Home

Mission

Contents

News

Links

Authors

About Us

Publications

Harmony Forum

Peace from Harmony
Magna Carta of Harmony for an Information Civilization

Magna Carta Armoniei pentru o Civilizaţie a Informaţiei:

Spre Dreptatea Socială şi Pacea Globală

 

de către

 

Dr. Leo Semashko

 

cu 42 de colaboratori internaţionali Peace from Harmony din 16 ţări:

 

Ada Aharoni, Lucy Alferova, Talgat Akbashev, Reimon Bachika, Ammar Banni, Harold W. Becker, Renato Corsetti, Guy Crequie, Rosa Dalmiglio, Martha Ross DeWitt, Mona Gamal-El Dine, Stephen Gill, Nina Goncharova, Michael Holmboe, Takis Ioannides, Tatomir Ion-Marius, Dimitry Ivashintsov, Ivan Ivanov, Jan Jacobsen, Abram Jusfin, Vladimir Kavtorin, Maxim Kazakov, Rosa Lord, John McConnell, Charles Mercieca, Terrence Paupp, Susana Roberts, Maitreyee Bardhan Roy, Subir Bardhan Roy, Bernard Scott, Andrei Semashko, Igor Shadkhan, Rudolf Siebert, David Stringer, Grigory Toulchinsky, Tatiana Tselutina, Alexander Verbitsky, Svetlana Vetrova, Claude Veziau, Rene Wadlow, Robert M. Weir, şi Jiang Yimin

 

în 8 limbi:

Engleză, Rusă, Esperanto, Arabă, Chineză, Franceză, Spaniolă şi Română

Publicat pe:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=3

 

Aprilie 18, 2007

 

Armonia socială începe cu fiecare dintre noi

Martha Ross DeWitt

 

Suntem pregătiţi să construim împreună o armonioasă

Nouă cultură a păcii într-o lume a dragostei

Ada Aharoni

 

Nu înţeleg,

De ce pacea lipseşte în această eră a tehnologiei,

De ce problemele nu sunt înlocuite de armonie,

iarnă, eternă iarnă ...

Dar Pământul în curând va fi pacificat, aud sunetele divine,

Vocile unindu-se să se roage, din toate colţurile, în toate limbile,

Abundenţă de vibraţii pozitive şi energii vindecătoare,

Idealurile împlinite, cât de mare este mândria noastră,

Lumina armoniei descinde asupra întregii omeniri!

Tatomir Ion-Marius

 

Legea legilor - eterna Armonie

Michael Holmboe

 

 

Principii ale Armoniei Individuale şi Sociale

Criza omenirii moderne este ameninţarea autodistrugerii ca un rezultat al conflictului în creştere şi al producerii de arme de distrugere în masă, care duc spre războiul nuclear, iarna planetară, sau încălzirea globală. Această ameninţare poate fi înlăturată doar de către eforturile noastre conştiente de a armoniza familia umană unită prin învingerea traumelor ei sociale, patologiilor sau extremelor pe baza urmării celor opt principii ale armoniei. Aceste principii sunt sugerate ca paşi spre armonia individuală pentru persoane şi ca strategii spre armonia socială între societăţi:

 

1. A cunoaşte cele patru condiţii de bază pentru armonie: oamenii, diversitatea lor (individuală şi socială), unitatea, şi consimţământul. Consimţământul trebuie să fie mereu mutual. Consimţământul poate să treacă de la toleranţă culturală şi toleranţă în procesul de gândire, ca minim, la consens, care este maximul ideal.

Tranziţia de la toleranţă la consens necesită respect, înţelegere, dialog şi compromis.

2. A înţelege că absenţa toleranţei duce spre conflict şi adversitate, şi previne oportunităţile pentru armonie. Fără consens comun, oameni diverşi polarizează şi creează antagonismul, haosul şi discordia.

3. A pricepe că sursa armoniei vine dintr-o măsură standard a echilibrului care limitează aspiraţiile umane pentru bogăţie, putere şi alte resurse. Armonia este incompatibilă cu dorinţele extreme, deşi nu exclude opusul lor. Consimţământul dintre opuşi transformă lupta lor în armonie.

4. A realiza că măsurile standard sunt stabilite de către comunităţi specifice în locuri specifice într-o cale democratică. Redefinirea şi restabilirea acestor măsuri standard sunt o sarcină constantă într-o societate armonioasă.

5. A recunoaşte că, consimţământul este afirmarea conştientă şi mutuală a unei măsuri standard pentru armonie. Măsura necesită autoabţinere de la aspiraţii spre bogăţie, putere şi alte resurse.

6. A aprecia consimţământul ca pe atributul cheie al armoniei sociale care poate elimina conflictul şi motivul pentru război. În ordinea de a asigura pacea indestructibilă o cultură a consimţământului trebuie să fie formată în timpul copilăriei prin mijloacele unei educaţii şi creşteri bazate pe valorile dragostei, păcii şi armoniei.

7. A crede că, consimţământul necesită o cultură a păcii armonioase, dragoste frăţească, solidaritate, cooperare, libertate, recunoaşterea demnităţii egale a tuturor oamenilor, drepturile umane, responsabilitatea comună pentru protecţia naturii, şi îngrijirea mutuală pentru oameni şi bunul comun. Consimţământul necesită uitarea vechii adversităţi şi iertarea insultelor din trecut.

