Главная

Миссия

Содержание

Новости

Связи

Авторы

Публикации

О нас

Форум гармонии

Peace from Harmony
Обращение к молодежи (УКР)

Календар гармонійної ери:


 
якість соціального життя і майбутнє дітей


ЗВЕРНЕННЯ|звертання,ставлення,обіг|

ДО ДІТЕЙ, МОЛОДІ І МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ


28 авторів з|із| 13 країн:

 

Лев Семашко і

ТалгатАкбашев, Ада Ахароні, Марія Аськона, Реймон Бачика, Гарольд Беккер, Керрі| Боуден, Клод Везье, НінаГончарова, Марта Девіт, Дмитро Івашинцов, Такис Іонідес, Володимир Кавторін, Ренато Корсетті, Гай Крекью, Евелін Лінднер, Роза Лорд, Джон Макконел, Хіларі Роземан, Матрейя Рой, Сабір Рой,Бернард Скотт, Бернард Філіпс, Рудольф Зіберт,Тетяна Целютіна, Ігор Шадхан, Абрам Юсфін, Олександр Вербицький

 

На 13 мовах|язиках|:

англійській, есперанто, російській, українській, іспанській, французькій, грецькій, німецькій, португальській, японській, китайській, арабській і іврит


__________________________

День Глобальної Гармонії: 21 червня*

*Це день літнього сонцестояння

 

День Глобальної Гармонії - ключова|джерельна| дата Календаря Гармонійної Ери. Людство вступає в цю еру, об'єднуючись в своєму русі до гармонійного світу і порядку|ладу|. Йому потрібен новий Календар і нова міра людини. Гармонія виражає|виказує,висловлює| універсальну природу людини і є|з'являється,являється| мірою людей і людства інформаційного суспільства|товариства|


_______________

Автор ідеї проекту і головний редактор Звернення до дітей, молоді і майбутніх поколінь – Лев Семашко


___________________________

Країни і автори Звернення|звертання,ставлення,обігу|:

 1. Австралія - 2 співавтори - Керрі| Боуден і Хіларі Роземан

 2. Англія – 1 співавтор – Бернард Скотт

 3. Аргентина – 1 співавтор – Марія Аськона

 4. Греція -1 співавтор – Такис Іонідес

 5. Ізраїль - 1 співавтор - Ада Ахароні

 6. Італія – 1 співавтор – Ренато Корсетті

 7. Індія – 2 співавтори – Матрейя Рой, Сабір Рой

 8. Канада – 1 співавтор –Клод Везье

 9. Росія -8 співавторів – Дмитро Івашинцов, Володимир Кавторін, Лев Семашко, Тетяна Целютіна, Абрам Юсфін; Ніна Гончарова, Талгат Акбашев, Ігор Шадхан

 10. США -6 співавторів - Гарольд Беккер, Марта Девіт, Роза Лорд, Джон Макконел Бернард Філіпс, Рудольф Зіберт

 11. Україна – 1 співавтор – Олександр Вербицький

 12. Франція – 1 співавтор – Гай Крекью

 13. Японія – 1 співавтор – Реймон Бачика
  Глобальний громадянин – Евелін Лінднер.


Перекладачі і редактори Звернення|звертання,ставлення,обігу| на мовах|язиках|:

 1. Англійській – Марта Девіт, Вил Хонард, Клод Везье, Роза Лорд, Лев Семашко

 2. Есперанто – Ренато Корсетті, Вячеслав|В'ячеслав| Іванов

 3. Російській – Лев Семашко, Ніна Гончарова

 4. Французькій – Клод Везье, Гай Крекью

 5. Іспанській – Марія Аськона

 6. Грецькій – Такис Іонідес

 7. Німецькій - Вагід Рагімов, Ольга Байкова, Томас Свідерек

 8. Португальській – Адольф Алакюла, Сергій Кухтін

 9. Японській – Юлія Богданова, Ірина Дедушкина, Реймон Бачика

 10. Китайській - Ганна Чжу, Кирило Котків

 11. Арабській – Вікторія Шаманова, Євгенія|Ївга| Фурсова

 12. Іврит – Ілля Мінській, Катерина Шухман

 13. Українській - Вербицький Олександр

 

Анотація

 

Це Звернення|звертання,ставлення,обіг| - Зобов'язання і Відозва до дітей, молоді і майбутніх поколінь світу|світу|. Воно містить|утримує| проект Календаря Гармонійної Ери і рекомендує його новим поколінням як позитивну альтернативу майбутнього гармонійного порядку|ладу|, як вхід в нього. Основа цього календаря - гармонія - міра універсальної людини глобального інформаційного суспільства|товариства|. Календар Гармонійної Ери народжується на перетині основних культур світу|світу|, виражає|виказує,висловлює| їх зв'язок і загальне|спільне| ціннісне ядро, що фокусується в гармонії. Цей проект створений 28 ученими, діячами культури і мистецтва, громадькості з|із| 13 країн світу і об'єднує 29 пам'ятних і святкових дат. Він публікується на багатьох мовах|язиках|, що дозволяє йому бути мостом миру|світу|, розуміння і діалогу між основними культурами і цивілізаціями світу|світу|. Він учить|вчить| дітей і молодь гармонії і миру|світу|, а не війні і ворожнечі.

 

Звернення|звертання,ставлення,обіг| складається з п'яти частин|часток|: передмови, визначень гармонії, календаря гармонії, коротких тез його співавторів і перших відгуків. Основними мовами|язиками| Звернення|звертання,ставлення,обігу| є|з'являються,являються| чотири: англійська, російська, іспанська і французька. На цих мовах|язиках| Звернення|звертання,ставлення,обіг| опубліковане повністю у всіх частинах|частках|. Інші дев'ять мов|язики|: есперанто, українська, грецька, португальська, німецький, японська, китайська, арабська і іврит є|з'являються,являються| додатковими. На них Звернення|звертання,ставлення,обіг| опубліковане тільки|лише| в перших трьох частинах|частках|. Розділення|поділ| мов|язиків| Звернення|звертання,ставлення,обігу| на основні і додаткові викликане|спричинене| необхідністю скорочення його об'єму|обсягу| і обмеженістю ресурсів. З цих же причин в додаткових мовах|язиках| опубліковано тільки|лише| 5 з|із| 20 тез співавторів Календаря, а їх повні|цілковиті| дані опубліковані тільки|лише| в англійському і російському варіанті.

 

Зміст|вміст,утримання|

 

1.Передмова. Гармонія – міра універсальної людини і основа гармонійної ери.

2.Визначення соціальної гармонії

3.Календар гармонійної ери

4.Плюралізм ідей: тези співавторів

5.Перші відгуки .

 

 

 1. Передмова. Гармонія – міра універсальної людини і основа гармонійної ери.

Ми всі відчуваємо і розуміємо, що старий індустріальний світ з|із| його війнами і дисгармонією йде в минуле|вирушає|. Він віджив свій час. Наступає|настає| новий соціальний світ. У ньому домінуючу роль займає|позичає,посідає| універсальна, всестороння|всебічна,усебічна| інформація, яка створює нову якість соціального, духовного, політичного і економічного життя. Глобальне інформаційне суспільство|товариство| розкриває і розвиває справжню, універсальну природу людині. Універсальна інформація створює універсальну людину, яка створює універсальну інформацію і гармонійний соціальний порядок|лад| і навпаки. Цей порядок|лад| відновлює соціальну гармонію, яка була прихованою основою напрямної людства з незапам'ятних часів у всіх культурах, але|та| стає затребуваною|зажадати| і актуальною тільки|лише| зараз.

 

Античний філософ Протагор 2500 років тому виразив|виказав,висловив| суть|сутність,єство| людини: «людина є міра всіх речей в тому, як вони існують, і в тому, як вони не існують». Його визначення стосується попередньої дисгармонійної людини і суспільства|товариства| ери| з|із| її культом приватних речей. Цей культ створював приватну («одновимірну|одномірного|» - Г.Маркузе) і дисгармонійну людину, а також приватне («одновимірне|одномірне|» - Г.Маркузе) і дисгармонійне суспільство|товариство| і навпаки. Пріоритет приватних речей породжував дисгармонію людини і суспільства|товариства|, слідством|наслідком| і постійним виразом|вираженням| якої стала безперервна «війна всіх проти|супроти| всіх» (Гоббс), постійна ворожнеча народів, релігій, культур, цивілізацій і різних соціальних груп по власності, багатству, професії, віку, статевим ознакам|статі| і т.п. Приватні речі створювали приватну людину і дисгармонійне суспільство|товариство| і навпаки. Тому не тільки|не лише| людина була мірою приватних речей, але і приватні речі стали мірою людини.

 

Наше століття|вік| є|з'являється,являється| перехідним від пріоритету приватних речей до пріоритету універсальної інформації (вона втілена в Інтернеті, доступному для кожного), від приватної одновимірної|одномірної| людини і дисгармонійного суспільства|товариства| до універсальної багатовимірної|багатомірної| людини і гармонійного суспільства|товариства|, від дисгармонійної до гармонійної ери. У цьому переході підвищується роль універсальної інформації, створюється глобальне і інформаційне суспільство|товариство|. У ньому гармонія стає мірою і пріоритетом універсальної багатовимірної|багатомірної| людини, а також суспільств|товариств|, релігій, культур і цивілізацій. Гармонія є міра універсальної і багатовимірної|багатомірної| інформаційної людини.Вона є міра всього, що він робить|чинить| або не робить|чинить| за допомогою універсальної інформації. Якщо приватні речі створюють і вимагають дисгармонії, то універсальна інформація створює і вимагає соціальної гармонії і універсальної гармонійної людини і навпаки. Універсальна інформація – головний ресурс і передумова для цієї людини і глобального гармонійного суспільства|товариства|. За допомогою універсальної інформації людина починає|розпочинає,зачинає| вчитися і жити в гармонії в глобальному суспільстві|товаристві|. Діти і молодь займають|позичають,посідають| пріоритетне місце в цьому перехідному процесі універсального навчання|вчення|. Вони стають наріжними каменями нової Гармонійної Ери і культури. Відображаючи|відбиваючи| нові соціальні умови наш проект Календаря Гармонійної Ери включає 29 дат універсальних символів людства, об'єднаних|з'єднаних| універсальною цінністю гармонії.

 

Наш проект створений колективними зусиллями 28 учених, діячів культури і мистецтва, громадькості з|із| 13 країн світу як культурний заповіт старшого покоління новим поколінням. Наш проект призначений молоді, дітям і майбутнім поколінням, яким належить вводити|запроваджувати| і розвивати цей календар в своєму повсякденному житті. Діти і молодь стають точкою опори гармонійного інформаційного суспільства|товариства|. Їм належить рухати|сунути| вперед цей довгий і важкий|скрутний|, але|та| конструктивний і позитивний глобальний процес, як альтернативний наростаючим деструктивним погрозам військового|воєнного| протистояння цивілізацій, розповсюдження|поширення| ядерної зброї, терору, прірви|провалля,безодні| між багатими і бідними, екологічного забруднення і інших ризиків самознищення людства. Ми сподіваємося|надіємося|, що наш сумісний|спільний| проект внесе свій позитивний внесок|вклад| в цей конструктивний процес молоді і майбутніх поколінь.

 

На закінчення я хочу виразити|виказати,висловити| глибоку подяку|вдячність| всім співавторам нашого Звернення|звертання,ставлення,обігу| і Календаря, без наполегливої роботи і важких|скрутних| дискусій яких в перебігу чотирьох місяців вони не змогли б з'явитися|появиться|. Особливу подяку|вдячність| я хочу виразити|виказати,висловити| Гарольду Беккеру, День Глобальній Любові|коханню| якого підштовхнув до ідеї Календаря гармонії; Аді Ахароні, яка висунула ідею нової культури миру|світу|; Рудольфу Зіберту за його ключову|джерельну| ідею Золотого правила релігії; Реймону Бачике за його ідеї універсальних цінностей і символів; Джону Макконелу – 91 літньому засновнику|фундатору| Дня Землі|грунту|, Опікунів Землі|грунту| і «Зірки надії»; Ніні Гончарової, Клоду Везье і Талгату Акбашему за ряд|лаву,низку| оригінальних гуманітарних і екологічних дат; Тетяні Целютіній, Керрі| Боуден, Матрею і Сабіру Рой за дати, присвячені дітям. Кожна дата – це алмаз в короні Календаря Гармонії, який збереже пам'ять про його творця, це зірка відповідного дня, яку запалив її автор. Я також виражаю|виказую,висловлюю| щиру вдячність перекладачам Календаря: Марії Аськоне – за іспанський переклад|переведення,переказ|, Клоду Вез'є – за французький переклад|переведення,переказ|, Такису Іонідесу – за грецький переклад|переведення,переказ|; Ренато Корсетті – за переклад|переведення,переказ| на есперанто і всім іншим; його редакторам: Вілу Хонарду, Клоду Вез'є, Марті Девіт, Розі Лорд і іншим; його художникам|митцям| Хіларі Роземан, Ніні Гончарової і Клоду Вез'є. Я також дуже вдячний моїй дружині|жінці| Люсі, чия любов|кохання|, терпіння і допомога допомогли мені почати|розпочати,зачати| і довести цей проект до кінця. Він став символом нашої любові|кохання|.

