Universale de Esperanto, şi Leo Semashko oferă Calendarului Armoniei Ziua Internaţională a Limbii Esperanto (Decembrie 15),ziua de naştere a Doctorului Zamenhof, creatorul limbii Esperanto în 1887.El a introdus bilingvismul internaţional ca pe începutul unei lungi tranziţii spre limba unită internaţională. Ziua Internaţională a Limbii Esperanto promovează o limbă universală internaţională;este o zi a descreşterii discriminării lingvistice;este o zi a alăturării tineretului la cea mai armonioasă, paşnică şi frăţească limbă a lumii. Este o zi spre a celebra Drepturile Lingvistice Umane ale popoarelor lumii.
 
Leo Semashko oferă Calendarului Armoniei ziua de 5 Martie ca pe Ziua Globală a Iertării între oameni,naţiuni,religii şi civilizaţii,pentru toate insultele,umilirile şi prejudiciile.
 
Dr. Evelin Lindner sugerează de a transforma Ziua Naţiunilor Unite a Drepturilor Omului  (10 Decembrie, ziua adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului la Naţiunile Unite în 1948) în Ziua Internaţională a Demnităţii Egale şi a Drepturilor pentru Toţi şi Prevenirea Umilirii. Primul principiu al acestei Declaraţii este după cum urmează: "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi."
Acesta rămâne fundamental pentru societăţile decente şi armonioase ale unei ere a informaţiei.

Tatiana Tselutina sugerează pentru calendar ziua de 10 Ianuarie ca fiind Ziua Comunicărilor Globale a Copiilor, între ei înşişi şi cu adulţii,incluzând guvernele şi pe parlamentari,şi cu oricine care i-ar ajuta să ducă o viaţă cu drepturi depline şi armonioasă.
În această zi, prin întreaga MEDIA, copii vor avea oportunitatea pentru dialog deschis cu adulţii şi ceilalţi copii în scopul schimbului de idei,inclusiv prioritatea copiilor în societate. Ea de asemenea sugerează Ziua Carităţii Globale pentru copii lumii pe data de 31 Mai (înaintea Zilei Internaţionale pentru protecţia şi prioritatea copiilor), în care toţi oamenii,dar în primul rând cei mai înstăriţi, ar avea şansa să îi ajute deschis pe copii nevoiaşi.
 
Talgat Akbashev iniţiator, Nina Goncharova şi Claude Veziau - coordinatori ai proiectului “Planet 3000” , început în 1996 sugerează 4 date,dedicate ecologiei şi culturii conştiinţei fiinţelor umane şi adâncei lor interconexiuni cu toate elementele Pământului şi capacităţii umane de a susţine armonia şi de a deveni co-creatori cu toate dintre ele şi cu Universul. Şi de asemenea alte trei date,dedicate Cetăţenilor Lumii,Unităţii oamenilor şi Culturii Planetare.Sunt următoarele date:
 
22 Martie – Ziua Soarelui. Soarele este simbolul dragostei necondiţionate,vieţii creatoare.
10 Iulie – Ziua Apei Curate. Apa este simbolul intenţiilor umane pure,deschiderii şi transparenţei,şi de asemenea purităţii informaţiei,exprimate prin apa curată.
Cel mai bun model de apă curată este Baikal. Opt internaţionale Chemarea Baikalului-Chemarea Planetei conduse din 1997 în Irkutsk, Baikalsk, Valea Tunka, Ulan-Ude, Tankhoy au fost dedicate inter-relaţiilor transparente ale copiilor şi maturizării co-creând armonia şi pacea.Ele au fost organizate de către Liga Pedagogică Irkutsk,Centrul Instructiv al Educaţiei Sociale,centrul Siberian pentru proiecte Eurasiene,şi sponsorizate de către Guvernul Republicii Buryatia.
22 Iulie – Ziua Munţilor. Este simbolul piscurilor spiritului uman,capabil să trezească potenţialul interior şi de a asuma responsabilitatea reală pentru viaţă.
Forumul Annual al Chemării Munţilor are loc în Altai din 1996.
Este condus de către echipa Planet 3000 şi centrul Siberian pentru proiecte Eurasiene şi sponsorizat de către Guvernul Republicii Altai.
24 Iunie – Ziua Aerului. Aerul este simbolul oamenilor-călătorilor,aducând nouă viaţă,
“vânturile schimbării”. Aerul este respiraţia şi esenţa vieţii.Iunie este luna mesagerului înaripat,Mercur.Pe data de 24 Iunie,Indienii Americanii,păstrează această zi drept ziua pentru adorarea Marelui VÂNT ÎNARIPAT.
3 Septembrie – Ziua Culturii Planetare. Cultura Planetară este o nouă cultură bazată pe responsabilitatea pentru Planeta noastră. Pământul trăieşte o unitate tri-ună indivizibilă.
3 este unitatea trupului,sufletului şi spiritului.
9 Septembrie – este energia noilor timpuri şi vieţii conştiente. “Al 3-lea şi 9-lea Regat” întrupează o societate a Dragostei,Armoniei şi Păcii.
17 Octombrie – Ziua Cetăţenilor Lumii.Începând din 1993,un congres al Educaţiei internaţionale pentru Cetăţenii lumii are loc în Octombrie.Au avut loc 9 congrese în Moscova şi cel de-al
10-lea congres a avut loc pe data de 17 Octombrie în Samara.
El a fost condus de către Educaţia Internaţională pentru Mişcarea Vieţii,Universitatea Publică a Culturii Civile,Fundaţia Dezvoltării Publice,”Lumea fără frontiere” ,Fundaţia pentru dezvoltarea Educaţiei,centrul Siberian pentru proiecte Eurasiene şi sponsorizat de către Institute for Planetary Synthesis Foundation of Culture of Peace.
19 Octombrie– Ziua Mesei Rotunde. Este un simbol al Fraternităţii între oameni,unităţii culturilor şi cooperării armonioase colective.Pe 19 Octombrie 2005 a avut loc o masă rotundă internaţională-“Unitatea culturilor” în cadrul celui de-al 10-lea congres “Educaţia pentru cetăţenii lumii”.
 