8. A realiza consimţământul conştient şi a fi dedicaţi valorii armoniei ca un mod de viaţă, sentimentelor, conversaţiilor şi tuturor formelor de comportament sociale pe baza Regulii de Aur: Faceţi celorlalţi ceea ce aţi dori să vi se facă vouă . Invers: Nu faceţi celorlalţi ceea ce nu vreţi să vi se facă vouă.

 

Aceste principii susţin Magna Carta Armoniei. Ele reprezintă o Nobilă Cale cu Opt Răspântii spre Armonie. Aceasta imită, dar nu copiază, Nobila Cale cu Opt Răspântii a filozofiei Budiste.

 

I. ÎntoarcereaIstorică spre Armonia Socială

 

1.Pentru jumătatea de secol trecută, dorinţele globalepentru pace au crescutîn mod semnificativ. Conştiinţa colectivă a comunităţilor, în întreaga lume, aspiră să obţină nonviolenţa consensuală, creând precondiţiile pentru o tranziţie a omenirii de la o cultură a războiului cronic la o cultură a păcii susţinătoare, de la violenţă la armonie. Reflectând această tânjire globală, în octombrie 2006, Republica Populară care include aproape o pătrime din populaţia lumii, a decis să se întoarcă de la o dictatură a proletariatului spre construirea unei societăţi a armoniei sociale. Omenirea este martoră acum la o hotărâre epocală de întoarcere de la o istorie a ciocnirilor şi adversităţii (etnice, de clasă, economice, religioase şi ideologice) la o istorie a armoniei şi consimţământului. Întoarcerea de 180 de grade a Chinei spre armonia socială nu este accidentală. Mai degrabă, este bazată pe valorile armonioase ale Budismului şi Confucianismului din tradiţiile culturii Chineze. Din nefericire, decizia Chinei duce lipsă de claritatea expresiei practice şi filozofice şi este limitată de către realităţile politice ale formei de guvernământ ale Chinei, care nu sunt potrivite armoniei sociale. În acelaşi timp, valoarea armoniei nu este străină altor civilizaţii locale. În timp, ele ar putea urma exemplul Chinei. Oricum, multe dintre aceste ţări alocă enormă avere cheltuielilor pentru arme spre a-şi promova ambiţiile. Pentru aceasta, noi suntem încă foarte departe de la realizarea armoniei sociale. O întoarcere spre armonia socială, de asemenea ca spre orice alt bine social, tinde să aibă multe înţelesuri, şi să fie contrazisă. Astfel necesită dezbateri amănunţite, anticiparea consecinţelor, şi o abordare universală.

 

2. Hotărârea Chinei de a construi o societate a armoniei constituie începutul unei Mari Întoarceri Globale a omenirii spre armonia socială şi o nouă cultură a păcii în secolul 21. Alegerea Chinei ne îndepărtează de certitudinea unei ierni globale a războiului şi violenţei spre o vară a armoniei globale. Acest terra incognita este gradat ocupat de către o nouă comunitate globală de oameni armonioşi, care este în mod imperceptibil formată de către o civilizaţie a informaţiei deja prezentă în multe culturi. Diversitatea lor contribuie în căi unice la această Transformare Globală spre o nouă comunitate armonioasă mondială. Această comunitate este, până acum, necunoscută conştiinţei publice şi nedetectată de către cercetarea ştiinţifică. Oricum, în timp ce se îndreaptă spre o cultură globală a armoniei, creează noi actori ai armoniei care vor furniza cunoaştere despre ei înşişi şi munca lor. În acelaşi timp, este evident că bilioane de oameni nu sunt încă pregătiţi pentru această viziune a armoniei, nu o vreau, sau nu sunt capabili să fie participanţi la ea, şi pentru aceasta o lume a armoniei este destinul generaţiilor tinere şi viitoare.

 

3. Începutulacestei Întoarceri Globale necesită o înţelegere filozofică şi socială adecvată, pentru care o primă încercare este făcută în această Magna Carta a Armoniei. La fel aşa cum Magna Carta Engleză din 1215 a marcat întoarcerea istorică de la sclavie la libertate pentru cetăţenii individuali, Magna Carta Armoniei facilitează o tranziţie istorică de la adversitate cronică şi război între naţiuni la crearea condiţiilor pentru armonie în distribuirea informaţiei, producţiei, comunicării şi comerţului, şi spre abandonarea condiţiilor care cresc riscul autodistrugerii globale. O viziune a armoniei globale, întrezărită prin istoria înregistrată, dar respinsă de către naţiuni ostile, a trecut prin China la începutul secolului al 21-lea ca un fenomen politic real. Dar o societate a armoniei sociale şi tranziţia de a o avea încă nu au devenit subiecte pentru studiu sau întrebări pentru ştiinţa socială şi filozofie.

4. Magna Carta Armoniei bazată pe o Lege a Sferei Armoniei, încearcă să înţeleagă o asemenea tranziţie, să o explice şi să prezică inevitabilitatea unei noi realităţi globale. Această lege recunoaşte armonia socială ca pe o consecinţă necesară şi naturală a sferelor societale şi sferelor de clase. Tetrasociologia este o filozofie socială modernă şi o teorie a armoniei bazată pe această lege. Tetrasociologia a fost dezvoltată de către Leo Semashko cu mai mult de 30 de ani în urmă şi este prezentată în cartea sa:

Tetrasociology: Responses to Challenges. Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, 2002 (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145).