 

Лев Семашко, соціальний філософ і соціолог; Дійсний державний радник Санкт-Петербурга; Директор: тетрасоціологичного| інституту, ІФЛАК| в Росії і Міжнародного сайту «Нова культура миру|світу| з|із| гармонії і пріоритету дітей» http://www.peacefromharmony.org.

Санкт-Петербург, Росія31 травня 2006

 

2. Визначення соціальної гармонії

 

Визначення соціальної гармонії припускають|передбачають| фундаментально новий соціо-філософський| підхід, що визнає гармонію мірою універсальної людини, а людини, що володіє універсальною інформацією – мірою універсальної соціальної гармонії.Є два види гармонії: зовнішня або функціональна, пов'язана з її роллю і значенням в суспільстві|товаристві|, і внутрішня або структурна, така, що включає її соціальних акторів (рушійні соціальні групи і класи), структуру і порядок|лад| організації. Їм відповідають два види визначень гармонії: функціональні і структурні. Функціональні визначення гармонії можуть бути стисло виражені|виказані,висловлені| таким чином.

 

Соціальна гармонія це:

- Пошук узгодженої|погодженої|, діалогової і зваженої єдності різного. Така єдність різного створює соціальну гармонію і її організаційний порядок|лад|. Цей порядок|лад| різного є порядок|лад| гармонійної єдності, ідентичний гармонійному світу абогармонійному порядку|ладу|;

- Гармонійний порядок|лад| різного, який не виключає внутрішніх конфліктів, але|та| виключає їх насильницький дозвіл, що руйнує єдність різного;

- Затвердження принципу: «хочеш миру|світу| – створюй гармонію» замість принципу: «хочеш миру|світу| – готуйся до війни»;

- Альтернатива всій попередній культурі воєн, логічним підсумком якої може бути тільки|лише| самознищення людства;

- Вічний гармонійний світ різних культур, релігій, народів і цивілізацій

що запобігає їх війнам, конфронтації і зіткненню|сутичці|, але|та| зберігає їх

відмінності і досягнення в гармонії і єдності;

- Переорієнтація сфер економіки, політики, науки і освіти|утворення| з пріоритету дисгармонійного військового|воєнного| порядку|ладу| на пріоритет мирного, гармонійного порядку|ладу|;

- Обіцянка глобальної Віри, Надії і Любові|кохання| для дітей, жінок, чоловіків і

майбутніх поколінь;

- Поворот соціальної науки від апологетики status quo до відкриття|відчинення| гармонійного порядку|ладу| і дослідження його природних акторів (класів, груп і т.п.), що забезпечують соціальну гармонію;

- Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| наростаючих глобальних проблем людства: екологічної

енергетичної, продовольчої, демографічної і інших через встановлення

порядку|ладу| гармонійного світу, який забезпечує об'єднання цивілізацій і

концентрацію світових ресурсів для вирішення глобальних проблем, а не для

підготовки воєн;

- Нова якість соціального існування як якісно новий порядок|лад| соціального життя, задаючий її якісний новий зміст|вміст,утримання|;

- Зважена і узгоджена|погоджена| багатополярність| світового порядку|ладу| «глобального села»;

-Стійка динамічна рівновага різних етносів людства на основі природно гармонійних і миролюбних соціальних груп;

- Сумісне|спільне| соціальне проектування образу|зображення| гармонійного майбутнього силами дітей, молоді і дорослих за принципами додатковості|, діалогу і згоди|злагоди|.

 

Календар Гармонійної Ери це:

- Один з найважливіших символів порядку|ладу| соціальної гармонії людства на етапі глобального інформаційного суспільства|товариства|;

- Зречення|відречення| від попереднього двох тисячолітнього порядку|ладу| соціальної дисгармонії, наповненого безперервними етнічними війнами, релігійною ворожнечею і цивілізаційними зіткненнями|сутичками|;

- Альтернатива всім військовим|воєнним| святкуванням|святам| і календарям Нової Ери;

- Один з культуральних засобів соціальної гармонії Сходу і Заходу, Півночі і Півдня, їх гармонійного порядку|ладу|;

- Тезаурус загальних|спільних| цінностей і їх дат, об'єднуючих людство і його культурну різноманітність;

- Збереження|зберігання| всіх миролюбних і об'єднуючих дат колишніх календарів;

- Символ нової культури гармонійного світу і вступ до Ери Гармонії;

- Перетворення кожного дня року в миролюбні дати, що не залишають часу для воєн і ворожнечі і що наближають людство до порядку|ладу| соціальної гармонії.

 

Центральною датою, об'єднуючою інші дати Календаря Гармонійної Ери є|з'являється,являється| День Глобальній Гармонії – 21 червня.

 

Функціональні визначення соціальної гармонії, що розкривають її роль і значення в суспільстві|товаристві|, доступніші і простіші, чим її структурні визначення, які розкривають структуру і внутрішню конструкцію соціального порядку|ладу| гармонії і його акторів (груп, класів і т.п.). Структурні визначення вимагають певної соціо-философської| теорії і підходу. Проте|однак| плюралізм цих теорій і підходів робить|чинить| структурні визначення гармонії предметом довгих досліджень і обговорень, початок|розпочало,зачало| яким покладено в двох останніх частинах|частках| нашої книги-звернення|звертання,ставлення,обігу|.

 

3.Календар гармонійної ери

 

Дітям, молоді і майбутнім поколінням:

Вхід в Еру Гармонії глобального інформаційного суспільства|товариства|

 

ЗВЕРНЕННЯ|звертання,ставлення,обіг|

з|із|

Зобов'язанням і відозвою

 

ПРЕАМБУЛА

 

Ми, 28 співавторів - учені, художники|митці|, діячі культури і громадькості з|із| 13 країн, які представляють|уявляють| основні цивілізації і релігії світу|світу|, люблять|кохають| дітей і внуків|онуків|, стурбовані за долю всіх дітей планети, об'єднані|з'єднані| ідеєю гармонії як ключовою|джерельною| цінністю нової культури миру|світу|:

 

- ЗВЕРТАЄМОСЯ|обертаємося| до дітей, молоді і майбутніх поколінь світу|світу|, перш за все|передусім| до молодих і майбутніх батьків з|із| наступним|слідуючим|:

 

- ПРОПОНУЄМО новий Календар Гармонійної Ери як Календар Гармонійної Культури Миру|світу|, яка народжується разом з народженням гармонійного інформаційного суспільства|товариства|. Наш проект цього Календаря включає пропозиції|речення| 29 дат гармонії, любові|кохання|, миру|світу| і інших універсальних цінностей, прийнятних|допустимих| для всіх культур, релігій, етносів і цивілізацій;

 

- ЗОБОВ'ЯЗУЄМОСЯ|зобов'язав| і далі розвивати і практично просувати цей календар ради майбутніх поколінь. Новий календар вимагає нової філософії, світогляду або теорії. Але|та| у|в,біля| нас немає загального|спільного| розуміння структури і акторів соціальної гармонії, а також шляхів|колій,доріг|/способів її досягнення. Майже кожний з нас дотримується різних точок зору, які представлені|уявлені| в коротких тезах нижче. Ми розуміємо, що без діалогу, як між нами, так і з|із| молодими поколіннями, без Вашої духовної участі не відбудеться ні новий календар мирної культури, ні його философське/теоретичне обгрунтування. Ці, вирішальні|ухвальні| для Вашого мирного повсякденного життя культурні чинники|фактори|, вимагають Вашого мислення, вибору, співавторства і дій;

 

- ЗАКЛИКАЄМО|призиваємо| Вас активно сприяти їм, розвивати, оновлювати|обновляти| і доповнювати їх своїми ідеями, пропозиціями|реченнями| і практичними діями. Ви можете виразити|виказати,висловити| їх на нашому сайті «Нова культура миру|світу| з|із| гармонії і пріоритету дітей» на діалоговій сторінці (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=18). Ми також запрошуємо інших учених, художників|митців|, діячів культури і громадькості зі|із| всіх країн світу приєднатися до нашого Зобов'язання/Відозви, яке може стати поворотною ідейною крапкою|точкою| від традиції конфронтації до традиції гармонії, як в глобальному інформаційному світі, так і в щоденному житті людини.

 

КАЛЕНДАР ГАРМОНІЇ

 

Культура кожного суспільства|товариства| всякої|усякої| цивілізації створює свій, специфічний календар, по якому святкуються|відзначаються| найбільш важливі|поважні| для цього суспільства|товариства| події. Календарі забезпечують щоденне нагадування культурних цінностей і визначають повсякденну поведінку людини. На зміну численним|багаточисельним| календарям війни минулих і сучасних цивілізацій, на зміну пануючій в них культурі війни, головний принцип якої: хочеш миру|світу| – готуйся до війни (Si vis pacem, para bellum) йдуть нова культура і календар миру|світу|, принцип яких: «хочеш миру|світу| – шукай гармонію». Вони відповідають новій інформаційній епосі, перші паростки|ростки| якої відносяться до середини минулого століття|віку|. Нова культура гармонійного світу поволі|повільно| і болісно народжується в надрах старої культури, синтезуючи свої досягнення з|із| різних цивілізацій, перш за все|передусім| західної і східної. Ідея і мрія гармонії розвивалася як на заході: від Гомера, Піфагора і Платона до Лейбніца і наших днів, так і на сході в різних школах буддизму і конфуціанства. Тому цінність гармонії має всі підстави стать загальною|спільної| для нового глобального суспільства|товариства|, яке народжується в інформаційну епоху. Якщо раніше гармонія залишалася недосяжною мрією, то інформаційне суспільство|товариство| відкриває|відчиняє| для її втілення реальні можливості|спроможності|, як індустріальне суспільство|товариство| утілило|втілило| мрії про автомобіль, літак, радіо, ТБ та інші. Тільки|лише| гармонія може бути альтернативою загрозі|погрозі| і вищому ризику ядерного самознищення в індустріальному суспільстві|товаристві|. Тому, інформаційне суспільство|товариство| може бути тільки|лише| гармонійним, або його не буде взагалі.

 

Найширше культура гармонії і її різні теоретичні обгрунтування представлені|уявлені| на міжнародному і мультикультуральному сайті «Нова культура миру|світу| з|із| соціальної гармонії і пріоритету дітей» (www.peacefromharmony.org). Цей сайт об'єднав за один рік понад 140 співавторів з|із| 27 країн, що представляють|уявляють| основні світові цивілізації і релігії.Початковий|вихідний| поштовх названий|накликати| сайт одержали|отримали| від Міжнародного Форуму Літератури і Культури Миру|світу|ФЛАК|), засновником|фундатором| і президентом якого є|з'являється,являється| всесвітньо відомий поет, вчений|учений|, професор Ада Ахароні. Саме їй належить ідея нової гармонійної культури миру|світу|. Наш сайт продовжує справу|річ| просування миру|світу| ІФЛАК|, і на його сторінках, відповідно до принципу гармонії різного, знайшли місце РІЗНІ трактування гармонії і шляхів|колій,доріг|/способів її досягнення. Стисло ці відмінності виражаються|виказуються,висловлюються| приблизно так:

 

Ада Ахароні розвиває теорію і практику нової, гармонійної культури миру|світу| на основі взаємного розуміння і пошани|поваги| між людьми і народами, на основі гендерної рівності в створенні|створінні| миру|світу| без воєн.

Марта Девіт розвиває теорію розділення|поділу| і гармонізації влади.

Реймон Бачика розвиває теорію універсальних цінностей і символів, через які здійснюється гармонізація релігій.

Хіларі Роземан розвиває теорію гармонізації сердець і їх комунікації.

Роза Лорд розвиває ідею материнської солідарності і подолання|здолання| голоду як необхідних передумов соціальної гармонії.

Евелін Лінднер розвиває теорію рівної гідності|чесноти,достоїнства| і подолання|здолання| приниження як передумов порядного|чималого| і гармонійного суспільства|товариства|.

Бернард Філіпс розвиває теорію мережевого|мережного| підходу і діалогічного світогляду.

Бернард Скотт розвиває теорію кібернетичної природи і системи гармонії.

Рудольф Зіберт розвиває теорію об'єднання релігій на основі Золотого правила релігій, яке, по суті, є|з'являється,являється| гармонійним.

Керрі| Боуден розвиває ідею обіцянки дітям кращого, гармонійнішого миру|світу|

Гарольд Беккер розвиває ідею дня глобальної любові|кохання|, яка невід'ємна| від гармонії

Ренато Корсетті розвиває ідею міжнародної мови|язика| есперанто як лінгвістичного інструменту досягнення миру|світу|, гармонії і братерства|братства| людей

Лев Семашко розвиває тетрасоціологічну| теорію соціальної гармонії на основі сферних| класів і пріоритету дітей. І так далі.