 
Dr Maitreyee Bardhan Roy şi Dr Subir Bardhan Roy, Preşedinte şi membru al Organizaţiei parentale pentru copii infirmi din Kolkata,India,sugerează 2 Aprilie pentru Ziua Internaţională a dragostei,priorităţii şi drepturilor pentru copii diferit capabili ai lumii.
 
John McConnell a oferit pentru Calendarul Armoniei două date:Martie 21 ca Ziua Pământului, pe care a fondat-o în 1970, şi 4 Octombrie ca Ziua Speranţei.
 
Igor Shadkhan, un binecunoscut producător Rus,oferă pentru Calendarul nostru 14 Martie ca Ziua Bunicilor,ca pe o sărbătoare tristă şi veselă exprimând conecţiile generaţiilor.
 
Tatomir Ion-Marius din România,activist în domeniul păcii şi poet, sugerează 2 date Calendarului Erei Armonioase: 6 Februarie - Ziua Globală a Prieteniei cu Lumea Animală spre a promova într-un mod special prietenia cu lumea animală în această zi, de a respinge torturarea lor şi experimentele asupra lor. 7 Mai - Ziua Globală a Recunoştinţei - dedicată sentimentului recunoştinţei, pentru toate darurile minunate oferite omenirii de către Univers. El sugerează de asemenea pentru Calendarul Erei Armonioase, includerea Zilei Internaţionale a Păcii, care a fost stabilită de către rezoluţia Naţiunilor Unite să fie celebrată în fiecare an pe 21 septembrie.
 
Robert şi Barbara Muller (http://www.goodmorningworld.org/) ar putea sugera o Zi a Fericirii. Probabil,alte oferte similare de asemenea vor veni.
 
Datele oferite împreună cu Zilele Internaţionale acceptate de Naţiunile Unite de înţeles global:
Femeia,Sănătatea,Cunoaşterea,Ştiinţa,Arta,Mediul Înconjurător etc. creează baza pentru un Nou Calendar al noii culturi a păcii armonioase în Era Informaţiei:
 
Ianuarie 1 - Ziua Regulii-de-Aur a Religiilor
Ianuarie 10 - Ziua Comunicărilor pentru copii
Ianuarie 12 - Ziua Justiţiei, & Eradicării Foametei & Sărăciei
Februarie6 - Ziua Globală a Prieteniei cu Lumea Animală -
Martie 5 - Ziua Iertării, pentru oameni,naţiuni,religii şi civilizaţii
Martie 14 - Ziua Bunicilor
Martie 21 - Ziua Pământului
Martie 22 - Ziua Soarelui
Aprilie 2 - Ziua dragostei,priorităţii şi drepturilor pentru copii diferit capabili ai lumii
Mai 1 - Ziua Dragostei Globale
Mai 7- Ziua Globală a Recunoştinţei
Mai 15 - Ziua Reconsilierii, pentru toţi cei obosiţi de disputele vechi şi conflicte
Mai 31 - Ziua Carităţii pentru copii lumii
Iunie 1 - Ziua Protecţiei & Priorităţii Copiilor
Iunie 21 - Ziua Armoniei Globale;
Iunie 21 - Ziua Strângerii de Fonduri a Fundaţiei Păcii Armonioase
Iunie 24 - Ziua Aerului
Iulie 10 - Ziua Apei Curate
Iulie 22 - Ziua Munţilor
Iulie 30 - Ziua Unei Noi Culturi a Păcii
Septembrie 3 - Ziua Culturii Planetare
Septembrie 21 – Ziua Internaţională a Păcii, care a fost stabilită de către Naţiunile Unite (aceasta
şi alte 63 de zile ale Naţiunilor Unite au fost incluse în CALENDARUL Erei Armonioase)
Octombrie 4 - Ziua Speranţei
Octombrie 17 - Ziua Cetăţenilor Lumii
Octombrie 19 - Ziua Mesei Rotunde
Noiembrie 11 - Ziua Armistiţiului, spre a comemora coborârea armelor spre a sfârşi războiul
Noiembrie 30 - Ziua Internaţională a Promisiunii către Copii Lumii
Decembrie 10 - Ziua Internaţională a Demnităţii Egale,Drepturilor Egale & Prevenirii Umilirii Decembrie 15 - Ziua Internaţională a Limbii Esperanto şi a Drepturilor Umane Lingvistice.
?- Ziua Fericirii?
+ Acceptarea Zilelor Internaţionale ale Naţiunilor Unite de înţeles global:
www.UNmeditation.org.
 
Noi invităm pe oricine, şi în special copii şi tineretul, să se alăture în discuţia Calendarului Cultural al Păcii Armonioase,spre a exprima opiniile lor, spre a oferi noi date asupra calendarului noului secol şi mileniu. Este calendarul armoniei începând cu copii,stabilit pentru ei spre a asigura armonia socială universală. Calendarul armoniei este comun pentru diferitele rase,etnii şi civilizaţii ale lumii. Ne uneşte şi oferă o alternativă la calendarele şi culturile războiului,care ne separă. Este angajamentul nostru de a transfera acest calendar al armoniei spre generaţiile viitoare, în speranţa că îi va uni în dezvoltarea şi celebrarea lui,spre a nu mai fi separaţi de calendarele războiului şi adversităţii.
 
Noi lăsăm ADRESA noastră deschisă pentru semnături şi membri (cu adăugările şi specificările lor),pe de o parte,de către reprezentanţii generaţiei noastre care recunosc responsabilitatea pentru copii,tineret şi generaţiile viitoare,iar de cealaltă parte,de către copii şi tinerii care aspiră la pace prin mijloacele armoniei în locul războiului.
 