Tetrasociologia combină ideea structurală funcţională Vestică a sferelor sociale cu ideea Estică de valoare a armoniei. Tetrasociologia oferă o bază cuadridimensională structurală teoretică spre a explica potenţialul armonios a unei societăţi globale a informaţiei.Albert Einstein a observat:Problemele nu pot fi rezolvate de către acelaşi nivel de gândire care le-a creat. Potrivit acesteia, problemele de confruntare a unei Civilizaţii Industriale nu pot fi rezolvate de către o paradigmă tradiţională învingătorul ia tot. În schimb, ele necesită un stil de gândire armonios, cooperativ, aşa cum este definit în tetrasociologie, în care clasele sferelor se completează şi se ajută să se reproducă una pe cealaltă. Această idee tranzitează teoria socială de la o filozofie a luptei inevitabile a elementelor competitive ale societăţii industriale la o filozofie a elementelor armonioase a unei societăţi a informaţiei. Această gândire/teorie nu respinge lupta, dar o limitează la nonviolenţă, şi o subordonează la practici de cooperare mutuală benefică, armonioasă.

 

5. Ideile tetrasociologice vor fi prezentate aici pe lung, deoarece ele sunt practic necunoscute în afară de un cerc internaţional de prieteni şi colegi. Aceste idei necesită o prezentare detaliată în această Cartă, deoarece ele dau acestui document semnificaţie socială, înţeles politic, potenţial explicativ şi, înainte de toate, valoare culturală. Cartografierea acestei noi direcţii pentru omenire necesită o viziune teoretică capabilă să dea naştere unei fundamental noi Vârste a Armoniei Sociale şi Ere a Păcii Susţinute. O asemenea viziune necesită suficientă alocaţie pentru prezentarea ei. Pentru aceasta, ea constituie mult din paginile următoare, incluzând un apel politic şi un tratat filozofic. Ideile tetrasociologice astfel, vor necesita o investire a efortului de a începe a înţelege semnificaţia aplicaţiei lor.

 

II. Transformarea Civilizaţiei Globale:

Evoluţia de la o Civilizaţie cu Risc Industrial la o Civilizaţie a Informaţiei Armonioase

 

6. Consumatorismul, profitorismul, nonspiritualitatea, adversitatea, şi ameninţarea autodistrugerii umanităţii însumează crizele multiple ale civilizaţiei dezintegratoare cu Risc Industrial (civilizaţie RI). Aceste boli sociale s-au dezvoltat în mod spontan peste două secole şi au crescut spre capătul secolului 20 la proporţii de criză, cu un risc înalt al autodistrugerii umanităţii (vezi societate de risc, Ulrich Beck, 1992). Consumatorismul, profitorismul,nonspiritualitatea, şi adversitatea sunt simbolurile cultice, valorile morale, şi priorităţile sociale ale unei civilizaţii degradate în faza terminală. Omenirea trebuie fie să le înlocuiască, sau să le piardă, împreună cu această civilizaţie morbid contradictorie, care se autodistruge pe sine. Ea omoară tineri în mod metodic prin mâinile tinerilor. Moartea a 33 de studenţi de la Universitatea Virginia în aprilie 2007 este doar următorul caz.

 

7. Nucleul acestei civilizaţii include imperiile diverse industriale: hegemonice, economice, ale pieţei, militare, ale corporaţiilor, şi ale altor forme de dominaţie care sunt incompatibile cu armonia socială. Aceste imperii întrupează creşterea nelimitată a extremelor politice, economice, militare (cursa înarmării), migraţiei, şi altora care întăresc discordia socială şi duc spre haos. Imperiile industriale se prăbuşesc şi cad, aşa cum s-a întâmplat în cel de-al 20-lea secol în Europa, Asia, şi Africa. O comunitate armonioasă globală devine posibila alternativă. Procesele decăderii sunt investigate în lucrările analiştilor politici, asemenea ca Terrence Paupp (2007), Julian Go (2007), David Harvey (2003), Immanuel Wallerstein (2003), şi mulţi alţii. Discordia şi haosul extremelor create de către imperiile industriale sunt principalele obstacole, noi credem, în crearea armoniei globale. Noi privim prăbuşirea vechilor imperii ca pe o consecinţă la prăbuşirea Civilizaţiei Industriale. Noi anticipăm apariţia unei comunităţi globale care este capabilă de dezvoltarea unei Civilizaţii a Informaţiei Împărtăşite, construită pe ordinea naturală a armoniei sociale. Magna Carta Armoniei prezintă un model al unei noi ordini globale şi introduce o alternativă pozitivă pentru discuţie largă. Această alternativă este cultura globală a păcii construită pe ordinea naturală a armoniei sociale.