 

Детальніше ці ідеї гармонійної культури миру|світу| і різних шляхів|колій,доріг| її досягнення представлені|уявлені| в авторських тезах (абстрактах|) нижче, а також на відповідних сторінках нашого сайту, який є|з'являється,являється| для нас інструментом діалогу і дорогої|любої| гармонії, згоди|злагоди| і миру|світу|.

 

Різні теоретичні і культурні акорди прагнуть до гармонії, тобто до об'єднання в узгодженій|погодженій|, діалоговій і зваженій єдності. Це дуже важкий|скрутний|, тонкий і довгий процес, який ми почали|розпочали,зачали| на нашому сайті. Ми запрошуємо всіх, перш за все|передусім| молодь, включитися в нього. Ми об'єднані|з'єднані| прагненням до гармонії і закликаємо|призиваємо| молодь до гармонії, тому що|бо| альтернативою їй є|з'являється,являється| прагнення до війни, ненависті, приниження і нетерпимості, які загрожують|погрожують| вашому життю і наповнюють її ризиком. Шлях|колія,дорога| гармонії – це шлях|колія,дорога| можливості|спроможності|, а не невідворотності. Він реалізується не сам по собі, а тільки|лише| в результаті|унаслідок,внаслідок| нашого загального|спільного| вибору і проходження|дотримання| по ньому. Ми пропонуємо Вам вибрати новий, гармонійний шлях|колію,дорогу| замість традиційного, військового|воєнного|.

 

Проблема миру|світу| є|з'являється,являється| ключовою|джерельною| серед всіх глобальних проблем людства, оскільки|тому що| тільки|лише| її першорядне|первинне| рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| дозволить об'єднати всі народи і сконцентрувати світові ресурси на рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| інших глобальних проблем: бідності, здоров'я, екології, демографії, енергії, продовольства і інших. Без подібного об'єднання і концентрації їх рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| неможливе. У наш час|в наші часи| дорогою до храму Миру|світу|, як ми переконані, може бути тільки|лише| гармонія, а не війна. Ми закликаємо|призиваємо| молодь встати на шлях|колію,дорогу| створення|створіння| гармонії, яка запобігає війнам і забезпечує дійсний мир!

 

У мультикультуральному середовищі|середі| і полилоговій| комунікації нашого сайту народжується календар нової культури миру|світу| як ГАРМОНІЯ РІЗНИХ АКОРДІВ. Такими акордами є|з'являються,являються| наступні|такі| дати. Наприклад:

 

Фонд|фундація| Любові|кохання|, створений в США в 2004 році пропонує щорічно|щорік| святкувати|відзначати| 1 травня як День Глобальної Любові|кохання| (www.thelovefoundation.com ).

 

Ада Ахароні, засновник|фундатор|-президент ІФЛАК|, пропонує в новий Календар Міжнародний День Нової Культури Миру|світу| 30 липня – в день створення|створіння| ІФЛАК| в 1999 році. Цей день поклав початок пошуку і дослідженню нових шляхів|колій,доріг| до гармонійної культури миру|світу|, побудованої|спорудженої| на принципі: «Хочеш миру|світу| – працюй для миру».За допомогою ІФЛАК| Пекла розвиває дослідження, теорію і практику революційної мирної культури, літератури і поезії на основі взаємного розуміння і пошани|поваги| між людьми і народами і на основі гендернего| рівноправ'я|рівноправності| з|із| повною|цілковитою| участю жінок для сумісного|спільного| створення|створіння| миру|світу| без воєн.

 

Керрі| Боуден (Австралія) засновник|фундатор| Міжнародного Клубу Обіцянки (www.thepromiseclub.com) створила відповідний календар (http://my.calendars.net/betterworld) і пропонує святкувати|відзначати| 30 листопада як Міжнародний День Обіцянки дітям миру|світу|.

 

Американський доктор|лікар| соціології Марта Росс Девіт пропонує включити в новий Календар 11 листопада як Міжнародний день припинення воєн як нагадування про закінчення Першої Світової Війни і інших воєн минулого майбутнім поколінням. Вона також запропонувала День примирення разом з Адою Ахароні, яка запропонувала 15 травня як значущу для багатьох палестинців і євреїв дату і як приклад|зразок| ненасильницького рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| конфлікту на Близькому Сході;

 

Роза Лорд (США) пропонує святкувати|відзначати| 12 січня як Міжнародний день знищення голоду і бідності, який доцільно доповнити цінністю справедливості, що забезпечує їх знищення.

 

Співавтори нашого сайту (www.peacefromharmony.org) запропонували в 2005 році почати|розпочати,зачати| новий Глобальний рух «Створимо дітям пріоритет в світі» 1 червня. Тепер ми пропонуємо відзначати 1 червня не тільки|не лише| як Міжнародний день захисту дітей, але і пріоритету дітей. Для нас 1 червня – це Міжнародний день захисту і пріоритету дітей. Встановлення пріоритету дітей в світі є якнайкращий|щонайкращий,найкращий| захист для них, а також якнайкращий|щонайкращий,найкращий| (гармонійній) розвиток, освіта|утворення|, здоров'я і мир|світ| для дітей.

 

Ми також пропонуємо святкувати|відзначати| 21 червня – день сонячного рівнодення (якщо не знайдеться|перебуде| більш відповідної|придатної| дати) – як День Глобальної Гармонії, розуміючи гармонію в найширшому сенсі|змісті,рації|: і усередині суспільства|товариства|, і усередині індивіда, і між народами, і між індивідами, і між людиною і природою. Разом з цим днем 21 червня пропонується встановити День Глобального Фонду|фундації| Гармонійного Світу для збору|збирання| засобів|коштів|. Гармонійний світ, що виключає війни, є|з'являється,являється| найважливішим|поважнішим| результатом соціальної гармонії. Якщо війни і озброєння поглинають сьогодні колосальні засоби|кошти|, то гармонійний світ, що запобігає війнам, вимагає не менш колосальних засобів|коштів|, перш за все|передусім| на ліквідацію бідності і на гармонійну освіту дітей. Для їх збору|збирання| пропонується відповідний фонд|фундація|, який може бути створений, наприклад, при ООН, а також головний день їх збору|збирання| 21 червня. Поєднання|сполучення| двох днів додасть|наділить,надасть| першому (Дню гармонії) практичну підтримку, а другому (День Фонду|фундації| Гармонії) – вищий культурний сенс|зміст,рація|. Якби засоби|кошти|, які витрачаютьсясьогодні на війну і озброєння, були б направлені|спрямовані| до Фонду Гармонійного світу, то його можна було б досягти через 20-40 років.

 

Професор Рудольф Зіберт (США), протягом 30 років директор Міжнародного курсу «Майбутнє релігії: Від війни до миру цивілізацій», професор Реймон Бачика (Кіото|, Японія) і Лев Семашко пропонують в Календар Гармонії День Глобального Золотого Правила Релігій 1 січня (хоча може бути запропонована і інша дата), в день Нового року.День Золотого Правила об'єднує релігії і віруючих, веде їх до світу і гармонії і протистоїть закону відплати (lex talionis) релігій, яка обертається їх відчуженням, дисгармонією, конфронтацією і зіткненням|сутичкою|, які, на жаль, займають|позичають,посідають| майже всі дні в році. Навпаки, День Золотого Правила буде загальним|спільним| днем всіх віруючих і всіх релігій на планеті, оскільки|тому що| Золоте правило признається у всіх світових релігіях також як і в мирських гуманістичних рухах. Це буде день глобального етосу|.

 

Президент Всесвітньої| Есперанто Асоціації Ренато Корсетті і Лев Семашко пропонують в Календар Гармонії Міжнародний День Есперанто 15 грудня в день народження доктора|лікаря| Заменгофа, який створив есперанто в 1887 році і поклав початок міжнародному білінгвізму,| як тривалому переходу до єдиної міжнародної мови|язика|. Міжнародний день есперанто - це день універсальної міжнародної мови|язика| всіх народів планети, це день припинення лінгвістичної дискримінації, це день приєднання молоді до найгармонійнішої, миролюбнішої і братської мови|язика| світу|світу|. Це день святкування лінгвістичних прав людини у всьому світі.

 

Лев Семашко пропонує в Календар Гармонії 5 березня як День Глобального Прощення|пробачення| людей, народів, релігій і цивілізацій всіх взаємних образ, образ, принижень і збитків|.

 

Д-р Евелін Лінднер пропонує трансформувати День Прав Людини 10 грудня (день ухвалення|прийняття,приймання| в ООН в 1948 році Загальної Декларації Прав Людини) в Міжнародний День Рівної Гідності|чесноти,достоїнства|, Універсальних Прав і Запобігання Приниженням. Перший принцип Загальної Декларації: «Всі люди народжуються вільними і рівними в гідності|чесноті,достоїнстві| і правах» залишається фундаментальним для порядного|чималого| і гармонійного суспільства|товариства| інформаційної епохи.

 

Тетяна Целютіна пропонує в цей календар 10 січня як День Глобальної Комунікації дітей між собою і з|із| дорослими, зокрема з|із| Урядом і парламентаріями|парламентарями|, а так само зі|із| всіма, хто може допомогти їм жити повноцінним і гармонійним життям. Цього дня у всіх ЗМІ діти дістануть можливість відкритого|відчиненого| спілкування з|із| дорослими і один з|із| одним з метою обміну своїми ідеями, зокрема з питання пріоритету дітей в суспільстві|товаристві|. Вона також пропонує День Глобальній Благодійності і Меценатствадлядітейсвіту|світу|31 травня (перед Міжнародним днем захисту і пріоритетудітей),в який би всі люди, перш за все|передусім| спроможні, мали бшанспублічно допомогтидітям, що маютьпотребу.

 

ТалгатАкбашев, Ніна Гончарова і Клод Вез'є - ініціатор і координатори проекту «Планета 3000», що діє з1996 року, пропонують в Календар Гармонії 4 дати, пов'язані зекологієюікультуроюлюдини,йогоусвідомленоювзаємодією зі|із| всіма земнимистихіями,йогоздатністю|здібністю|підтримуватиїх ГАРМОНІЮ і бути з|із| ними в співтворчості.А також 3 дати, присвячені Громадянам Світу|світу|, Єдності народів і ПланетарнійКультурі:

 

22 березня – День Сонця. Сонце - символ безумовної ЛЮБОВІ|кохання|, що творить життя

 

10липня– День Чистої Води. Вода - символ чистоти людських устремлінь|спрямувань|, прозоростінамірів, ясності інформації. Вищий зразок|взірець|чистої води – озеро Байкал.Йомуприсвяченийщорічний форум «Заклик Байкалу – Заклик Планети» з1997 року, якийпроводивсявІркутську, Північнобайкальську, Байкальську, Тункінській Долині, Улан-Уде Педагогічною Лігою, Іркутська,Просвітницьким|освітнім| Центром Соціальної Освіти|утворення| і Сибірським центром Євразійських проектів спільно з|із| Урядом Республіки Бурятія.

 

22 липня – День Гір. Гори - символ висоти людськогодуху,прагнучогона Землі|грунті| розкрити свій потенціал і узяти реальну відповідальність за життя.НаАлтаї (Алтайський край і Республіка Алтай)з 1996 року проводяться культурно-освітні експедиції,щорічний фестиваль соціальної творчості дітей і молоді «Алтай Таємний|таємний|» (2002 - 2003), а з 2004 року проводитьсящорічнийфорум «Заклик Гір» за підтримкою Уряду Республіки Алтай.

 

24червня-ДеньПовітря. Повітря - символ людей – мандрівників, що несуть нове життяі«вітерзмін|перерв,перемін|».Повітря-дихання,сутьжиття.Червень – це місяць крилатого Вісника Меркурія. 24 червня американські індійці відзначали цей день як деньпоклонінняВеликомуКрилатомуВітру.

 

3 вересня – День Планетарної Культури. Планетарна Культура – нова культура,заснована на відповідальності за нашу планету.Земля|грунт| – цеЖИВЕ|жваве| неділиме| триєдине ціле. Цифра – 3 ця єдність тіла, душі і духу. Цифра 9 – вересень, це енергія нового часу і усвідомленого життя.«Тридев'яте царство» втілює|уособлює| суспільство|товариство| Любові|кохання|, Гармонії і Миру|світу|.

 

17жовтня–День Громадян Миру|світу|. У цей місяцьз 1993року починається щорічний Міжнароднийконгрес«Освіта Громадян миру|світу|», дев'ять з|із| яких пройшли|минули,спливли| в Москві, а 10 – ювілейний конгрес почався|розпочався,зачався| 17 жовтня 2005 року в Самарі. Він проводиться міжнародним рухом «Освіта|утворення| ради життя», Народним Університетом Цивільної|громадянської| Культури, Фондом|фундацією| суспільного|громадського| розвитку «Світ|світ| без меж|кордонів|»,фондом|фундацією| розвитку освіти|утворення| «Перспектива», Сибірським центром Євразійських проектів за сприяння Інституту Планетарного Синтезу (Швейцарія) іФонду|фундації| Культури Світу|світу|.