Adresa noastră este deschisă, pentru organizaţiile internaţionale: UN, UNESCO, UNICEF şi altele,ca de asemenea şi pentru guvernele naţionale,spre care va fi înaintată. Sperăm în sprijinul lor pentru iniţiativa noastră a păcii,care îi va ajuta să găsească valori unificatoare în Calendarul nostru al Erei Armonioase.
 
2 Februarie, 2007
 
4.Pluralismul Armoniei Sociale, Cultura Păcii şi Calendarul ei şi
Mijloacele Împlinirii lor

John McConnell
Fondatorul în vârstă de 91 de ani al Zilei Pământului
 
Speranţă pentru viitor
 
Este speranţă pentru viitorul vieţii pe Planeta Pământ?
 
"Steaua Speranţei"
 
Ar fi minunat dacă am putea lansa o strălucitoare “Stea” pe cer ca pe un simbol al speranţei noastre pentru Planeta Pământ.
 
Când este vorba despre marile întrebări ale existenţei lui Dumnezeu şi ce se întâmplă după ce murim,suntem confruntaţi cu un mister inexplicabil.Eu nu am răspunsul. Dar pentru aici şi acum,găsesc,că de dragostea o­nestă(altruismul creativ)beneficiază oamenii şi planeta şi aventura umană poate continua—astfel încât generaţia următoare poate continua să exploreze:” Ce înseamnă de fapt viaţa?”
 
Cel mai mare mister pentru mine este cum Bush şi alţi lideri Occidentali pot să spună căau exercitat dragostea lui Christos atunci când ei au fost convertiţi şi au închinat bilioane de dolari pentru arme diabolice şi programe militare,desemnate să facă schelete din duşmanii lor,când marii lideri Creştini ai trecutului au demonstrat cum să-ţi faci duşmanii prietenii tăi.
 
Cu dragoste şi credinţă acolo poate exista rezoluţie non-violentă a conflictului. Istoria arată că aceasta este adevărat. Eu am demonstrat-o ca adevărat în viaţa şi acţiunile mele.
 
 
OCTOMBRIE 4 OPORTUNITATE GLOBALĂ
Cea mai bună cale spre progres paşnic pe Planeta Pământ
 
 
În 1957 am obţinut atenţia globală pentru un editorial în ziarul meu săptămânal din North Carolina "Toe Valley View" .El îndemna să lansăm un Satelit care să aibă o lumină sclipitoare strălucitoare care ar apărea în fiecare noapte şi ar fi văzută ca o strălucitoare Stea a Speranţei pentru întreaga omenire. Sputnik,primul Satelit, a fost chiar lansat pe 4 Octombrie. Nimeni din media nu a observat că aceasta a fost “Sărbătoarea Zilei Sf.Francisc”. Şi lansat chiar de către atunci USSR-ul lipsit de Dumnezeu!
(Persoana care a ales dat trebuie să fi fost un Creştin în secret.)
 
Studiul meu personal şi viaţa de rugăciune m-au dus la convingerea că aveam nevoie de un scop comun care ar apela la oamenii de toate credinţele şi din toate culturile-şi o cale de a primi atenţie pentru aceasta.
Aveam nevoie de ceva care să sfârşească înregistrările istoriei teribile ale războiului şi nedreptăţii.
 
Când ne-am pus să explorăm Spaţiul,am descoperitPământul. Acum noi ştim că suntem o singură familie umană şi avem doar un singur Pământ.
 
Dar dependenţa noastră de război şi lăcomia noastră aproape au ruinat planeta Pămînt şi viitorul locuitorilor săi.În acelaşi timp este o recunoaştere în creştere a faptului că noi trebuie să ne schimbăm – dacă vrem să continuăm aventura umană.
 
 
SOLUŢIA ZILEI DE 4 OCTOMBRIE
 
RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI FRANCISC PENTRU PACE
 
Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale
Acolo unde este ură, lasă-mă să seamăn dragoste,
Unde este insultă...iertare,
Unde este îndoială... credinţă,
Unde este disperare... speranţă,
Unde este întuneric... lumină,
Şi acolo unde este tristeţe... bucurie.
 
Permite-mi să nu caut atât de mult
Să fiu consolat decât să consol,
Să fiu înţeles decât să înţeleg,
Să fiu iubit decât să iubesc.
 
Pentru că prin dăruire primim,
Prin iertare suntem iertaţi,
şi prin moarte
noi ne naştem pentru viaţa eternă.
 
Rugăciunea Sf.Francisc apelează la oamenii din toate credinţele şi culturile. Programul Space ar trebui să planifice acum să lanseze un Satelit Steaua Speranţei pe data de 4 Octombrie,2007. Aceasta va fi a 50-a aniversare a aventurii noastre în Spaţiu. Aceasta poate obţine atenţia globală pentru calea minunată spre pacea globală pe care Sf.Francisc a oferit-o.WWW.EARTHSITE.ORG
--------------
Rudolf Siebert
Regula de Aur
 
Deja în prezenta perioadă de tranziţie de la modernitate la post-modernitate dialectica deschisă între religios şi secular,revelaţie şi raţiune autonomă,credinţă şi cunoaştere poate să facă posibilă cooperarea între oamenii religioşi şi seculari,credincioşi şi iluminişti spre un proiect al ethosului global.
Acesta ar putea fi centrat în Regula de Aur,pe care Religia Chineză,Hinduismul,Jainismul,Budismul,
Iudaismul,Creştinismul şi Islamul şi alte religii ale lumii o au în comun.
Regula de Aur îmbrăţişează nu doar întreaga Lege Ebraică şi Profeţii,dar de asemenea şi Noul Testament şi Sfântul Coran.
De asemenea mulţi iluminişti şi umanişti nu au probleme în a accepta Regula de Aur drept fundaţia ethosului global.
 