 

8. Armonia socială, ca şi unitatea şi consimţământul diversităţii umane, este aspiraţia conştientă spre a atinge echilibrul la cel mai fundamental, structural nivel al sferelor societăţii. Armonia personală, ca şi unitatea şi consimţământul sferelor indivizilor, este aspiraţia conştientă de a echilibra aceste sfere. Sursa şi atributul cheie al armoniei în ambele cazuri este o măsură rezonabilă, ca şi limitarea necesară şi echilibrul sferelor societăţii şi individului. Legea de bază a dialecticii este definită după cum urmează: O lege a unităţii şi armoniei a sferelor coordonate şi a opuşilor lor. Legea tradiţională a unităţii şi luptei opuşilor necoordonaţi devin o excepţie momentană. Armonia nu exclude conflictele, dar exclude deciziile violente, militare care distrug consimţământul diversităţii, unităţii echilibrate şi dezvoltării susţinătoare. Armonia include contrastele sociale, dar exclude extremele şi antagonismele lor, care produc discordia. Dezvoltarea armonioasă stabileşte măsuri şi echilibre pentru sfere şi restricţii pentru extremele lor. Dezvoltarea discordantă permite lupte violente ale extremelor nelimitate. Armonia, atât socială cât şi personală, este o alternativă pozitivă consumatorismului, profitorismului, nonspiritualităţii, adversităţii şi autodistrugerii din angajamentele militare cronice ale civilizaţiilor cu Risc Industrial aflate în crescândă degradare. Armonia socială este o alternativă logică, umană, ce se dezvoltă în mod firesc.

 

9. Armonia socială nu poate să fie revoluţionară. Ea nu poate fi obţinută de către războaie sângeroase, revoluţii violente, lovituri de stat, atacuri teroriste, şi invazii teritoriale, cu care este în întregime incompatibilă. Poate fi doar evoluţionară, obţinută prin procesele treptate ale ştergerii extremelor societale şi antagonismelor lor. Fiecare naţiune va dezvolta propriile sale mijloace de a genera o societate armonioasă, în cadrul devenirii treptate o parte a civilizaţiei informaţiei globale, armonioase în secolul 21. Ele vor avea în comun următorul lucru: generaţiile tinere, armonioase ale civilizaţiei informaţiei, deţinând informaţia universală şi ştiinţa socială, vor face această civilizaţie armonioasă, şi vor face schimbări în generaţiile agresive ale civilizaţiei industriale fără a recurge la violenţă.

 

10. Valoarea armoniei a fost proclamată în cele mai vechi civilizaţii ale Egiptului, Indiei, Mexicului, Africii, Chinei, Greciei şi în multe alte locuri. Armonia este un concept în întregime uman, pentru care există evidenţă în fiecare secol al istoriei umane. Armonia este acceptată de către toate culturile, dar în fiecare este exprimată în mod diferit. De exemplu, în Cultura Rusă Ortodoxă, echivalentul armoniei este sobornost (acest cuvânt nu are traducere Engleză, dar înţelesul său aproximativ este consimţământul diversităţii în comunitate). Armonia este multiculturală şi polimorfică. Armonia este acceptabilă pentru toţi oamenii, grupurile, culturile şi religiile. În toate religiile, Dumnezeu creează lumea din haos, şi o face armonioasă. Aşa cum marele sculptor şi poet Michelangelo a scris, În EL, haosul a fost transpus în armonie.

 

11. Marele filozof German, Gottfried Leibnitz, a stabilit legea divină a lumiiharmonia praestabilita(armonia prestabilită) cu trei secole în urmă. Oricum, până acum, valoarea armoniei nu a fost recunoscută ca o prioritate universală, globală. Acum a devenit posibil doar în cadrul unei civilizaţii globale, a informaţiei, dezvoltându-se în interiorul ei şi înlocuind orientările spre conflict ale civilizaţiilor industriale. Istoria omenirii s-a îndreptat spre scopul armoniei sociale, dar doar într-o civilizaţie a informaţiei globale sunt prezente condiţiile necesare spre a crea armonia socială. China a făcut primul pas şi a declarat-o idealul ei naţional. Statele Unite ale Americii, Rusia şi alte naţiuni multiculturale, industriale ar putea să facă la fel. Aceasta ar calma diviziunile lor interne şi izbucnirile de conflicte. Dar un ideal naţional al armoniei sociale de asemenea ar îmbunătăţi spiritul şi cultura naţiunilor mai mici, indiferent de dependenţa lor de extremele politice ale regimurilor totalitariste şi militare. Experienţa Chinei sugerează că valoarea armoniei este mai puternică decât asemenea regimuri.

 

12. Priorităţile informaţiei, producţiei informaţiei (tehnologiile), şi resursele informaţiei creează societăţile informaţiei, şi, în cele din urmă, o civilizaţie a informaţiei globale. În mod necesar, ea înaintează armonia socială şi personală ca priorităţi, ca pe singura cale de a supravieţui şi de a dezvolta în continuare omenirea într-o eră a informaţiei. Existenţa continuată a omenirii în această etapă poate fi doar armonioasă. Armonia dăruieşte globalizării vectorii justiţiei şi dezvoltării susţinătoare, serveşte la depăşirea crizelor ecologice, şi stabileşte relaţii armonioase cu natura. În acelaşi timp, armonia socială în această etapă a informaţiei universale poate să fie doar globală. Toate acestea creează o nouă, armonioasă globalizare şi o globală civilizaţie a Informaţiei Armonioase (civilizaţie IA).

 

13. Dubla semnificaţie de a avea o prioritate a armoniei sociale de valoare globală: este o consecinţă a nivelelor adecvate a înţelegerii sociale şi cunoaşterii societale; şi oferă pentru această nouă civilizaţie o dezvoltare susţinătoare, care devine sinonimă cu dezvoltarea armonioasă, şi funcţionează ca un factor cultural determinant, cu alte cuvinte, ca un indicator a viabilităţii naturale.