 

19 жовтня – День Круглого Столу. Це символ Братерства|братства| народів,єдностікультурі колективної гармонійної взаємодії. Цього дняз 2000 року проходив|минав,спливав| міжнародний круглий стіл «Сибір як єдиний культурно-освітній простір», а2005 роки- міжнародний круглий стіл «Єдність культур народів».

 

Матрейя і Сабір Рой, керівники батьківської організації для дітей-інвалідів з|із| м. Калькутта, Індія, пропонують 2 квітня як Міжнародний день любові|кохання|, пріоритету і прав дітей-інвалідів миру|світу|.

 

Джон Макконел пропонує в Календар гармонії дві дати: 21 березня як День Землі|грунти|, який він заснував в 1970 році і 4 жовтня як День Надії.

 

Ігор Шадхан, відомий російський режисер, пропонує в наш Календар 14 березня як День бабусь і дідусів, як сумне і веселе свято, що виражає|виказує,висловлює| зв'язок поколінь.

 

Олександр Вербицький пропонує в Календар Гармонійної Ери дві дати:

1березня–ДеньБлагоговіння.Це день глибокої поваги до Життя, шанування і поважання|повага|Миру|світу|,йогонеповторної гармонії, навколишньої|довколишньої| природи, людей всіхнародів і націй, дітей, молоді і людей похилого віку, жінок і чоловіків, Людини як творця гармонії, людської культури і її вищих духовних цінностей на Землі|грунті|.

 

31грудня – День Подяки|подяки|. Це день вдячності кожній людині та світу задар|дарунок|,даний людині бути і творити на Землі|грунті| гармонію миру|світу|. Подяка|вдячність||подяка|–це якість культурної людини, яка розуміє залежність свого життя від природного і соціального оточення.

 

Роберт і Барбара Мюллер (http://www.goodmorningworld.org/) могли б запропонувати День Щастя. Можливо, інші подібні пропозиції|речення| також існують.

 

Запропоновані дати разом з прийнятими ООН Міжнародними днями: Жінок, Здоров'я, Знання, Науки, Мистецтва, Навколишнього середовища і т.п. закладають|заставляють| фундамент Нового Календаря нової культури гармонійного світу в інформаційну епоху:

 

1 січня - День Золотого Правила Релігій

10 січня - День Комунікації дітей

12 січня – День Справедливості і Знищення Голоду і Бідності

1 березня – День Благоговіння

5 березня – День Прощення|пробачення| людей, народів, релігій і цивілізацій

14 березня - День бабусь і дідусів

21 березня – День Землі|грунти|

22 березня – День Сонця

2 квітня - День любові|кохання|, пріоритету і прав дітей-інвалідів миру|світу|

1 травня – День Глобальної Любові|кохання|

15 травня – День Примирення

31 травня - День Добродійності і Меценатствадлядітеймиру|світу|

1 червня – День Захисту і Пріоритету Дітей

21 червня – День Глобальної Гармонії

21 червня - День Глобального Фонду|фундації| Гармонійного Світу

24червня-ДеньПовітря

10липня– День Чистої Води

22 липня – День Гір

30 липня- День Нової Культури Миру|світу|

3 вересня – День Планетарної Культури

4 жовтня – День Надії

17жовтня–День Громадян Миру|світу|

19 жовтня – День Круглого Столу

11 листопада – День Припинення воєн

30 листопада - Міжнародний День Обіцянки дітям миру|світу|

10 грудня - День Рівної Гідності|чесноти,достоїнства|, Рівних Прав і Запобігання Приниженням

15 грудня – Міжнародний День Есперанто і Лінгвістичних прав Людини

31 грудня – День Подяки

? – День Щастя ?

+ Прийняті ООН Міжнародні Дні глобального значення: www.UNmeditation.org.

(Можливо слова "глобальний" і "міжнародний" має сенс видалити|знищити,віддалити| з|із| назв календарних днів для їх спрощення, але|та| це вирішувати|рішати| молоді.)

 

Ми пропонуємо широкій громадськості, перш за все|передусім| молоді, обговорити культурний Календар гармонійного миру, висловити свої думки, запропонувати в нього нові дати як в Календар нового століття|віку| і тисячоліття. Календар гармонії є|з'являється,являється| ЗАГАЛЬНИМ|спільним| для різних рас, етносів і цивілізацій світу|світу|. Він об'єднує їх і покликаний стати альтернативою календарям і культурі війни, які роз'єднують їх. Свій обов'язок ми бачимо в тому, щоб передати цей календар гармонії майбутнім поколінням, щоб залучити їх до його розвитку і святкування замість календарів воєн, ворожнечі і розбрату.

 

Ми залишаємо наше Звернення|звертання,ставлення,обіг| відкритим|відчиненим| для підпису і приєднання (з|із| доповненнями і уточненнями), з одного боку, всіх представників старшого покоління, які усвідомлюють свою відповідальність перед молодшим поколінням, а з іншого боку – молодих людей, які прагнуть до миру по шляху гармонії, а не війни.

 

Наше Звернення|звертання,ставлення,обіг| відкрито|відчинений| і для міжнародних організацій: ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ і інших, а також для національних Урядів, яким його буде направлено|спрямовано|. Ми сподіваємося|надіємося| на їх підтримку нашої мирної ініціативи, яка допоможе їм знайти загальний|спільний| мирний Календар і об'єднуючі цінності.

9 травня 2006

 

Лев Семашко, соціальний філософ і соціолог; Дійсний державний радник Санкт-Петербурга; Директор тетрасоціологічного| інституту, ІФЛАК| в Росії і Міжнародного сайту «Світ|світ| з|із| гармонії і пріоритету дітей»; Засновник|фундатор| і Президент Санкт-Петербурзького Дитячого Фонду|фундації| ім. Ф.М.Достоєвського (1990-1998); Автор близько 150 наукових праць, зокрема 10 книг, найбільш фундаментальною з|із| яких є|з'являється,являється| книга «Тетрасоціологія: Відповіді на виклики», 2002 : http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118; емайл|: semashko4444@mail.admiral.ru

 

ТалгатАкбашев, засновник|фундатор|міжнародногоруху«Освіта|утворення| ради життя» з 1993 року,ініціатор проекту «Планета 3000»з 1996, автор Педагогіки ЕволюціїРозуму,ініціатор10 щорічних міжнародних конгресів «Освіта ГромадянСвіту|світу|»з|із| 1993года.Ініціаторпроекту «Земля|грунт| – планета Освіти|утворення|» з 1993 року.Сайт:http://worldwithoutborders.site.voila.fre-mail: akbashev3000@list.ruНовосибірськ, Росія

 

Ада Ахароні – доктор|лікар| філософії; Засновник|фундатор| і Президент Міжнародного Форуму Літератури і Культури Миру|світу|ФЛАК|); всесвітньо відомий письменник і поет, автор численних|багаточисельних| віршів і літературних творів|добутків|, багато з |яких перекладені на 8 мов світу|світу|. Її теоретичні роботи і художні твори|добутки| можна подивитися|поглянути,глянути| на нашому сайті: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=73 і на інших сторінках, а також на авторському сайті: www.iflac.com/ada; Емайл: ada@tx.technion.ac.il; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=3 та інші, Хайфа, Ізраїль

 

Марія Аськона, професор і поет, посол миру|світу|, двомовна поетеса і перекладач:azconacristina@hotmail.com,www.azcona.bravehost.com, Засновник|фундатор|-редактор і директор двомовного сайтуwww.bilingualmca.bravehost.com, Директор ІФЛАК| Аргентини

www.iflacenarg.bravehost.com Почесний Член і перекладач сайту «Світ|світ| з|із| гармонії»

http://www.peacefromharmony.org Почесний Член HD&HS http://www.humiliationstudies.org/ ; Буенос-айрес, Аргентина; azconacristina@hotmail.com; на нашому сайті: http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=36та інші

 

Реймон Бачика, професор, зав. Кафедрою соціології Бікуйського університету, Кіото|, Японія bachika@bukkyo-u.ac.jp; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=24та інші

 

Гарольд Беккер, президент і засновник|фундатор| Фонду|фундації| Любові|кохання|, США www.thelovefoundation.com;hwbecker@thelovefoundation.com; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=131та інші

 

Керрі| Боуден, президент і засновник|фундатор| «Клубу обіцянки», Австралія kerrybowden@comcen.com.au; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=161та інші

 

Клод Вез'є, композитор, співак|співець|, музикант, що повністю присвятив життя створенню|створінню| гармонії серед людей в світі. Виконує пісні на трьох мовах|язиках| – французькій,англійській, іспанській. Сайт французькій мовою http://troubadourdevie.site.voila.frВін створив сайт Всесвітньої Гармоніїна п'яти мовах|язиках| -російській, англійській, французькій, іспанській, німецькійwww.world-harmony.com і http://WorldHarmonyNetwork.site.voila.fr.|із| засновник і творець сайту на російському і англійськомуhttp://worldwithoutborders.site.voila.frяк координатор проекту «Планета - 3000». В даний час|нині|разом з Ніною Гончарової з|із| Росії готує турне культури миру|світу|PlanEtre: Хто Ми?для пробудження планетарноїусвідомленості і гармонії.,http://happypeopleplanet.site.voila.fr Квебек, Канада, e-mail:

 

НінаГончарова,координаторпроекту«Планета3000»з 1996 року, член МіжнародноїАсоціаціїПисьменниківі Публіцистів, президент Сибірського центру Євразійськихпроектів.Художник|митець|,поет, співачка, сценарист.Головний редактор спеціального випуску журналу|часопису| «Планета -3000», виданого в Іркутську в 2005.Її вірші опублікованів міжнародному щомісячному журналі|часописі| асоціації письменників і публіцистів «Теперішній час» в червні 2005 року, Рига, Видавництво SIA “MAMUTS”, на сайтіhttp://www.worldcit.citymax.com/page/page/3163394.htm.Кредо: «Життя – Свято Творіння в ім'ящастя,миру|світу|ігармонії». Проекти «Земля|грунт| – наш Загальний|спільний| Будинок|дім,хата|», «Планета 3000: Світ|світ| без Меж|кордонів|»,http://worldwithoutborders.site.voila.fr«Алтай-Планета»,«ЗакликБайкалу – Заклик Планети», «Планета Щастя», Турнекультурисвіту|світу|«ХТОМИ?»http://happypeopleplanet.site.voila.fre-mail:gong3000@ngs.ru Новосибірськ, Росія

 

Марта Девіт, доктор|лікар| філософії в соціології, соціальний теоретик і консультант дослідник, р. Мілвуоки, Вісконсін, США.E-mail: mrossdewitt@sbcglobal.net

Автор книги: «Поза|зовні| теорією рівноваги: теорії соціальної дії і соціальної зміни, застосовані до дослідження розділення|поділи| влади в переході. (2000). Lanham, Нью-Йорк і Оксфорд; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=85та інші

Дмитро Івашинцов, професор, Співголова|співголовуючий|-координатор Міжнародної асоціації "Російська культура", Санкт-Петербург, Росія; http://www.russkyformat.ru/ ; info@russkyformat.ru; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=23 та інші

 

Такис Іонідес, поет, член Міжнародного суспільства|товариства| Грецьких письменників і художників|митців|, Директор ІФЛАК| в Греції, Директор сайту «Любов і Мир|світ|» на грецькому і англійському :http://clubs.pathfinder.gr/LOVEandPEACE, IOANNITA@gr.ibm.com; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=168 та інші

Володимир Кавторін, письменник, публіцист, автор шести книг проза, Санкт-Петербург, Росія v_kavtorin@mail.ru ; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=167 та інші

 

Ренато Корсетті, Президент Всесвітньої Асоціації Есперанто, Італія renato.corsetti@esperanto.org ; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=95 та інші

 

Гай Крекью, французький поет і письменник, призер|призерка| Європейської академії мистецтв, Почесний доктор|лікар| всесвітньої Академії культури і мистецтва, посланець миру|світу| 2000 ЮНЕСКО, посол миру|світу|, Франціюguy.crequie@wanadoo.fr; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=135 та інші

 

Евелін Лінднер, доктор|лікар| медицини і психології, соціальний учений, глобальний громадянин, засновник|фундатор|-менеджер міжнародної організації «Людська гідність|чеснота,достоїнство| і дослідження приниження»; www.humiliationstudies.org/ ; на нашому сайті: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=74

 

Роза Лорд, доктор|лікар|, письменник, делегат ІФЛАК|, Глобальна Коаліція за мир, США www.globalcoalitionforpeace.net/wsrp ;rose@food4peace.com; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=16 та інші

 

Джон Макконел, всесвітньо відомий католицький священик США, засновник|фундатор| Дня Землі|грунту| і Почесний голова Фонду|фундації| Опікунів Землі|грунту|; Кентуккі, США; емайл|:TrusteeOne@aol.com ; сайти:www.earthsite.org,www.wowzone.com; на нашому сайті:http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=136, http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=187

 

Матрейя Рой, Д-р, Президент батьківської організації для дітей з|із| обмеженими можливостями|спроможностями| «Прекрасний|чудовий| розум», Професор політичних наук університету Калькутти, Член Індійського соціологічного інституту, Член Міжнародної соціологічної асоціації. Індія. maitreyee25@rediffmail.com ; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=114 та інші