 
Regula de Aur declară în forma ei Chineză:
Nu face altora ce nu vrei ca alţii să-ţi facă ţie.
 
Regula de Aur spune în forma ei Hindusă:
Aceasta este suma datoriei: nu face nimic celorlalţi,care dacă ţi s-ar face ţie,te-ar durea.
 
Regula de Aur învaţă în forma ei Budistă:
O stare care nu este plăcută sau încântătoare mie trebuie să fie şi pentru el la fel;
şi o stare care nu îmi este plăcută sau încântătoare pentru mine,cum aş putea să o produc pe altcineva?
 
Regula de Aur a Jainismului spune:
O persoană ar trebui să trateze toate creaturile aşa cum ar dori ea însăşi să fie tratată.
Regula de Aur spune în forma ei Iudaică:
Nu face celorlalţi ce nu ai dori să ţi se facă ţie.
 
Regula de Aur învaţă în forma ei Creştină:
În toate faceţi altora ceea ce aţi dori să facă şi ei vouă.
 
Regula de Aur declară în forma ei Islamică:
Niciunul dintre voi nu este un credincios până ce nu doreşte pentru fratele său ceea ce doreşte pentru el însuşi.
 
Pe baza acestui principiu fundamental al Regulii de Aur,patru directive etice,găsite în toate religiile majore ale umanităţii,trebuiesc amintite,dacă alternativa globală Future III ar fi realizată:
 
1.Să nu omori,torturezi,chinuieşti,răneşti.Această directivă înseamnă în termeni pozitivi:ar trebui să ai respect pentru viaţă.Ar trebui să fii dedicat unei culturi a vieţii şi dragostei,mai degrabă decât unei culturi a morţii.
2.Să nu minţeşti,amăgeşti,să nu falsifici,să nu manipulezi. Această directivă înseamnă în termeni pozitivi:
Ar trebui să vorbeşti şi să acţionezi conform adevărului.Ar trebui să fii dedicat unei culturi a adevărului şi toleranţei.
3.Să nu furi,exploatezi,jefuieşti,mituieşti,şi să nu corupi. Această directivă înseamnă în termeni pozitivi:
Ar trebui să tratezi lucrurile cinstit şi corect.Ar trebui să fii dedicat unei culturi a corectitudinii şi a unei ordini economice drepte.
4.Să nu abuzezi sexual,să nu înşeli,umileşti,dezonorezi. Această directivă înseamnă în termeni pozitivi:
Ar trebui să vă respectaţi şi iubiţi unul pe celălalt.
Ar trebui să fiţi dedicaţi unei culturi a parteneriatului şi demnităţii egale a bărbaţilor şi femeilor.
--------
Reimon Bachika
Raţiunea Calendarului Păcii
 
Leo Semashko a subliniat foarte puternic şi convingător ideea sa pentru adoptarea unui calendar care promovează o cultură a păcii şi armonia socială pentru generaţiile viitoare. Da,noi,seniorii,am supravieţuit cruntelor turbulenţe şi atrocităţi ale secolului 20 care a ucis sau a lăsat să moară,potrivit unei estimări,cam 187 de milioane de oameni în întreaga lume (Hobsbawm, E. An Age of Extremes: The Short History of the Twentieth Century 1914-1994. London: Penguin Books, 1994). Durerea,mizeria,şi suferinţa care le-a fost cauzată de către oameni,semenii lor,trebuie să fi fost enormă,oribilă,de nedescris. Când va învăţa rasa umană? Mult trebuie să fie făcut ca această nebunie să se retragă.
 
Apelând la tineri,cei ce vor avea sarcina zilei de mâine,şi pentru un alt lucru, în adoptarea Calendarului Păcii, par cei mai potriviţi să facă paşi. În respect pentru ultima afirmaţie,am putea spune:” Suntem ceea ce sărbătorim” (titlul cărţii editate de către Amitai Etzioni şi Jared Bloom; subtitlu: Înţelegând Sărbătorile şi Ritualurile– Paperback Dec 2004).
Deşi raţiunea din spatele acestei iniţiative este prin sine evidentă mie,aş dori să o formulez teoretic în termenii valorilor şi simbolismului.Ambele din acestea sunt particularităţi de bază ale culturii,într-un fel,îndemnuri conştiente/inconştiente ale inimii şi minţii,stimulentele sentimentelor umane şi raţionalităţii.
 
Valorile sunt la ceea ce aspiră oamenii,ceea ce le promite satisfacţia lor în numeroase căi,printre alte lucruri: siguranţa financiară;sănătatatea fizică,frumuseţea şi înveselirea;prestigiul social;integritatea personală;un sens al libertăţii;prietenia şi dragostea. Banul este experimentat ca o valoare care este convertibilă în alte valori-de aici şi imensa lui atracţie-dar toate valorile fundamentale,ca şi satisfacerile umane de bază,sunt inconvertibile. În alte cuvinte,fiecare valoare este aspirată pentru o anumită satisfacţie.
Fiecare fiinţă umană aspiră la diferite valori în timpuri diferite. Astfel,chiar în noi înşine,se dovedeşte dificil a armoniza la ceea ce aspirăm. Cu cât mai mult dificil este să armonizăm valorile colectivităţii şi ale umanităţii însăşi?
Simbolizările (expresiile simbolice) sunt imagini concrete a ceea ce este de valoare. Simbolizările anunţă satisfacţia. Steagurile naţionale şi cultura etnică- îmbrăcămintea religioasă sau etnică,voalurile,bărbile,capurile rase ,şi aşa mai departe-sunt semne ale aparţinerii de comunităţi etnice sau alte grupuri. Acestea sugerează siguranţa apartenenţei şi a legăturilor comune. Ritualurile religioase,ceremoniile de căsătorie, ceremoniile de deschidere ale Olimpiadelor, evenimentele mondiale de fotbal etc., sunt celebrări ale valorilor în discuţie. Spectacolele de modă promovează eleganţa fizică şi frumuseţea.
 