 

14. O civilizaţie a informaţiei globale, pe baza priorităţii sale de armonie socială, creează o ordine globală, multipolară, armonioasă ca singura cale spre existenţa în continuare a umanităţii, şi singura alternativă pozitivă pentru societăţile cu Risc Industrial ce degenerează. Această civilizaţie globală previne ciocnirile (Samuel Huntington) civilizaţiilor locale prin mijloace armonioase şi generează vindecarea culturală pentru ele (Terrence Paupp).

 

III. Ordinea Naturală a Armoniei Sferelor Societale şi Sferelor Claselor

 

15. Armonia socială are un potenţial colosal, multidimensional, ascuns.

Ea constă din ordinea naturală a patru sfere esenţiale a reproducerii societale şi reproducerii vieţilor omenirii. Cele patru sfere productive ale reproducerii societale sunt următoarele:

 • SOCIALĂ (incluzând valorile umane şi sociale)
 • INFORMAŢIONALĂ (incluzând valorile culturale şi spirituale)
 • ORGANIZAŢIONALĂ (incluzând valorile politico-legale şi financiare) şi
 • TEHNICĂ SAU ECONOMICĂ (incluzând valorile industriale şi agricole).

Ele diferă pe cum este social necesar, suficient şi prioritate diferită de resurse, care sunt în mod constant reproduse în ele:

 • UMAN (OAMENI)
 • INFORMAŢIE,
 • ORGANIZAŢII, şi
 • LUCRURI.

Între acestea, oamenii au prioritatea din frunte, ca singura resursă universală care reproduce toate celelalte resurse sociale, inclusiv pe ele însăşi.

Alte resurse şi sfere au alte priorităţi. Pentru aceasta, sferele au PRIORITĂŢI DIFERITE şi IERARHIE. Dar această ierarhie aspiră să fie armonioasă, aşa că prioritatea ei principală este cu sfera socială, reproducând oamenii ca pe resursa universală, care apoi defineşte valorile şi măsurile altor resurse, depinde de ele, şi în mod simultan este capabilă să creeze armonie între ele.

 

16.Aspiraţia sferelor de a stabili interdependenţă armonioasă şi coordonată face o bază obiectivă şi lege socială fermă a dezvoltării sociale pentru comunităţile umane. Ierarhia sferelor nu le separă şi nu le divide. Ele nu există în mod independent una de alta, şi nu se exclud una pe alta. Ele sunt în mod indisolubil interconectate de către un sistem de nevoi sociale ale sferei, abilităţi (muncă), şi schimburi/pieţe. Sferele pot exista doar în includere mutuală, care defineşte această particularitate a interdependenţei, pe care ele, opuse fiind întreprinderilor competitive şi ramurilor, sunt în mod necesar şi egal productive în reproducerea omenirii. Totuşi, în mod simultan, ele au priorităţi diferite în dialecticele lor. Distrugerea unei sfere duce la distrugerea tuturor celorlalte sfere, în timp ce distrugerea unei întreprinderi sau ramuri nu duce la distrugerea celorlalte. Drept consecinţă, nu este în naturasferelor societale să fie ostile şi antagoniste, chiar cu, şi în ciuda, conflictelor ramurilor şi întreprinderilor din ele.

 

17. Doar sferele pot fi armonioase. De-a lungul întregii istorii umane, ordinea lor ascunsă, firească, a aspirat la cooperarea armonioasă, depăşind discordia extremelor societale: adversităţile şi antagonismele intereselor private, întreprinderilor, apartenenţelor etnice, grupurilor, claselor, religiilor, teritoriilor, etc. Dacă un interes privat a aspirat la discordie şi haos, ordinea fundamentală socială a sferelor a aspirat la armonie. (Pentru mai multă informaţie despre sfere, uitaţi-vă la http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=179.)

 

Conceptul sferelor s-a dezvoltat în filozofia Vestică şi ştiinţa socială cu Pitagora şi Plato, în diferitele ei forme de asemenea gânditori ca Charles de Montesquieu, Immanuel Kant, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Vilfredo Pareto, Max Weber, Robert Park, Karl Jaspers, Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Fernand Braudel, Alvin Toffler, Jurgen Habermas, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Piotr Sztompka, Manuel Castells, Richard Sklar, Roland Robertson, Ulrich Beck, Goran Therborn, Arjun Appadurai, Jeffrey Alexander şi mulţi alţii. (Pentru mai mult despre aceste formulări, uitaţi-vă la http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=169.)

 

18. Sferelearmonioase ale societăţii determină natura angajării productive a CLASELOR SFERE ale populaţiei, bazate pe angajarea primară a unei persoane în reproducerea resurselor a unei sfere societale date.

Fiecare din cele patru sfere societale foloseşte o clasă sferă corespondentă:

1.SOCIOCLASA, constă din oameni folosiţi în sociosferă: muncitori în educaţie, îngrijirea sănătăţii, îngrijirea copiilor, asistenţă socială, sport, şi populaţiilor fără salariu: casnici, copii, studenţi, şomeri, pensionari şi handicapaţi;

2.INFOCLASA, constă din oameni folosiţi în infosferă: lucrători în ştiinţă, cultură, comunicare şi servicii de informaţii;

3.ORGANICLASA, constă din oameni folosiţi în organisferă: lucrători în administraţie, politică, lege, finanţe, apărare, poliţie şi siguranţă;

4.TEHNOCLASA, constă din oamenii angajaţi în tehnosferă: lucrători în industrie, agricultură, transport, alimentaţie, curăţare şi servicii în cauză.