 

Сабір Рой, Д-р, Експерт уряду Західної Бенгалії, Член Індійського інституту картоплі і рису, Член батьківської організації «Прекрасний|чудовий| розум». Індія.sumabroy@vsnl.net, subirkumar11@rediffmail.com; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=114 та інші

Хіларі Роземан, Магістр мистецтв, мати 8 дітей і бабуся 12 внуків|онуків|, перша в світі жінка, яка звернуласяся із закликом|призовом| «Створити дітям пріоритет» yarrayarra@net-tech.com.au ; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=34 та інші

 

Бернард Скотт, доктор|лікар| філософії, Університет Кронфілд, Королівський Військовий|воєнний| Коледж Науки, Великобританія. Член Правління Дослідницького Комітету 51, Соціокібернетіка, Міжнародної Соціологічної Асоціації b.c.e.scott@cranfield.ac.uk; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=64 та інші

 

Рудольф Зіберт, доктор|лікар| філософії, Професор соціології релігії Західного університету Мічіган, Каламозо, Мічіган RSieb3@aol.com; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=51 та інші

 

Бернард Філіпс, доктор|лікар| філософії, соціолог, керівник групи «Соціологічна уява» Американської соціологічної асоціації berniephi@aol.com ; www.uab.edu/philosophy/sig; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=78 та інші

Тетяна Целютіна,аспірант, Білгородський державний університет, м. Білгород,Росіяtanatselutina@mail.ru;

 

Ігор Шадхан, відомий російський режисер, керівник творчої майстерні, Санкт-Петербург, Росія; емайл|: shadkhan@shadkhan.ru ;

Абрам Юсфін, Композитор, професор, керівник клубу «Мелос», Санкт-Петербург, Росія jusfin@mail.ru; на нашому сайті http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=37

 

ОлександрВербицький,президентБлагодійного|благодійного|фонду|фундації| «ГЕН – 3000» (повна|цілковите| назва 
–Головний Енергоінформаційний Напрям|направлення| Третього тисячоліття) і ГО| «Генофонд–3000»,співголова|
співголовуючий|
мегапроекту|«Генофонд-3000»,співавтор Концептуальноїпрограми «Становлення і розвиток
гармонійного суспільства|товариства| Третього тисячоліття»,Україна,м.Одеса,   
емайл|: vap3000@ukr.net,сайт: http:/www.genofund3000.ukrmed.info та інші

 

4.Плюралізм культури миру|світу|, соціальної гармонії, календаря гармонії і шляхів|колій,доріг| їх реалізації

 

Ада Ахароні

Необхідність нової мультикультуральної культури миру|світу|

 

 На початку третього тисячоліття стала очевидною необхідність нової етичної культури миру|світу| в світлі того ступеня|міри| культурного насильства і арсеналів ядерної зброї, які загрожують|погрожують| знищити Землю|грунт|. Нова мультикультуральна культура миру|світу|, література, і засоби масової інформації, які включають регіональні і глобальні можливості|спроможності|, можуть протидіяти культурі насильства. Факт зростання|зросту| глобальної культури насильства і терору породжує найбільший ризик для стійкості і майбутнього розвитку людської цивілізації. Глибокі причини і небезпечні наслідки|результати| цієї культури досліджені. Зараз запропоновані різні способи приборкати і замінити її мультикультуральною культурою миру|світу|. Будівля могутніх мультикультуральних і миролюбних засобів масової інформації може додати|наділити,надати| людству нову глобальну мультикультуральну ідентичність і перетворити суспільство|товариство| на безпечне місце, вільне від насильства, воєн і терору.

Існує необхідність в розвитку мультикультуральної мирної літератури, кіно, телебачення, радіо, супутникових мирних програм, мистецтва, Інтернет сайтів і  відео, як на регіональних, так і на глобальних рівнях, які б упроваджували|запроваджували,впроваджували| і просували  могутню і впливову культуру миру|світу| в глобальний контекст. Вони створили б мости розуміння між людьми і націями і понизили|знизили| б страх перед "інородцями". Є аналогічна необхідність і в новій революції "об'єктивності" в засобах масової інформації. Вони повинні бути підготовлені поважати|шанувати| "Мультикультуральні новини" як "гідні новини". Повинен бути знайдений баланс між "хорошими|добрими| новинами", і сенсаційними повідомленнями|сполученнями| про насильство і злочини, які вип'ячують|випинають| негативні аспекти суспільства|товариства|, деформуючи реальність і норми. Мультикультуральна культура миру|світу|, побудована|споруджена| на літературі, мистецтві і високих комунікаційних технологіях, необхідна на всіх рівнях освіти|утворення|, включаючи освіту батьків і викладачів, щоб вселити|надихнути| нові етичні мирні цінності і створювати глобальне село без воєн.

 

Примітки|тлумачення| редактора/перекладача.

1.Повна|цілковита| стаття Ади Ахароні на цю тему опублікована на нашому сайті на сторінці 1-11: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=73 . У ній розглядаються|розглядуються| такі питання:

·Мультікультуралізм проти|супроти| «війни культур»

·Роль неурядових організацій

·Роль ЗМІ в будівництві мультикультуралізму|

·Ізраїльський і Палестинський мультикультуралізм| в Хайфі

·ІФЛАК|: міст мультикультурального співіснування і миру|світу|

·ІФЛАК|: Міжнародний форум за літературу і культуру миру|світу|

·Мультикультуральна мирна література

·Важливість перекладів|переведень,переказів|

·Освіта|утворення| і мультикультуралізм|,та інші.

Лев Семашко

-------------------------------------------------------------------------------

Джон Макконнел

91 літній засновник|фундатора| Дня Землі|грунту|

 

Надія на майбутнє

Чи є надія на майбутнє життя на планеті Земля|грунт|?

" Зірка Надії "

 

Було б прекрасно, якби ми могли запустити яскраву "Зірку" в небо|піднебіння| як символ надії планети Земля|грунт|.

 

Коли виникають великі питання буття Бога і замогильного життя, то вони встають перед нами як незбагненна таємниця. У|в,біля| мене немає відповіді на них. Але|та| для питань тут і тепер, я знаходжу|находжу| відповідь в тому, що справжня любов|кохання| (творчий альтруїзм) приносить користь людям і планеті і може продовжити життя людства так, щоб наступне|таке| покоління могло продовжити досліджувати питання "В чому сенс|зміст,рація| життя?"

 

Найбільша моя таємниця - що Буш і інші християнські лідери можуть сказати про свою любов до Христа, коли вони відмовляються від нього і жертвують мільярди доларів на диявольську зброю і військові|воєнні| програми, призначені робити|чинити| скелети з|із| їх ворогів, тоді як великі християнські лідери минулого демонстрували, як перетворити своїх ворогів на своїх друзів.

 

Ненасильницьке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| конфліктів може бути тільки|лише| на основі любові|кохання| і віри. Історія підтверджує істинність цього. Я довів цю істину своїм життям і справами|речами|.

 

4 жовтня – День Глобальної Можливості|спроможності|

Кращий шлях|колія,дорога| до затвердження миру|світу| на планеті Земля|грунт|.

 

У 1957 я звернув загальну увагу передовою статтею в моїй щотижневій газеті Північної Кароліни "Вигляд|вид| з мису Валлі". Я закликав|призивав| в ній до того, щоб ми запустили Супутник, який би яскраво світився щоночі і став Зіркою Надії для всього людства.

 

Перший штучний Супутник був запущений|занедбаний|4-го жовтня. Жодне із ЗМІ, здається|видається|, не звернуло увагу, що це був "День свята святого Френсіса". І запущений|занедбаний| він був тодішнім безбожним СРСР! (Людина, яка вибрала цю дату, напевно,була таємним християнином.)

 

Моє пізнання і молитви життя привели до переконання, що нам потрібна загальна|спільна| мета|ціль|, прийнятна|допустима| для людей всієї віри і культур і здатна|здібна| привернути їх увагу. Нам необхідне щось таке, що покладежахливому історичному архіву воєн і несправедливості

 

Коли ми почали|розпочали,зачали| досліджувати Космос, ми відкрили|відчинили| Землю|грунт|. Тепер ми знаємо, що ми є|з'являємося,являємося| однією людською сім'єю і маємо тільки|лише| одну Землю|грунт|.

 

Але|та| наша схильність до війни і наша жадність майже зруйнували|поруйнували| нашу планету і майбутнє її людей. У той же самий час росте|зростає| свідомість того, що ми повинні змінитися, якщо ми хочемо продовжити людське існування.

 

Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| 4 жовтня

Молитва миру|світу| Святого Френсіса

 

Господи, зроби мене знаряддям твого світу

Де є ненависть, дай мені сіяти любов|кохання|

Де єнесправедливість ...- прощення|пробачення|

Де є сумнів ... - віру

Де є відчай ...- надію

Де є тьма|пітьма| ...- світло

І де є печаль ...- радість.

 

Дай, щоб я не шукав багато чого

Утіш, щоб утішати

Зрозумій, щоб розуміти

Люби|кохай|, щоб любити|кохати|.

 

Для цього є те, що ми одержуємо|отримуємо|

Це є прощення|пробачення|, яким ми прощаємо

І це є смерть

У якій ми народжуємося для вічного життя

 

Молитва Святого Френсіса звернена до людей кожної культури і віри. Космічна Програма повинна запланувати тепер запуск Супутника як Зірки Надії 4 жовтня 2007. Це будуть 50-і роковини|річниці| нашого виходу в Космос. Це може привернути загальну увагу до чудового шляху|колії,дороги| до глобального миру, якийСвятий Френсіс передбачав.

WWW.EARTHSITE.ORG

-------------------------------------------

Рудольф Зіберт

Золоте правило

 

Вже в перехідному періоді від сучасності|сьогоденності| до майбутньої сучасності|сьогоденності||посту| загальна|спільна| діалектика між релігійним і світським, одкровенням|прозрінням| і розумом, вірою і знанням може зробити можливим співпрацю|співробітництво| між релігійними і світськими людьми, віруючими і освіченими|просвіченими| у напрямі всесвітнього| етосу|. Ця можливість|спроможність| зосереджена в Золотому Правилі, яке є|з'являється,являється| загальним|спільним| для світових релігій: китайської релігії, індійського джайнізму, буддизму, іудаїзму, християнства, ісламу і інших. Золоте правило обіймає|обнімає| не тільки|не лише| весь Старий завіт і Пророків, але також Новий Заповіт і Коран. Золоте правило також приймається без проблем багатьма просвітителями|просвітниками| і гуманістами як основа глобального етосу|.

 

Золоте Правило в китайській формі:

Не робіть|чиніть| іншим того, чого ви не хочете, щоб вони робили|чинили| вам.

 

Золоте Правило в індуській формі:

Головний борг|обов'язок|: не робити|чинити| іншим боляче, що могло б заподіяти|спричинити| біль вам.

 

Золоте Правило в буддійській формі:

Стан, який не приємно мені, повинен бути таким же для іншого; як я можу заподіяти|спричинити| іншому те, що неприємно мені?

 

Золоте Правило в джайнизмі:

Людина повинна поводитися зі всіма істотами так, як він хотів би поводитися з собою.

 

Золоте Правило в єврейській формі:

Не робіть|чиніть| іншим того, чого ви не хочете, щоб вони робили|чинили| вам.

 

Золоте Правило в християнській формі:

У всьому робити|чинити| іншим те, що ви хотіли б, щоб інші робили|чинили| вам.

 

Золоте Правило в ісламській формі:

Ніхто з|із| вас не є|з'являється,являється| віруючим, поки|доки| він не бажає|воліє| для свого брата того ж, чого він бажає|воліє| для себе.

 

Кінець закону помсти

Золоте Правило в його різних формах може подолати|здолати| Закон помсти(Jus або Lex Talionis). В неділю увечері, 9 квітня, 2006, Ізраїльський уряд оголосив, що має право вжити у відповідь заходи проти|супроти| ракет з|із| Сектора Газу: око за око, зуб за зуб! Декілька хвилин пізніше Палестинська влада оголосила, що має право на відповідні контратаки проти|супроти| ізраїльтян: вільний за вільного, раб за раба! Не обмеження Jus Talionis мають сенс. Практика Золотого Правила показала б йому: поводьтеся з іншим так, як ви хочете, щоб поводилися з вами! Аналіз не повинен зупинитися|зупинятися| перед, так званим, реалістичним твердженням|затвердженням|, що Золоте Правило не може бути реалізовано і тому прокляття|проклін| взаємного застосування|вживання| закону помсти не може бути зламано. Люди подібні Махатмі Ганді, Мартіну Лютеру Кінгу і архієпископу Ромеро практикували Золоте Правило в його вищих, четвертої і п'ятої, заповідях Нагірної проповіді. Психоаналітичний і критичний соціологічний і теологічний аналіз повинні початися з точного питання: чому для деяких людей неможливе використання Золотого Правила і чому вони повинні залишатися під тиском|тисненням| міфологічного закону помсти? Які могутні інстинкти в підставі|основі,заснуванні| людської цивілізації заважають|мішають| безперервному застосуванню|вживанню| Золотого Правила? Самозбереження, страх смерті, голод хижака, воля до влади? Чи є можливість|спроможність| подолати|здолати| назавжди аристократичний тваринний принцип Адольфа Гитлера: право хижака поневолити|поневолювати| або вбивати здобич|видобуток| ради виживання людської раси на землі|грунті|?