Văzute din perspectiva valorilor şi simbolismului,religiile ar putea juca un rol major în promovarea tuturor acelor valori care duc spre pace globală şi armonie socială mai mare. Valorile comune,religioase,deşi nu uşor adoptate,sunt posibile,deoarece sursele fericirii umane sunt universale şi limitate la număr. Cu respect faţă de simbolism,religiile se găsesc ele însele într-o situaţie ambivalentă.
În ordinea de a rămâne congregaţii unice,religiile trebuie să cultive şi să menţină propriile lor simboluri distinctive,ritualuri şi sărbători. A căuta unitate în această privinţă e fără sens. Diversitatea religioasă reprezintă bogăţia culturii umane. Oricum,în ordinea de a se simţi unite,ar fi foarte de ajutor dacă religiile ar avea anumite obiceiuri comune,ex.,un eveniment calendaristic comun asemenea ca şi Ziua Globală a
 
Regulii-de-Aur,sau o Zi Globală a Păcii,sau o Zi Globală a Recunoştinţei Religioase. Aceasta este de o importanţă enormă. Ar putea să le inspire să promoveze valorile comune şi o credinţă comună. Odată de forţa credinţei a sute de milioane se îndreaptă spre pace şi armonie,lumea e pe cale să se schimbe. (Pentru mai multă elaborare, vedeţi: Bachika “Spre Armonie în Sfera Religioasă: Concentrând asupra Simbolizărilor şi Valorilor.” http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=en_c&key=24)
----------
Harold Becker
Dragoste şi Armonie
 
Călătoria vieţii ia o nouă direcţie când devenim conştienţi de dragostea necondiţionată sălăşluind în inima noastră în fiecare moment.Această conştienţă începe o nouă apropiere de viaţă care duce spre pace personală,armonie naturală şi adevărată bogăţie originală. De asemenea schimbă temeinic structura societăţii aşa cum noi începem să exprimăm conştient această nelimitată dragoste. Totul şi oricine este în mod remarcabil afectat de această energie în timp ce noi ne mişcăm de-a lungul întregii noastre vieţi zilnice cu fiecare pas şi întâlnire unul cu celălalt.
 
 
A fi conştient de dragoste aprinde scânteia care face toate lucrurile noi şi restaurează integritatea unde noi am crezut odinioară că am fost incompleţi. Dragostea,şi mai apropriat,dragostea necondiţionată este cea care aduce pacea şi înţelegerea interioară acolo unde înainte părea inexistentă şi poate chiar imposibilă.
 
Apropiindu-ne să cunoaştem cine suntem şi de ce acţionăm şi reacţionăm aşa cum o facem,începem să ne vedem pe noi înşine în feţele umanităţii. Reflecţia durerii este durerea noastră, suferinţa lor este suferinţa noastră, şi supărarea celuilalt este supărarea noastră.Este văzută în faţa naturii de asemenea.Distrugerea ei este distrugerea noastră,frumuseţea ei este frumuseţea noastră.
De asemenea în copii noştri noi vedem potenţialul nostru şi în zâmbetul lor vedem bucuria noastră. Aceste aparent întâmplătoare expresii sunt gândurile noastre trecute căutând manifestarea. Este constantul nostru semn de aducere aminte că dragostea este răspunsul şi întrebarea. Spre avedea dragostea în alţii, prima dată trebuie să o cunoaştem în noi înşine. Construim o nouă realitate în acest moment prezent când lăsăm să plece. Când alegem să iubim deasupra fricii, bunătatea deasupra urii, integrarea deasupra separării, şi pacea deasupra războiului, noi aducem o nouă reflecţie umanităţii…sinele nostru iubitor.
-------
 
Tatomir Ion-Marius
Despre Pace şi Armonie
 
"Noi căutăm soluţii la povara războiului, urii şi conflictelor pe care le-am moştenit ca rezultate ale secolelor trecute. Au loc schimbări majore, şi suntem binecuvântaţi să remarcăm că mişcările pentru Pace şi reconsiliere câştigă inimile oamenilor, care li se alătură cu nespusă bucurie, speranţă şi entuziasm.
 
Nimic nu poate sta în calea viselor lor, voinţei lor pentru Pace, care creşte secundă cu secundă, zi de zi. Din diferite căi ale vieţii, din diferite nivele ale existenţei sociale, sufletele lor tânjesc pentru Pace, şi toţi pereţii despărţitori cad spre a lăsa cale liberă înţelegerii şi fraternităţii, unităţii şi cooperării.
 
În era întunecată a diviziunii şi duşmăniei, a urii şi intoleranţei,oamenii îşi aminteau zilnic de obiectele urii lor, sărbătorind războaiele, spre a găsi motive în a continua lupta, spre a merge pe drumul fără sens al durerii şi suferinţei. Mulţi copii şi fiinţe inocente au murit în această cursă, şi multe vieţi au fost zdrobite. În numele copiilor,noi pecetluim pentru totdeauna toate acele capitole întunecate ale istoriei, cu angajamentul nostru de a ierta şi îmbrăţişa dragostea vindecătoare şi Pacea.
 
Suntem hotărâţi să uităm tot răul, spre a-i nu da şanse să revină şi să crească, şi vom planta semne de aducere ale Păcii, Poli ai Păcii conţinând rugăciunea şi mesajul universal:Fie Pace Pe Pământ! Cred că mesajul şi rugăciunea universală Fie Pace Pe Pământ transcende toate diferenţele de apartenenţă ideologică,religioasă sau etnică, şi leagă împreună pe toţi oamenii în idealul Păcii.
 