Clasele sfere ale angajării reproductive sunt mai fundamentale decât distincţiile de clasă bazate pe proprietate. Deţinerea proprietăţii este temporară, parţială şi în mod inerent inegală, în timp ce angajarea reproductivă (sfera) este constantă, universală şi în mod egal inerentă în întreaga activitate umană, deşi în mod calitative diferită

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=180).

 

19. Clasele sfere diferă nu prin relaţie la proprietate şi alte bunuri financiare, dar în angajamentul sferă, care le distinge de clasele tradiţionale înalte/de jos diferenţiate prin proprietate/lipsa proprietăţii şi accesul/lipsa accesului la bunăstarea materială. Sferele sunt în mod egal esenţiale, şi angajarea în ele în mod egal necesară, pentru aceasta, natura socială a claselor sfere este în mod esenţial armonioasă, necesitând cooperare şi parteneriat, în timp ce sunt evitate extremele antagonismului şi urii de clase. Auguste Comte a visat despre armonie şi dragoste între burghezie şi proletariat, dar era o Utopie imposibilă, de vreme ce proprietarii şi muncitorii zilelor sale erau prea diferiţi. Clasele sfere sunt interdependente, cu potenţialul de a fi armonioase. Ele furnizează ajutor mutual, sprijin, grijă, şi dragoste de clasă.

 

19a. Apariţia unei clase de mijloc a acţionat ca un pod între clasele sociale opuse a unei civilizaţii cu Risc Industrial pe cale de dispariţie, furnizând fundaţia pentru o creştere societală susţinătoare, armonioasă, şi creând potenţialul pentru tranziţie de la civilizaţia veche cu Risc Industrial la o comunitate a claselor sfere într-o civilizaţie a Informaţiei Armonioase. Oricum, clasa de mijloc constă doar din aproximativ jumătate din omenire, cu cealaltă jumătate redusă la sclavi economică, rezultând din efecte combinate ale civilizaţiei industriale şi globalizare. Clasa de mijloc globală ca o comunitate armonioasă creşte prin transformarea celei mai sărace populaţii într-o clasă de mijloc pe baza noilor tehnologii a civilizaţiei informaţiei (vezi mai jos, articolele 34-36). (Pentru corespondenţa claselor de mijloc şi sfere, vezi http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=283 (în Rusă).)

 

20. În adăugare la sfere şi clasele sfere aspirând la armonie, fiecare din cele patru clase sfere are propriile sale nevoi sociale, abilităţi, munci, angajări, proprietăţi, bani, distribuiri, şi pieţe de schimb, care de asemenea aspiră la armonie (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=180).

 

21. Egalitatea sferelor nu exclude o structură socială ierarhică cu prioritatea dată socioclasei. Sociosfera dă prioritatea ei socioclasei. În acelaşi timp, socioclasa dăruieşte prioritatea ei nevoilor copiilor şi acelor grupuri sociale direct responsabile pentru ele: părinţi, îngrijitori, învăţători şi angajaţilor din cadrul sănătăţii. De cealaltă parte, prioritatea legislativă pentru copii şi cei conectaţi cu ei în mod organizaţional garantează o prioritate a socioclasei în societate. Prioritatea pentru copii în societate şi pentru socioclasa responsabilă pentru ei se datorează faptului incontestabil că, calităţile şi integritatea tuturor oamenilor, naţiunilor, claselor şi ocupaţiilor îşi au originea în copilărie.

 

22. Societatea şi individul coincid în cea mai fundamentală a lor, sferă structură. Cele patru sfere sociale de reproducere a omenirii în sociosferă, infosferă, organisferă şi tehnosferă corespund celor patru sfere de reproducere/viaţă ale individului uman:

 • CARACTERUL (incluzând orientarea, valorile şi morala)
 • CONŞTIINŢA (incluzând informaţia şi cultura spirituală)
 • VOINŢA (incluzând deţinerea unui scop şi a ordinii individuale), şi
 • TRUPUL (incluzând temperamentul, subconştientul şi fiziologia).

 

Cele patru sfere ale unui individ corespund cu cele patru sfere ale nevoilor sale individuale, abilităţile, munca, ocupaţia, proprietatea, distribuirea şi relaţiile sale de schimb. Sferele individualului sunt interconectate de către sistemul necesităţilor sferei, abilităţi, comunicaţii şi schimburi. Dezvoltarea armonioasă a individului este armonioasă cu dezvoltarea sferelor sale. Ea constă în proporţionala şi echilibrata distribuire a timpului în viaţa unui individ (ocupaţia sa vitală), între cele patru sfere şi depăşirea extremelor (limitarea, unilateralitatea) ocupaţiei sale. Armonia sferelor individului (armonia individuală) corespunde armoniei sociale şi viceversa. Sănătatea, calitatea şi intervalele vieţii umane, de asemenea ca şi calitatea existenţei sociale, sunt derivate din gradul de armonizare al sferelor individuale de asemenea ca şi sferele societale. (Pentru mai multă informaţie vezi: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=178.)