 

Якщо деякі люди можуть звільнити|визволити| себе від прокляття|прокльону| закону помсти і відповідно поводитися з іншими, то чому все не можуть зробити це відповідно до загальної|спільної| людської природи. У будь-якому випадку|в будь-якому разі|, хто не хоче втратити|згубити,змарнувати,загубити| своє око, не повинен вибивати його у|в,біля| брата. Хто не хоче бути обкраденим, не повинен красти або брати участь в лихварстві, або націоналізмі, колоніалізмі і імперіалізмі. Хто не хоче загинути від меча, не повинен піднімати|підіймати| його. Хто не хоче бути убитим, не повинен вбивати і брати участь у війнах, або тортурах, або терорі, релігійному або світському. Хто не хоче, щоб його власна країна була спустошена природними або історичними агентами, не повинен спустошувати інші країни: інакше це обернеться Новим Орлеаном серпня/вересня 2005 з|із| руйнуванням міст, селищ і сіл з|із| тисячами поранених і мертвих, з|із| біженцями, бездомними, заручниками, пожежами, перестрілками|стріляниною|, вбивствами, насильствами|, дезорганізацією і хаосом, подібних Багдаду і Басрі в Іраку і Кабулу в Афганістані з 2002 року дотепер|до цих пір|. Хто не хоче, щоб інші нації мали або використовували зброю масового руйнування, не повинен мати або використовувати його сам. Ізраїльські, єврейські, християнські і ісламські пророки повинні були б сказати: покайтеся! Лютеранський християн Гегель сказав би: світова історія – це світовий суд!

 

Еголітаризм|

Золоте Правило має на увазі дійсний еголітаризм| серед людей і націй, без якого не може бути ніякої|жодної| справжньої дискусії і соціальної етики. Кожного разу, коли Золоте Правило не використовується, то його місце займає|позичає,посідає| закон помсти. Якщо ми не відносимося постійно до інших так, як хотіли б, щоб вони відносилися до нас, то обов'язково прийде нескінченна|безконечна| взаємна відплата, поки|доки| обидва супротивники|противники| не будуть виснажені, або один з них знищений, або один з них не знайде сміливості зробити перший крок зламати прокляття|проклін|. Війни помсти не можуть бути виграні, окрім|крім| як через повне|цілковите| знищення іншого, так званого ворога. Якщо війни відплати не направлені|спрямовані| проти|супроти| іншої держави, а проти|супроти| всесвітнього релігійного руху, то - оскільки|тому що| вони не є|з'являються,являються| війнами по міжнародному праву - ці не-війни| ще менше можуть бути виграні. Тут залишається тільки|лише| застосування|вживання| Золотого Правила і включення|приєднання| іншого, або загальний відчай і третя світова війна між цивілізаціями у дусі Семюєля Хантінгтона. (Це глобальна альтернатива Майбутнього II). Християнський богослов і екуменіст|, Ганс Кюнг представив|уявив| проект створення|створіння| світового етосу|, заснованого на Золотому Правилі, Всесвітньому Парламенту релігій і в ООН, де знайшов повне|цілковите| і загальне схвалення. Тоді як пророцтво|пророкування| Хантінгтона про зіткнення|сутичку| цивілізацій має, за загальним визнанням і на жаль, у наш час|в наші часи| світової історії тенденцію здійснюватися, ми, проте|однак|, на стороні проекту світового етосу| Кюнга, на стороні діалогу релігій і цивілізацій з надією, що він приведе до світу між народами: Shalom!

 

Етичні директиви

На основі фундаментального принципу Золотого Правила формулюються чотири етичні директиви, властиві всім великим світовим релігіям людства. Ці директиви необхідні для розуміння глобальної альтернативи Майбутнього III.

 

1. Ви не повинні вбивати, мучити, катувати, ранити. Ця директива в позитивних термінах означає: ви повинні почитати|шанувати| життя. Ви повинні бути вірні|віддані| культурі життя і любові|кохання|, а не культурі смерті.

2. Ви не повинні брехати, одурювати|обманювати|, підроблювати|підробляти|, маніпулювати. Ця директива означає: ви повинні говорити і діяти правдиво. Ви повинні бути вірні|віддані| культурі правдивості і терпимості.

3. Ви не повинні красти, експлуатувати, грабувати, підкуповувати і корумпувати. Ця директива означає: ви повинні діяти чесно і справедливо. Ви повинні бути вірні|віддані| культурі справедливості і економічного порядку|ладу|.

4. Ви не повинні зловживати сексуальністю, обманом, образою, безчестям. Ця директива означає: ви повинні поважати|шанувати| і любити|кохати| один одного. Ви повинні бути вірні|віддані| культурі партнерства і рівної гідності|чесноти,достоїнства| чоловіків і жінок.

 

Всі чотири етичні директиви можуть бути знайдені в десяти|десятеро| заповідях Моїсея|Моісея|, які є|з'являються,являються| загальними|спільними| для всіх трьох абрахамістських| релігій, але|та| перша і четверта директиви також є|з'являються,являються| частиною|часткою| християнської Нагірної Проповіді. Проте|однак|, її третя, четверта і п'ята заповіді могли б також служити етичними директивами на більш високому рівні соціального і культурного розвитку на шляху до альтернативи Майбутнього III: ніяких|жодних| клятв, відміна закону помсти і любов до ворога. Євреї, Християни і Мусульмани, також як віруючі інших світових релігій, знаходяться|перебувають| під зобов'язанням, шукати всяку|усяку| можливість|спроможність| для доброти і любові|кохання| або - в світських термінах – для солідарності, допомоги і благодіяння. Вони бачать чудові|дивні| випадки в історії: існує Божественне управління людських умов і що багато по-людські|по-людському| нез'ясовних|непояснимих,непоясненних| речей трапляються в індивідуальному і колективному житті. Вже тепер вищезгадані чотири директиви складають глобальну етику, здатну|здібну| вести людство до альтернативи Майбутнього III.

 

Shalom

Специфічні вимоги будуть пред'явлені всім світовим релігіям: не підтримувати некритично офіційну політику відповідних урядів, які так часто проводять політику ідентифікації і демонізації ворогів у дусі Карла Шмідта і Семюєля Хантінгтона бути цими ворогами комуністи або джихадісти|, але|та| виконувати свою власну критичну роль в антагоністичному цивільному|громадянському| суспільстві|товаристві|. Критична теорія релігії не розвиває уяви|уявлений| не війни, а глобальної альтернативи Майбутнього III - мирного суспільства|товариства|, в якому головні антагонізми| сучасного цивільного|громадянського| суспільства|товариства| будуть подолані|здолані|. Критична теорія релігії підсумовує це представлення альтернативи Майбутнього III в п'яти думках:

 

1. Не буде ніякого|жодного| миру серед народів без миру серед світових релігій.

2. Не буде ніякого|жодного| миру серед світових релігій без діалогу між ними.

3. Не буде ніякого|жодного| діалогу світових релігій без їх порівняльних фундаментальних досліджень.

4. Не буде ніякого|жодного| діалогу світових релігій без глобальних етичних стандартів: особливо без Золотого Правила і його етичних директив.

5. Не буде тому ніякого|жодного| виживання на землі|грунті| без глобальної етики.

 

Така глобальна етика, - породжувана швидше|скоріше,скоріш| тугою по потворності і безіменності тотального Іншого, чим жахом терору природи і історії – повинна направляти|спрямовувати,скеровувати| діалог і співпрацю|співробітництво| цивілізацій, якщо вони хочуть уникнути подальших|дальших| зіткнень|сутичок| і альтернатив Майбутнього I і II і якщо вони хочуть вижити і знайти свій шлях|колію,дорогу| до глобальної альтернативи Майбутнього III - достовірно мирного суспільства|товариства| з|із| свободою для всіх поза|зовні| царством природної, економічної, політичної і історичної потреби. Shalom - це повинно бути добре!

-------------------------------------

Реймон Бачика

Логічне обгрунтування Календаря Миру|світу|

 

Лев Семашко дуже сильно і переконливо висунув на перший план свою ідею календаря миру, який дійсно сприяє затвердженню культури миру|світу| і соціальної гармонії для майбутніх поколінь. Так|та|, ми, старше покоління, пережили серйозні бурі і лиходійства|злочини| 20-го сторіччя|століття|, який убив, по одній з оцінок, 187 мільйонів людей у всьому світі (Гобсбон Е. епоха крайнощів: коротка історія двадцятого сторіччя|століття| (1914-1994). Лондон: Пінгвін, 1994). Біль, убогість і муки, які були породжені людськими побратимами|співбратами|,були величезні, жахливі і невимовні. Чи навчиться коли-небудь людська раса? Потрібно зробити дуже багато, щоб повністю припинити це людське безумство. Заклик|призов| молоді, яка буде відповідальна| завтра,до ухвалення|прийняття,приймання| Календаря Миру|світу| здається|видається| найбільш відповідним кроком в цьому напрямі|направленні|. З приводу календаря ми можемо сказати: "Ми такі ж, як і наші свята" (ця назва книги Амітая Етціоні| і Джареда Блума, 2004; її підзаголовок: Розуміння свят і ритуалів).

 

Хоча обгрунтування цієї ініціативи самоочевидний для мене, я хотів би сформулювати її теоретично в термінах цінностей і символів. То і інше складають стрижень|стержень| культури, в деякому роді є|з'являються,являються| свідомими або несвідомими спонуками|спонуканнями| для серця і розуму|глузду|, стимулами людських відчуттів|почуттів| і думок|гадок|.

 

Цінності – це те, до чого люди прагнуть. Вони задовольняються іншими речами: фінансовою безпекою; фізичним здоров'ям, красою|вродою| і насолодою|втіхою|; соціальним престижем; особистою|особовою| чесністю; відчуттям свободи; дружбою і любов'ю|коханням|. Гроші виступають|вирушають| як цінність, яка конвертується в інші цінності – в цьому її величезна привабливість - але|та| всі основні цінності, подібно до основних людських задоволень, необоротні|. Іншими словами, кожна цінність прагне до певного задоволення. Кожна людина прагне до різних цінностей у різний час. Тому, навіть усередині нас вони важко|скрутно| гармонізуються. Наскільки ж важче|скрутніше| гармонізуються цінності колективні і загальнолюдські!

 

Символізування (символічні експресії) – це конкретні образи|зображення|/символи того, що цінно|коштовно|. Символізування афішують задоволення. Національні прапори і етнічна культура - релігійний або етнічний одяг, паранджа, бороди, голені голови і так далі – всі вони вихваляють приналежність до етнічних общин або інших груп. Вони пропонують безпеку приналежності і загальних|спільних| уз. Релігійний ритуал, весільні церемонії, церемонії відкриття|відчинення| Олімпійських ігор, подіїсвітового футболу і т.д., є|з'являються,являються| святкуваннями відповідних цінностей. Демонстрації мод афішує фізичну елегантність і красу|вроду|.

Виходячи з цих особливостей цінностей і символізування, релігії могли б грати головну роль в затвердженні тих цінностей, які ведуть до миру у всьому світі і більшої соціальної гармонії. Загальні|спільні| релігійні цінності можуть бути прийняті, хоча не так легко, тому що|бо| джерела людського щастя універсальні і обмежені числом. Щодо|відносно| символів релігії опиняться в подвійній|двоїстій| ситуації. Щоб залишитися унікальними конгрегаціями, релігії повинні культивувати і підтримувати свої власні відмітні символи, ритуали і свята. Прагнути до уніфікації в цьому відношенні безглуздо. Релігійна різноманітність представляє|уявляє| багатство людської культури. Проте|однак|, для відчуття|почуття| єднання, було б дуже корисно, якщо релігії матимуть деякі загальні|спільні| традиції, наприклад, загальна|спільна| календарна подія типу Дня Глобального Золотого Правила, або Дня Глобального Миру, або Дня Глобальної Релігійної Вдячності|подяки|. Такий день має колосальну важливість. Він надихатиме їх до просування загальних|спільних| цінностей і загальної|спільної| віри. Як тільки сила віри сотень мільйонів спрямується до миру і людської гармонії, світ|світ| зміниться. (Детальніше см.: В Бачика Р. "До гармонії в релігійній сфері через символізування і цінності".http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=24).