Împreună vom crea Armonia pe toate nivelele existenţiale. Ne vom uita în Calendarul Erei Armonioase cu bucurie şi ne vom aminti zilnic de datoria de a construi o societate a Păcii şi toleranţei, de dragul copiilor noştri şi al generaţiilor viitoare! Pacea din Armonie este moştenirea generaţiilor viitoare!Fie Pace Pe Pământ!
Ianuarie 2007
---------------------------------
  
 
Leo Semashko
Tetrasociologie:Filosofie Socială pentru Era Armonioasă a unei Societăţi Informaţionale
 
Fiecare societate, din fiecare civilizaţie,marchează zile specifice ale calendarului în care vrea să sărbătorească cele mai importante evenimente din istoria sa. Calendarele oferă aduceri aminte zilnice ale valorilor culturale. În civilizaţia Vestică,o Eră a Societăţilor Industriale, care a început în secolul al 17-lea şi s-a extins în Societăţile de Risc (Ulrich Beck, 1992) până la mijlocul secolului al 20-lea,zilele calendarului au fost marcate să celebreze libertatea lor,care a sosit prin revoluţii naţionale de eliberare şi războaie pe toate nivelele:locale,naţionale,regionale şi războaie mondiale.Aceste calendare au celebrat culturi ale libertăţii obţinute prin conflict armat.Aproape fiecare zi a anului este marcată de către un eveniment al victoriei sau pagubelor provocate de revoluţii şi războaie(incluzând războaiele comerciale). Aproape fiecare zi oferă o celebrare a Revoluţiei,Eliberării,Independenţei,Victoriei, şi bătăliilor de tot felul de către forţe militare terestre,aeriene şi marine. Fiecare eveniment este amintit cu o paradă militară adecvată.
 
Societăţile cu Risc Industrial (Societăţile-IR) sunt în război sau se pregătesc pentru război în fiecare zi;astfel calendarele lor păstrează evenimentele de importanţă militară. De aceea, mai degrabă culturile războiului prevalează decât cele ale păcii. Raţiunea pentru aceasta este: dacă vrei pace, pregăteşte-te pentru război. (Si vis pacem, para bellum). Cultura libertăţii s-a transformat într-o cultură a războiului,terorii,violenţei şi umilirii.Societăţile-IR ale Civilizaţiei Vestice sunt crescând împovărate de costurile pregătirii militare,incluzând acumularea de armamente, prin riscurile angajamentului militar,incluzând riscul anihilării nucleare, şi prin pierderea unui număr în creştere al vieţilor tinere inocente în bătăliile militare fără sens.
 
În timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului 20,în cultura Societăţilor-IR,o globală, Societate a Informaţiei a început să apară,care poate şi o să fie,la starea ei avansată,armonioasă sau nu va fi deloc. O Societate Armonioasă a Informaţiei(Societate-AI)caută să prezerve libertăţile şi împlinirile tehnologice ale Societăţilor-IR, înlocuind în timp tendinţele lor destructive cu un nou accent pe armonie,informaţie împărtăşită, şi pace durabilă. Această nouă cultură se construieşte încet pe cele mai bune particularităţi ale culturilor prezente, sintetizând treptat împlinirile diferitelor civilizaţii: Est şi Vest,Nord şi Sud, în timp ce introduce noi priorităţi sociale şi valori, care creează o nouă ordine a armoniei sociale. Această ordine este o ordine care este coordonată şi dialogică, şi reprezintă o unitate echilibrată a diversităţii/diferenţei.  (O diferenţă culturală şi înţelesul ei istoric este investigat de către Craig Calhoun în cartea sa "Critical Social Theory", 2003). O asemenea ordine este identică unei păci/ordini armonioase care este menţinută ca o balanţă echilibrată a grupurilor sociale şi etniilor pe baza priorităţii copiilor. Copii sunt principalul punct de sprijin pentru o Societate-AI şi paşnica ei,ordine unificată.
 
Ordinea armonioasă a etniilor diferite şi a civilizaţiilor întrupează cea mai veche şi larg răspândită, şi de aceea cea mai naturală valoare pentru TOATE culturile – armonia. Ideea armoniei sociale s-a dezvoltat în toate civilizaţiile, prima dată între toate în Confucianism şi Budism; şi de asemenea în Sud, în credinţele Africanilor Nativi, Indieni şi alţii. Concluzia profesorului RichardNisbett's(2005) că,"Armonia este o idee centrală în filosofia Asiei Estice," poate fi atribuită culturilor fundamentale ale Estului şi Sudului. Oricum,ideea armoniei nu este străină civilizaţiilor Nordului şi vestului. Ea a a apărut în gândirea occidentală în poemele lui Homer şi găseşte dezvoltare în şcolile lui Pitagora,Platon,Aristotel şi de asemenea în epoca Renaşterii şi la Leibnitz. Oricum, nu armonia dar libertatea a devenit o valoare prioritară pentru societăţile industriale rapid în dezvoltare ale Europei şi Americii.Dar ideea armoniei încă trăieşte în civilizaţia vestică astăzi. De aceea,armonia, ca valoare generală (dar în măsură diferită) a tuturor civilizaţiilor oferă baza pentru o eră a armoniei sociale într-o eră a informaţiei. Calendarul nostru pentru această eră este centrat pe Ziua Armoniei Globale. Împreună cu armonia,noi găsim în acest calendar un loc pentru inseparabilele valori ale: Păcii,Dragostei,Dreptăţii,Regulii de Aur a Religiilor,Iertării,Egalităţii,Fraternităţii,Fericirii şi altora,în special importante pentru generaţiile viitoare,pentru tineri, şi pentru copii.
 