 

22a. Un individ armonios se distinge prin proporţionala distribuire nu doar a timpului, dar de asemenea şi a banilor, nu doar prin consum şi acumulare, dar de asemenea şi prin armonioasa dezvoltare a sinelui şi a altor oameni, prin caritate şi donaţie consistentă sau împărţirea bunurilor sale personale şi a venitului cu ceilalţi oameni, în primul rând pentru copii şi părinţii tineri.

 

22b. Un exemplu de dezvoltare a sferei armonioase a individului este clubul tinerilor studenţiDemiurg (1976-1980) în St. Petersburg, Rusia

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305, înRusă).

 

22c. Un exemplu de dezvoltare a sferei armonioase a copiilor de vârsta de 3 ani şi mai în vârstă este Studioul pentru Dezvoltarea Totul din jur a Copiilor (1985-1986) în St. Petersburg, Rusia (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=295, înRusă).

 

23. Prin sfera ocupaţiei, individualul este inclus în sfera socială corespunzătoare şi sfera clasă a populaţiei. Viaţa unui individ este un continuu schimb între sferele sociale de angajare şi locaţiile de clase corespunzătoare, cu alte cuvinte, între sferele clase. Ea destituie clasele sferelor de rigiditatea castei; apoi, ea eliberează individul din clasa rigidă/legătura de castă şi antagonismele claselor tradiţional industriale. Sferele clase oferă mobilitate socială pentru individ, libertatea de a schimba sferele şi clasele lor, făcând clasele flexibile prin ceea ce individul devine un actor al clasei universale. Doar timpul său iniţial şi importanţa ocupaţiei sale într-o sferă defineşte apartenenţa sa principală la o sferă clasă. Prin acest criteriu, individul defineşte propria lui/ei apartenenţă la o sferă clasă. Armonia sferelor sociale şi a sferelor clase furnizează armonia sferelor individuale, şi viceversa, creând puternice fundaţii sociale şi individuale pentru o nouă, civilizaţie a Informaţiei Armonioase. Potenţialul pentru armonia socială a sferelor pe o scală globală începe să aducă în faţă, în cel de-al 21-lea secol, o civilizaţie globală a Informaţiei Armonioase.

23a. Definiţii finale. Armonia este naturală şi cea mai puternic creativă energie a universului, societăţii şi oamenilor. Armonia socială este cea mai puternică creativă energie a societăţii şi oamenilor deoarece ea este bazată pe decizii conştiente stabilite şi acţiuni, cu alte cuvinte pe CO-acţiuni, CO-activitate, CO-creare, CO-eforturi, CO-operare, şi CO-participarea sferelor fundamentale ale societăţii şi oamenilor.(CO exprimă o coordonare conştientă a proceselor sferă în societate şi uman.) Sferele constituie cea mai importantă şi fundamentală diversitate pentru societate şi uman, de aceea un consimţământ conştient al sferelor clase în societate şi nevoilor sferelor şi abilităţilor în oameni este singura sursă fundamentală a energiei şi forţei lor armonioase. Dragostea mutuală este cea mai înaltă formă a energiei CO-creative şi armonioase. Dragostea exemplifică armonia ideală, şi armonia exemplifică dragostea. Armonia este înrudită cu dragostea mutuală, grija şi ajutorul. Energia armonioasă a sferelor societăţii şi oamenilor îi vindecă de traumele sociale, extreme şi patologii; stabileşte pacea globală indestructibilă; şi asigură co-crearea, grija mutuală, ajutorul şi prosperitatea pentru toţi oamenii. Energia armonioasă este cea mai înaltă demnitate umană. Energia armonioasă este o forţă conducătoare nepieritoare care depăşeşte în mod calitativ toate formele competiţiei umane. Energia armonioasă din interiorul societăţii şi oamenilor (energia sferelor lor interne) depăşeşte forţele discordante şi CONTRAACŢIUNILE- exprimate în război, adversitate, violenţă, diviziune, intoleranţă, lipsă de respect, umilire, nedreptate, sărăcie, alienare şi aşa mai departe care în cele din urmă creează haosul, reduce capacitatea creativă a omenirii, risipeşte acţiunile de rezistenţă mutuală, oboseşte forţele pozitive ale omenirii şi societăţii, şi distrug nepăsătoare o semnificativă parte din toate resursele umane, naturale şi artificiale. Energia armonioasă există în mod firesc în toţi oamenii şi în toate segmentele societăţii, dar a fost folosită parţial şi ineficient. Oamenii până acum nu au cunoscut, şi pentru aceea nu au folosit, sursa ei fundamentală care constă în sferele societăţii şi oamenilor. Această sursă este deschisă prima dată în tetrasociologie şi în Magna Carta Armoniei. Conştientizarea, cunoaşterea şi folosirea acestei energii armonioase a sferelor societăţii şi oamenilor este misiunea istorică a omenirii în acest nou stadiu al evoluţiei sale.

IV. TehnologiileSfereiArmoniei

 

24. Cu întoarcerea Chineză spre scopul unei societăţi armonioase în octombrie, 2006, umanitatea intră într-o nouă epocă a cunoaşterii (cercetării) cuprinzătoare şi a folosirii conştiente (adaptării) a potenţialului armonios a tuturor celor patru sfere a reproducerii sociale şi vieţii individuale.