 

Примітка|тлумачення|. Професор Реймон Бачика люб'язно запропонував для підтримки нашого сайту і Глобального руху «Створити дітям пріоритет в світі» ідею символічного акціонування, з|із| якою можна познайомиться на сторінці 11-3 Зміст|вміст,утримання| сайту за адресою: http://www.peacefromharmony.spb.ru/?cat=ru_c&key=129

Лев Семашко

------------------------------------------

Гарольд Беккер

Любов і Гармонія

 

Життєвий шлях|колія,дорога| набуває|придбаває| нового напряму|направлення|, коли ми усвідомлюємо потужність безумовної любові|кохання|, що постійно живе в нашому серці. З цієї свідомості починається новий підхід до життя, який веде до внутрішнього миру, природної гармонії і справжнього багатства. Воно також змінює|зраджує| саму матерію суспільства|товариства|, оскільки ми починаємо|розпочинаємо,зачинаємо| свідомо виражати|виказувати,висловлювати| свою необмежену любов|кохання|. Все і кожен помітно проявляють|виявляють| її енергію на кожному кроці|щокроку| у своєму щоденному життю і в контактах з|із| іншими.

 

Той, що відчуває любов|кохання| запалює іскру, яка оновлює|обновляє| всі явища і відроджує єдність, що долає|переборює| нашу неповноту. Любов – це та енергія і мудрість, які з'єднують|поєднують,з'єднують| всі різноманітні|всілякі| світи, думки|гадки| і перспективи і відновлюють наш початковий зв'язок зі|із| всіма речами. Любов, а правильніше, безумовна любов|кохання| - це те, що приносить мир|світ| і розуміння всередину всього, навіть того, де раніше|до| їх не було і вони здавалися|видавалися| неможливими.

 

Як кожний з нас розуміє цю просту зміну у відносинах? Воно починається з сильного бажання|воління| знати, хто ми як істоти цього земного літака. Ця зміна спрямованості від відчайдушного|одчайдушного,розпачливого| зовнішнього пошуку до зосередження нашої уваги усередині себе. Починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| процес свідомого пробудження, ми починаємо|розпочинаємо,зачинаємо| помічати і спостерігати, як ми відносимося до самим себе. Ця тонка зміна|перерва,переміна| веде до колосальної зміни особистого|особового| розуміння. Ми дивимося новими очима, чуємо новими вухами і осягаємо|спіткав| паралельний світ, який завжди існував, але|та| був заблокований з|із| нашої свідомості нашими власними обмежуючими переконаннями і віруваннями.

 

Мене часто питають|запитують|, "як ми почали|розпочали,зачали| цей процес?" Моя відповідь полягає в тому, що вже постановка цього питання означає його початок. Такою є|з'являється,являється| природа самосвідомості - ми починаємо|розпочинаємо,зачинаємо| задавати життю нові питання, оскільки|тому що| ми більше не задоволені колишнім досвідом|дослідом| і звичками. Для мене це не обов'язково духовний або філософський шлях|колія,дорога|; мені більше подобається практичний підхід здорового глузду і направлене|спрямоване| прагнення «пізнати себе» і підняти свою самооцінку, щоб «любити|кохати| себе і інших без умов і обмежень».

 

Кожний з нас - могутня сила любові|кохання|, коли її енергія виявляється природно. У звичайному рахунку|лічбі| ми не повинні нічого робити|чинити|, окрім|крім| як кохати|кохати| і бути коханими. Це просто. Проте|однак|, у|в,біля| багатьох любов|кохання| прихована під шарами нещасть, травм, драм, болю і страждань. Емоційні|емоціональні| спогади, невисловлений сумнів, страх, обурення і безліч старої віри часто утримують нас від усвідомлення того, що ці думки|гадки| і відчуття|почуття| не мають ніякої|жодної| реальної влади над нами. Ми даємо їм владу,живучи у минулому і страшившись|жахаючись| майбутнього. Ми ігноруємо любов|кохання|, яка існує кожен момент і без обмежень. Прийшов час змінити це. Прийшов час звільнити|визволити| себе від нашого створеного самими рабства.

 

Коли ми приймаємо себе такими, які ми є, то ми перетворюємо момент на мир, безпеку, гармонію, радість і любов|кохання|. Цей процес починається із звільнення|визволення| від нашої віри, що сковує, минулих помилок, недостатньої самооцінки, гордості і его| через свідомий акт прощення|пробачення|, який приходить до нас індивідуально, щоб жити і розуміти себе. Ми змінюємо|зраджуємо| світ|світ|, коли ми змінюємо|зраджуємо| свою свідомість, свою перспективу.

 

Оскільки|тому що| ми приходимо в цей світ, щоб дізнатися|упізнати,взнати,пізнати|, хто ми і чому ми поступаємо|надходимо| так, а не інакше, ми починаємо|розпочинаємо,зачинаємо| бачити себе в дзеркалі людства. Віддзеркалення|відображення,відбиття| шкоди - наша шкода, їх біль - наш біль, роздратування інших - наше роздратування. Те ж бачиться і в дзеркалі природи. Її руйнування - наше руйнування, її краса|врода| - наша краса|врода|. Аналогічно: у наших дітях ми бачимо себе, в їх усмішці|посмішці| - нашу радість. Ці образи|зображення|, що здаються|видаються| випадковими, є|з'являються,являються| нашими минулими думками|гадками|, що знайшли прояв|вияв|. Вони постійно нагадують нам, що любов|кохання| є|з'являється,являється| і відповіддю і питанням. Щоб побачити любов|кохання| в інших, ми повинні спочатку побачити її в собі. Ми створюємо нову реальність кожну мить, поки|доки| живемо. Коли ми вибираємо любов|кохання|, а не страх, доброту, а не ненависть, об'єднання, а не розділення|поділ|, мир|світ|, а не війну, тоді ми додаємо|наділяємо,надаємо| людству новий образ|зображення| ... нашу любов|кохання|.

--------------------------------------------------------

Талгат Акбашев

Планета освіти|утворення| і гармонії

Формування планетарної системи масової освіти|утворення| – це найбільше досягнення людей ХХ століття|віку|. У третьому тисячоліттіосвіта|утворення| стала системним інструментом управління майбутнім. Від того, на який кінцевий|скінченний| результат направлена|спрямована| ця система, і залежить, по суті, доля всієїлюдської цивілізації.Але|та| є і ширші підстави для висунення освіти|утворення| як фундаментальний чинник|фактор| народження Нового Суспільства|товариства| як суспільства|товариства| Гармонії і Миру|світу|. Кожний з нас рано чи пізно приходить до розуміння того, що життя – це школа. Тоді стає ясним, що життя людини і народу – це безперервне пробудження в собі нових індивідуальних і колективних якостей, характеризируючих| людей як розумних істот.

 

Джереломпроблем є|з'являється,являється| збереження|зберігання| тваринних принципів виживання – боротьби і конкуренції. Зростання|зріст| розумності при збереженні|зберіганні| тваринних принципів і породжує глобальні кризи існування. Наростаючі кризи існування тим самим є|з'являються,являються| необхідною умовою еволюції розумув епоху варварства. Завдання|задача| розумної людини усвідомити Землю|грунт| як планетарну школуеволюції розуму. Еволюції несвідомої в первинну епоху (до ХХ століття|віку|) і еволюції свідомої – з ХХ1 століття|віку|.

 

Якщо життя – це школа, то очевидно, що сім'я - це осередок|чарунка,вічко,комірка| освіти|утворення|, людські поселення - освітні общини, суспільство|товариство| - освітня системи, Земля|грунт| – Планета освіти|утворення|. Такий підхід примушує|заставляє| шукати рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| всіх без виключення|винятку| проблемлюдської цивілізації через осмислення самої людини, його внутрішнього потенціалу і його адаптивних можливостей|спроможностей| до різних місць існування. Тоді первинними в усвідомленні і народженні суспільства|товариства| творення і гармоніїє|з'являються,являються| не технологічні і інформаційні винаходи, а технології пробудження людини як джерела невичерпних сил і енергії, як джерела гармонії всього сущого, як джерела творіння самого життя.

 

Тут ми бачимо два фундаментальні завдання|задачі|, в основі яких лежить ОСВІТА|утворення|.

Завдання|задача| перше – розвиток ефективних механізмів включення|приєднання| все більшої кількості людей в проектування і будівництво суспільства|товариства| освіти і гармонії. Участь в безперервному проектуванні образів|зображень| індивідуального і колективного майбутнього перетворить все суспільне|громадське| життя в русло освіти дорослих. Сумісне|спільне| будівництво образів|зображень| суспільства|товариства| майбутнього, де благополуччя кожного стає умовою благополуччя всіх – це і є ознака народження Суспільства|товариства| освіти|утворення|.

Завдання|задача| друге – включення|приєднання| все більшої кількості людей в будівництво системи освіти|утворення|, що допомагає новому поколінню вийти на рівень свідомої еволюції розуму.

Як це зробити?

Перше– це зв'язок кожної людини з|із| кожную іншою людиною на цій планеті. Це з|із| необхідністю веде до становлення планетарної свідомості, де благополуччя кожної людини, кожної істоти стають предметом турботи кожного землянина.

Друге – це поворот уваги людини від використання ресурсів природи до дослідження, активізації і використання власних внутрішніх ресурсів. Так відбувається|походить| поворот від життя ради споживання|вжитку| до споживання|вжитку| ради життя. Він висуває на передній план саму людину, саме життя. Що таке життя? Звідки вона виникла? З|із| чого вона складається?Так виникає етап свідомої еволюції розуму на Землі|грунті|. Сумісна|спільна| розробка і реалізація проектів, де освіта|утворення| бачиться як процес пошуку сенсу|змісту,рації| існування, як шлях|колія,дорога| пробудження істинно людських якостей, як шлях|колія,дорога| пробудження невичерпних сил і можливостей|спроможностей| – в цьому полягає основне завдання|задача| всього планетарного співтовариства|спілки|.

Третє – це повсюдний розвиток культури відчуттясебе, інших і світу|світу|, результатом чого стає благоговіння перед життям у всьому його різноманітті.

 

Які індивідуальні і колективні якості гарантує Нова Освіта|утворення| як свій результат?

Нові якості і можливості|спроможності| самої людини:

 • Зростання|зріст| адаптивних можливостей|спроможностей| людини по відношенню до будь-яких середовищ|середи| існування;

 • Пробудження еволюційної пам'яті;

 • Пробудження безмежної|необмеженої| обдарованості|обдарування|.

 • Нова якість відносин людей і народів. Від культу боротьби іконкуренціїдо культури співпраці|співробітництва| і різноманіття.

 • Нова якість відносин людини до природи. Глибинна екологія – від екології природи, направленої|спрямованої| на захист природи від людини, до екологіїлюдини як джерела гармонії всієї природи – мінералів, рослин, мікро і макросвіту. Від захисту природи до пробудження все більш глибоких пластів природи і Всесвіту в самому собі.

-----------------------------------------------------

 

Лев Семашко

Тетрасоціологія: соціальна філософія Гармонійної Ери інформаційного суспільства|товариства|

 

Культура кожного суспільства|товариства| всякої|усякої| цивілізації має свій, специфічний календар найбільш важливих|поважних| для цього суспільства|товариства| подій. Календар – це система щоденних символів культурних цінностей. У Західній цивілізації епоха індустріального суспільства|товариства| з 17 століття|віку| і його розвиненої стадії – суспільства|товариства| ризику (Ульріх Бек, 1992) з середини 20 століття|віку| створила календар свободи, втілений в датах національно-визвольних революцій і воєн всіх масштабів: від локальних до світових. Це культура свободи, що здобувається|добувається| революціями, війнами і нещадною|безпощадною| конкуренцією (торговими|торгівельними| війнами), яка є|з'являється,являється| продовженням війни в мирних умовах. Майже щодня роки цієї культури ознаменовані подіями перемоги або поразок|уражень| революцій і воєн. Майже кожен її день став святом Революції, Звільнення|визволення|, Незалежності, Перемоги, Армії, різних видів і родів військ: морських, повітря, сухопутного, танкового, артилерійського, десантуючого, прикордонного, космічного і т.д. Майже кожен такий день став відповідним військовим|воєнним| парадом.

 

Індустріальне ризикове суспільство|товариство| (далі IR-суспільство|товариство|) воює або готується воювати щодня, тому його календар є|з'являється,являється| військовим|воєнним|. Тому пануючою стала культура війни, але|та| не культура миру|світу|. Головний принцип цієї культури: хочеш миру|світу| – готуйся до війни (Si vis pacem, para bellum:). Культура свободи обернулася культурою війни, терору, насильства і приниження і привела до ризику самозаперечення. Індустріально-ризиковий етап західної цивілізації завершується. Вона одряхліла|постаріла| у військових|воєнних| приготуваннях, агонізує в горах озброєнь, прирекла себе на ризик ядерного самознищення і загибелі незліченних безневинних|невинних| молодих життів в безглуздих військових|воєнних| битвах за гегемонію.