În societăţile trecute, culturile armonioase nu au realizat sprijinul social (actorii sociali), de aceea au fost mai mult (în Vest) sau mai puţin (în Est) marginale în toate civilizaţiile. Doar în societatea-AI poate ultura şi ordinea armoniei sociale să găsească sprijin social comprehensiv şi natural, în ceea ce am definit ca fiind cele patru clase sfere ale populaţiei, angajate în patru sfere ale reproducţiei sociale, care(sfere şi clase sfere) lucrează împreună să reproducă ordinea socială. Ele oferă sprijinul pentru o armonioasă ordine a diversităţii.Pe baza acestor clase armonioase, o cultură a armoniei devine o prioritate pentru societăţile-AI ale tuturor civilizaţiilor, şi creează o ordine armonioasă globală socială, având copii drept prioritate. Natura claselor sfere în această structură armonioasă socială este explicată şi ilustrată în teoria tetrasociologică,care uneşte valoarea primară estică a ideii armoniei şi predominanta vestică idee structurală a sferelor societale. Acest ultim concept este introdus în multe teorii ale timpului nostru. A.Giddens (1990), L.Sklar (1991), R.Robertson (1992) fiecare descriu trei sfere societale; U.Beck (1998) şi G.Ternborn (2002) descriu patru sfere; A.Appadurai (1996) descrie cinci sfere. Pentru o detaliată discuţie a sferelor şi claselor sfere,vedeţi see "Tetrasociology: Responses to Challenges," 2002, pe website-ul nostru la: http://www.peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf
 
În locul ierarhiei claselor definite de proprietate sau bunuri (clasele superioare,mijlocii şi muncitoare), această cultură stabileşte o armonie a claselor sfere, şi încredinţează o prioritate bugetară copiilor şi tineretului,un grup care are cele mai mari necesităţi informatice, abilităţi şi potenţial într-o societate-AI. Calitatea copiilor defineşte calitatea societăţii-AI,sau în alte cuvinte,calitatea ei socială depinde de calitatea informaţiei a copiilor.În noua cultură a armoniei,care poate fi de asemenea numită “cultură sferă”, prioritatea nu este plasată pe industrie dar pe sfera socială,a cărei subsferă a copilăriei este o parte centrală.În noua ordine armonioasă,prioritatea este nu pe ramurile economice ale complexului militar-industrial,dar pe ramurile sociale ale unui complex educaţional-al sănătăţii. Pentru mai multă discuţie a priorităţii copiilor,vă rugăm vizitaţi: http://www.peacefromharmony.org/docs/2-4_eng.pdf
 
Această cultură a păcii promovează o nouă distribuire a puterii democratice între clasele sfere. În această democraţie sau “democraţie sferă”:http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=13, toate grupurile populaţiei primesc acces adecvat la alegerile democratice. Cultura armoniei oferă copiilor drepturile de vot exercitate de părinţi, care creează o bază potenţială de sprijin pentru “prioritatea copiilor” de către grupuri aproape conectate lor:părinţii,bunicii,profesorii, doctorii,consilierii şi alţi îngrijitori. Aceste grupuri,împreună cu copii cuprind 50% până la 80% din populaţie în orice ţară dată. Astfel,cultura armonieicreează o puternică bază centrată pe pace şi nonviolenţă de dragul protejării copiilor,tineretului şi generaţiilor viitoare. Prioritatea copiilor de asemenea ajută la înlocuirea ciocnirilor religioase,etnice şi rasiale cu cooperarea şi armonia între grupuri diferite cultural. Aceste puncte tari ale unei culturi a armoniei,când sunt concentrate asupra îmbunătăţirii vieţii copiilor, cântăresc mai greu justificările economice pentru condiţiile care perpetuează sărăcia. O cultură a armoniei bazată pe clasele sfere şi prioritatea copiilor creeazăpremisele necesare pentru o ordine socială a armoniei, care găseşte explicaţia ei teoretică în tetrasociologie, o filosofie socială postpluralistică. (Postpluralismul nu opune dar întăreşte şi dezvoltă filosofia pluralismului). Natura creativă a culturii este deschisă de către  Jeffrey Alexander în cartea sa "Sensul Vieţii Sociale: O Sociologie Culturală" (2003).
 
Astfel, în tetrasociologie armonia socială a claselor sfere este înţeleasă ca fiind condiţia naturală a unei societăţi-AI. Plasând prioritatea pe copii este un mijloc de a împlini înainte de toate armonia socială care este stabilită de către legislaţia necesară a sufragiilor copiilor executate de către părinţi. Părinţii, înainte de toate, tinerii şi viitorii părinţi, şi de asemenea grupurile sociale cel mai aproape conectate lor (profesorii,doctorii,şi îngrijitorii de copii) vin la conştientizarea priorităţii necesităţii copiilor şi sufragiului lor prin largă iluminare în sistemele armonioase educaţionale şi MEDIA, şi de asemenea sub presiune de la mişcările sociale globaleşi locale "A face copii o prioritate în lume”. Vedeţi Contents secţiunea 10, paginile 10-8, http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=121. Rolul priorităţii copiilor în cultura armonioasă a unei societăţi-AI este reflectată în Calendarul nostru al Erei Armonioase de către numeroase date de sarbătorire legate de copii:Caritate,Protecţie,Comunicări, Promisiune,etc.Din punctul de vedere al tetrasociologiei,acest Calendar exprimă o nouă calitate a existenţei sociale(viaţa) şi o nouă ordine a păcii armonioase, derivată din clasele sfere şi prioritatea copiilor în societate.
 