 

З другої половини 20-го століття|віку| усередині IR-суспільства|товариства| почало|розпочало,зачало| зароджуватися нове, інформаційне суспільство|товариство|, яке, по суті, може бути і буде, на розвиненій стадії, тільки|лише| гармонійним, або його не буде взагалі. Це гармонійне інформаційне суспільство|товариство| (далі HI-суспільство|товариство|) збереже в собі досягнення індустріальної культури свободи і технології, але|та| обмежить їх новою культурою гармонії, інформаційних технологій і справжнього миру. Нова культура гармонії і гармонійного світу поволі|повільно| і болісно народжується в надрах старої культури, синтезуючи свої досягнення з|із| різних цивілізацій: західної і східної, північної і південної, вводячи|запроваджуючи| нові соціальні пріоритети і цінності, які створюють новий порядок|лад| соціальної гармонії. Це порядок|лад| є|з'являється,являється| порядком|ладом| узгодженої|погодженої|, діалогової і зваженої єдності різного. (Культурна різноманітність і його історичне значення досліджується Крегом Кальхауном в книзі «Критична соціальна теорія», 2003). Такий порядок|лад| різного є порядок|лад| гармонійної єдності, ідентичний гармонійному миру/порядку|ладу| як стійкій рівновазі соціальних груп і етносів на основі пріоритету дітей. Діти – головна точка опори для HI-суспільства|товариства| і його порядку|ладу|.

 

Гармонійний порядок|лад| різних етносів і цивілізацій утілює|втілює| найстародавнішу|древню| і поширенішу, а тому найбільш природну для ВСІХ культур цінність - гармонію. Ідея соціальної гармонії розвивалася у всіх цивілізаціях, раніше|до| всього Сходу, в релігіях конфуціанства і буддизму; а також Півдні, у віруваннях тубільних африканців, індійців і інших. Виведення професора Річарда Нісбета (2005) про те, що «ідея гармонії є|з'являється,являється| центральною» для східно--азіатської культури і філософії, може бути поширене на основні культури Сходу і Півдня. Проте|однак|, ідея гармонії не чужа цивілізаціям Півночі і Заходу. У західному мисленні вона зародилася в поемах Гомера і знайшла розвиток в школах Піфагора, Платона і Арістотеля, а також в епохах Ренесансу і Лейбніца. Проте|однак| не гармонія, а свобода стала пріоритетною цінністю для індустріальних суспільств|товариств| Європи і Америки, що швидко розвиваються. Але|та| ідея гармонії продовжує жити в Західній цивілізації і сьогодні. Тому гармонія як загальна|спільна| (але|та| в різній мірі)для всіх цивілізацій цінність дає підставу|основу,заснування| порядку|ладу| соціальної гармонії, гармонійній ері, що йде на зміну Нової ери, Календарю цієї ери і фокусується в Дні Глобальної Гармонії. (Їх визначення приведені вище.) Разом з гармонією в цьому календарі знаходять|находять| місце невіддільні від неї цінності: Мир|світ|, Любов, Справедливість, Золоте Правило Релігій, Прощення|пробачення|, Свобода, Рівність, Братерство|братство|, Щастя та інші, особливо важливі|поважні| для майбутніх поколінь, для молоді і дітей.

 

Культура гармонії в минулих суспільствах|товариствах| не мала усвідомленої соціальної бази (соціальних акторів), тому вона була більш менш (на Сході) маргінальною у всіх цивілізаціях. Тільки|лише| в HI-суспільстві|товаристві| культура і порядок|лад| гармонії знаходять|находять| усвідомлення своєї природної соціальної опори в чотирьох сферних| класах населення, зайнятих|позичених,посісти| в чотирьох сферах суспільного|громадського| відтворення, які (і сфери, і зайняті|позичені,посісти| в них класи) гармонійні за своєю природою. Тому вони складають природну соціальну опору для гармонійного порядку|ладу| різного. На основі природно гармонійних класів культура гармонії стає пріоритетною в HI-суспільствах|товариствах| всіх цивілізацій і створює нову соціальну структуру і ієрархію з|із| пріоритетом дітей. Ця соціальна структура івідповідна їй ієрархія стали відомі, усвідомленні| і зрозуміли тільки|лише| тепер на теоретичній основі тетрасоціології|, яка об'єднує в собі переважно східну ціннісну ідею гармонії і переважно західну структурну ідею соціетальних| сфер. Остання представлена|уявлена| в багатьох теоріях нашого часу: А.Гідденс, 1990; Л.Ськляр, 1991; Р.Робертсон, 1992; і ін. виділяють три соціетальні| сфери в своїх теоріях; У.Бек, 1998; Г.Тернборн, 2002; і ін. виділяють чотири сфери; А.Аппадураї, 1996; і ін. виділяють п'ять сфер; і т.д. (Детальніше обгрунтування чотирьох сфер і сферних| класів населення дивитися в моїй книзі «Тетрасоціологія: відповіді на виклики», Спб, 2002; на нашому сайті: ).http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118

 

На місце ієрархії антагоністичних по відношенню до власності або по багатству (вищий, середнійі робочий) класів ця культура ставить гармонію сферних| класів і віддає соціальний пріоритет детям/молоді (їх пріоритет створює нову, гармонійну, ієрархію) як тій групі, яка в HI-суспільстві|товаристві| володіє максимальними за об'ємом і інтенсивності інформаційними потребами, здібностями і потенціалом. Якість дітей визначає якість інформаційного суспільства|товариства|, або, іншими словами, від інформаційної якості дітей залежить соціальна якість HI-суспільства|товариства|. У новій культурі гармонії, яку також можна назвати|накликати| «сферною| культурою», пріоритет займає|позичає,посідає| не індустрія, а соціальна сфера, центральною частиною|часткою| якої є|з'являється,являється| субсфера дитинства. У новому гармонійному порядку|ладі| пріоритетними стають не економічні галузі військово-промислового комплексу, а соціальні галузі освітньо-оздоровчого комплексу. (Детальніше про пріоритет дітей дивитися в наших книгах і статтях на нашому сайті: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170 і ін.)

 

Ця культура створює нове розділення|поділ| демократичної влади: порівну між сферними| класами (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=14) У цій демократії, яку можна назвати|накликати| сферною|, все населення, всі його групи дістають відповідний доступ до демократичних виборів. Культура гармонії наділяє дітей виборчим|вибірковим| правом, що виконується батьками, яке створює соціальну базу політичного пріоритету дітей і всіх соціальних груп, пов'язаних з ними: батьки, прародителі, вчителі|учителі|, лікарі|лікарки|, тренери, вихователі і т.п. Ці групи разом з дітьми складають від 50 до 80% населення в різних країнах. Тим самим, культура гармонії створює для себе могутню соціальну базу і нову демократію, орієнтовану не на війну ради абстрактної свободи (яскравий зразок|взірець| її – сучасні США і її постійні «війни за свободи»), а на дітей ради гармонії, миру|світу| і ненасильницької свободи. Пріоритет дітей служить подоланню|здоланню| релігійної, етнічної і расової дискримінації, а також співпраці|співробітництву| і гармонії різних культур і груп. Культура гармонії стає культурою гармонійного світу, що запобігає війнам, терору і бідності як їх економічний грунт. Культура гармонії, заснована на сферних| класах і пріоритеті дітей, створює відповідний соціальний порядок|лад| гармонії, який знаходить|находить| своє перше теоретичне обгрунтування в тетрасоціології| як плюралістичної для поста соціальної філософії. (Плюралізм поста є не заперечення, а посилення і розвиток плюралізму). Творча природа культури розкрита Джеффрі Александером в книзі «Культурна соціологія» (2003).

 

Таким чином, в тетрасоціології| соціальна гармонія сферних| класів розуміється як природний стан HI-суспільства|товариства|. Способом досягнення соціальної гармонії є|з'являється,являється| пріоритет дітей, який встановлюється відповідним законодавством виборчого|вибіркового| права дітей, що виконується батьками. Батьки, перш за все|передусім| молоді і майбутні, а також соціальні групи, пов'язані з дітьми (вчителі|учителі|, лікарі|лікарки| і т.п.) приходять до свідомості необхідності пріоритету дітей і їх виборчого|вибіркового| права через широку освіту в гармонійній освітній системі і в ЗМІ, а також під тиском|тисненням| відповідного глобального і локального (у кожній країні) руху «Створимо дітям пріоритет в світі». Цей рух детальніший представлено|уявлено| на нашому сайті в розділі 10 Змісту|вмісту,утримання|, особливо на сторінці 10-8 (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=123). Пріоритетна роль дітей в гармонійній культурі HI-суспільства|товариства| відображається|відбивається| в Календарі Гармонійної Ери цілим рядом|лавою,низкою| святкових дат, пов'язаних з дітьми: Добродійності, Захисту, Пріоритету, Комунікації, Обіцянки і т.п. З погляду тетрасоціології| цей Календар виражає|виказує,висловлює| нову якість соціального життя і новий порядок|лад| гармонійного світу, які похідні від сферніх| класів і пріоритету дітей в суспільстві|товаристві|.

 

Календар гармонійної ери об'єднує народи, релігії і цивілізації, чого вимагає глобальне інформаційне суспільство|товариство| (HI-суспільство|товариство|). Цей календар альтернативний численним|багаточисельним| календарям війни IR-суспільства|товариства||вирушає|, які роз'єднували народи, релігії і цивілізації, увіковічували|увічнювали| їх конфронтацію і зіткнення|сутички|. В цілому|загалом|, якщо Календарі Нової Ери в перебігу двох тисяч років були наповнені війнами щодня, то Календар Гармонійної Ери обіцяє майбутнім поколінням запобігання війнам, терору, бідності і приниженню. Культура, календарі і порядок|лад| воєн йдуть|вирушають| в минуле, їм на зміну йде культура, календар і порядок|лад| соціальної гармонії. Тетрасоціологія дає наукове розуміння соціальному порядку|ладу| гармонії, його структурі, ролі, шляхів|колій,доріг| і часу його досягнення. Якщо старогрецький|давньогрецький| філософ Протагор говорив 2500 років тому, що людина – міра всіх речей, то з|із| тетрасоціології| виходить науковий висновок|виведення|: мірою людини є|з'являється,являється| гармонія, або: гармонія – міра всіх людей. Цей захід розкривається і утілюється|втілюється| в епоху HI-суспільства|товариства|. Це міра універсальної інформаційної людини. Одним з важливих|поважних| проявів|виявів| цього заходу є|з'являється,являється| Календар гармонійної ери, проект якого представлений|уявлений| в нашому Обігу. Тому тетрасоціологія| - адекватна соціальна філософії для цього календаря, який об'єднує різні миролюбні дати в узгоджене|погоджене| ціле.

 

В майбутньому історія людства ділитиметься на два періоди: Гармонійна ера (г.е.) і ДО Гармонійної ери (до г.э.). Або його історії не буде взагалі. Як пише Джон Макконел,«багато учених визнають, що людська історія скоро|швидко| закінчиться, якщо не відбудеться крупної зміни в людській поведінці» (www.earthsite.org). На основі тетрасоціології| я переконаний, що такою ключовою|джерельною| зміною може бути тільки|лише| перехід від соціальної дисгармонії до порядку|ладу| соціальної гармонії.

------------------------------------------------

На закінчення співавтори Звернення|звертання,ставлення,обігу|:

 

- Запрошують всіх відповідальних громадян світу|світу|, стурбованих за долю дітей і внуків|онуків|, приєднатися до нашого Звернення до молоді, доповнити, підписати і просувати його.

 

- Пропонують підтримати і розвивати в глобальному інформаційному суспільстві|товаристві| два основоположні соціальні інститути становлення універсальної людини, мірою якої є|з'являється,являється| гармонія:

1. ГАРМОНІЙНУ ОСВІТУ ГРОМАДЯН СВІТУ|світу| З ДИТИНСТВА і

2. ГАРМОНІЙНУ КУЛЬТУРУ МИРУ|світу|, яка замінює правило «хочеш миру|світу| – готуйся до війни» правилом «хочеш миру|світу| – роби|чини| гармонію», що запобігає бідності, війнам, терору і насильству.

 

- Закликають|призивають| до співпраці|співробітництва| всіх, хто розділяє цінності соціальної гармонії і пріоритету дітей, що забезпечує справжній мир, створює гармонійний порядок|лад| і нову якість соціального буття глобального інформаційного суспільства|товариства|. Платформою для подібної співпраці|співробітництва| служить наш Міжнародний, Мультикультуральний і Багатомовний сайт «Нова культура миру|світу| з|із| гармонії і пріоритету дітей» http://www.peacefromharmony.org. Наш сайт збирає зі всього світу, зі|із| всіх культур, релігій і цивілізацій, позитивні паростки|ростки| ідей і практики соціальної гармонії з метою синтезувати їх, зберігаючи різноманітність усередині єдності і створюючи гармонію серед різноманітності. Тому наш сайт об'єднав більше 140 співавторів з|із| 27 країн світу з лютого 2005. Якщо у|в,біля| Вас є ідеї гармонійної культури і проекти гармонійної освіти дітей Ви могли б також створити на нашому сайті свою сторінку і взяти участь в його широкій інформаційній і суспільній|громадській| роботі.

 

- Упевнені, що перевидання нашого Звернення|звертання,ставлення,обігу| через 2-3 роки об'єднає навколо|навкруг,довкола| ідеї і календаря гармонійної ери значно більше число авторів, культур і мов|язиків|.

 

Ми прагнемо до того, щоб кожен день року став святковою або пам'ятною датою гармонії, щоб в році не залишилося днів для війни, ворожнечі і приниження.

 

 Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005