Calendarul nostru al erei armonioase uneşte oameni,religii şi civilizaţii în scopul împlinirii unei societăţi a informaţiei armonioase (societate-AI).Acest calendar este o alternativă la numeroasele calendare asociate cu societăţile conflictuale-IR, care divizează oamenii,religiile şi civilizaţiile, şi îi imortalizează pe toţi aceiprinşi în confruntări şi ciocniri. Calendarele Vecii Ere,pentru două mii de ani, au fost umplute de aduceri aminte ale războaielor şi cuceririlor,în timp ce Calendarul nostru al Noii sau Armonioasei Ere promite o speranţă reală a prevenirii războaielor,terorii,sărăciei şi umilierii. Culturile şi calendarele războaielor sunt lăsate în trecut. O nouă cultură, ordine şi calendar al armoniei sociale trebuie să-şi ocupe acum locul.
Tetrasociologia oferă o raţiune pentru o ordine socială a armoniei, şi descrie structura ei,rolul ei, timpul şi condiţiile pentru împlinire. Dacă, aşa cum anticul filosof Protagoras observa acum 2500 de ani, că omul este măsurat de către lucruri, şi lucrurile măsurate de om, atunci, din tetrasociologie am putea spune: dacă o măsură a umanităţii devine armonie, atunci armonia devine o măsură a omului şi viceversa. Dacă această măsură este introdusă şi întrupată într-o eră a societăţii-HI, atunci devine o măsură a omului universal,multidimensional,informaţional. O importantă evidenţă a acestei măsuri este Calendarul Erei Armonioase, un proiect aflat în Adresa noastră.Tetrasociologia acordă o filosofie socială adecvată pentru acest calendar, unificând datele ei paşnice diferite într-un armonios întreg.
 
În viitor, istoria omenirii va fi divizată în două perioade: Era Armonioasă (e.a.) şi ÎNAINTEA Erei Armonioase (î.e.a.).Sau istoria ei nu va mai fi. Aşa cum a scris John McConnell : “Mulţi învăţaţi sunt de acord că istoria umană va ajunge în curând la un sfârşit – doar dacă nu este o schimbare majoră în comportamentul uman” (www.earthsite.org.) Pe baza a ceea ce am descoperit în formularea filosofiei sociale a tetrasociologiei,sunt convins că o asemenea schimbare majoră se poate întâmpla doar prin transformarea preocupărilor noastre cu cu discordia socială – spre a îmbrăţişa în întregime o ordine naturală a armoniei sociale făcută posibilă într-o eră a informaţiei.
-------------------------------------------------------
În Sumar:
 
Calendarul Erei Armonioase este un proiect multicultural şi pacificator, fără precedent istoric, propus spre Premiul Nobel pentru Pace. El deschide o Eră a Armoniei, aşa cum a fost “Vârsta de Aur”, care a fost visul oamenilor de-a lungul istoriei omenirii. Calendarul Erei Armonioase este primul proiect al culturii păcii armonioase şi ordinii armonioase globale pentru o societate a informaţiei. De asemenea deschide o nouă cronologie pozitivă pentru copii,nepoţii noştri şi toate generaţiile următoare.Acest Calendar deja a dat roade, devenind viziunea ideologică şi viziune asupra lumii a unei noi şi armonioase mişcări globale pacifiste numită "Făcând copii o prioritate în lume," pe care am început-o pe website-ul nostru în Mai 2005. Calendarul afirmă armonia, care face cel mai înalt ideal moral şi social inspirând o nouă cultură a unei societăţi a informaţiei şi asigurând-o pentru o susţinătoare şi eternă dezvoltare a păcii.
 
Coautorii Adresei:
 
- Noi invităm toţi cetăţenii lumii care sunt interesaţi de destinul copiilor şi nepoţilor să se alăture adresei noastre spre Tineret, să adauge semnăturile lor şi să o promoveze.
 
- Noi oferim:
1. Să introducem un subiect special educaţional “Cultura Păcii Armonioase ” bazat pe Calendaul Erei Armonioase, la toate şcolile şi universităţile lumii.
2. Să creăm Universitatea Internaţională a Culturii Păcii Armonioase la Organizaţia Naţiunilor Unite.
Această universitate va pregăti profesori adecvaţi pentru şcoli şi colegii şi va deveni un model pentru crearea a unor universităţi similare în fiecare ţară a lumii.
Calendarul Erei Armonioase este, înainte de toate, un proiect educaţional care va crea noua calitate şi eficenţă a educaţiei păcii între copii.
Calendarul va asigura că, copii formează valorile universale ale armoniei şi păcii eterne, care pot fi învăţate doar din copilărie. Pacea eternă poate fi doar armonioasă şi doar la oamenii, armonios educaţi începând din momentul naşterii.
 
- Noi chemăm pentru cooperare pe oricine împărtăşeşte valorile armoniei sociale şi prioritatea copiilor cafiind o cale a asigurării ordinii armonioase în cadrul unei societăţi globale a informaţiei.
Platforma oferită pentru această cooperare este website-ul nostru Internaţional, O Nouă Cultură a Păcii din Armonia Socială şi Prioritatea Copiilor.
http://www.peacefromharmony.org.
Acest site reprezintă o colecţie de germeni pozitivi ai ideilor şi mijloacelor practice ale armoniei sociale din întreaga lume.Site-ul a reunit 180 de coautori din 33 de ţări din Februarie 2005. În atmosfera lui prietenoasă şi creativă, s-au născut Calendarul Erei Armonioase şi alte proiecteimportante. Deci dacă aveţi idei ale păcii armonioase şi proiecte ale educaţiei armonioase pentru copii, puteţi şi dumneavoastră să creaţi o pagină pe site-ul nostru şi să luaţi parte în lucrarea sa.
 
- Suntem siguri că în doi sau trei ani, ediţia actualizată a Adresei noastre va reuni mai mulţi autori, culturi şi limbi în Calendarul Erei Armonioase. Spre a vă alătura,vă rog trimiteţi un email iniţiatorului său Dr. Leo Semashko la  leo44442006@yandex.ru. Vă mulţumim.
 
Cea mai puternică aspiraţie a noastră este să facem fiecare zi a anului o sărbătorire,comemorare sau inspiraţie şi înălţare a păcii armonioase,astfel încât să nu mai rămână zile pentru războaie, adversitate şi umilire.
 
 
2 Februarie, 2007


Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005