 

24a. Anul 2006 marchează începutul unei perioade conştiente, tranziţionale de la o civilizaţie cu Risc Industrial la una a Informaţiei Armonioase. Oricum, este dificil de a spune la ce moment tranziţia de la o civilizaţie la alta începe: ar fi putut începe cu primul computer, pe data de 21 iunie, 1948 (http://www.dai.ed.ac.uk/homes/cam/fcomp.shtml), sau cu primul prototip de Internet Arpanet pe data de 29 octombrie, 1969

(http://www.livinginternet.com/i/ii_arpanet.htm), sau cu crearea primului computer personal, Apple II, în 1977, sau cu IBM PC în 1981

(http://www.webopedia.com/TERM/p/personal_computer.html)?

De asemenea nu este cunoscut cât de mult timp adiţional va necesita această perioadă tranziţională de vreme ce prima dată a devenit remarcabilă în 2006. Poate lua două sau trei generaţii (40-60 de ani), nu doar pentru schimbarea în calitatea majorităţii populaţiei, armonizării sferelor şi organizaţiilor, dar de asemenea pentru crearea unor noi tehnologii informaţionale, politice, economice şi socioculturale ale armoniei sferei.

 

25. Sfera sau tetra macro-statisticile au fost dezvoltate pentru analiza cantitativa a dinamicii sferelor sociale şi individuale, pentru expresia cantitativă a dezvoltării lor armonioase, şi pentru calcularea armonizării lor. Aceste statistici stabilesc indicii sferei spre a măsura potenţialele armoniei. Acestea sunt statistici ale armoniei, nu ale profitului

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=176).

Indicii sferelor clase au fost creaţi pentru Rusia. În timp ce necesită multă muncă, ei pot fi creaţi pentru orice ţară, şi pentru lume ca un întreg cu fonduri adecvate.

 

26. Pe baza macro-statisticilor sferei, pot fi create în mod esenţial noi tehnologii ale informaţiei pentru toate sferele societăţii şi toate sferele clase. Aceasta este în mod special important pentru crearea tehnologiilor umane, de dezvoltare şi educaţionale pentru dezvoltarea armonioasă individuală şi creşterea personală, începând de la vârsta de 10 ani (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=177).

 

27. Educaţia armonioasă este o cale de a diminua aspectele negative ale extremelor individuale. Educaţia armonioasă a individului include informaţia echilibrată şi antrenamentul privind cele patru sfere ale societăţii şi semnificaţia lor pentru individ. Structura proceselor educaţionale şi planurilor pentru fiecare instituţie a educaţiei armonioase, de la învăţământul preşcolar al copiilor la terminarea universităţilor şi academiilor, corespunde celor patru sfere naturale ale societăţii şi individului. Educaţia armonioasă a copilului în cadrul familiei are o structură comparabilă. Organizarea instituţiilor armonioase educaţionale include cele patru complexe/blocuri/şiruri sfere-echilibrate ale disciplinelor educaţionale corespunzând celor patru sfere ale societăţii şi individului (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=53). Unitatea globală a structurii şi organizării a instituţiilor armonioase educaţionale nu exclude, dar, în mod ideal, necesită un conţinut al diversităţii apropriat diferitelor culturi şi civilizaţiilor locale. Printr-o educaţie armonioasă, global instituită şi, concomitent, crearea priorităţii copiilor, numerele critice (mai mult de 50%) de oameni armonioşi sunt posibile în cadrul a două sau trei generaţii (40-60 de ani). Obţinerea numerelor critice de oameni armonioşi va certifica afirmarea unei civilizaţii a Informaţiei Armonioase.

 

28. Necesitatea pentru cunoaştere, crearea şi dezvoltarea armoniei necesită transformarea calitativă în toate cele patru sfere ale reproducerii/vieţii omenirii. Ea afectează, înainte de toate, sfera organizaţională, asigurând integrarea politico/legală a eforturilor omenirii în această direcţie, cu finanţarea suficientă.

 

29. Capitalismul pur (două clase) şi socialismul necompromis (fără clase), ca forme moderne organizaţionale de reproducere societală, sunt incompatibile cu armonia socială a ordinii naturale a sferelor şi claselor sferelor. Capitalismul, socialismul, şi diversele lor modificări continuă să fie produse ale unei civilizaţii cu Risc Industrial. Armonia socială nu poate atinge potenţialul ei nici în capitalism, nici în socialism. Ambele din aceste sisteme politico-sociale suntbazate pe relaţiile de proprietate, deşi prin mijloace diferite. Ele se bazează pe clasele sociale ramificate (competitive) şi/sau diviziunile politice (birocratice) care sunt antagoniste prin natura lor, de vreme ce ele sunt concentrate pe redistribuirea proprietăţii mai degrabă decât pe crearea armoniei sociale. Oricum, atât din capitalism cât şi din socialism, sunt căi paşnice de transformare,de maximizare a armoniei sociale într-o civilizaţie Informaţional Armonioasămanifestată pe plan global. China se pregăteşte să paveze calea spre armonie din socialism. O cale de tranziţie de la socialism la armonia socială poate fi Multi-Partidul Comunist (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=262). În mod asemănător, ţările Scandinave, minimizând extremele dintre sărăcie şi bogăţie, arată calea spre armonie de la capitalism. Uneori în viitor, acestea şi alte căi eficiente vor fi incorporate de către alte naţiuni, ducând spre o civilizaţie globală a Informaţiei Armonioase, sintetizând cele mai progresive aspecte atât ale capitalismului cât şi ale socialismului în armonia socială.

 

30. Un prim pas necesar într-o direcţie organizaţională/politică, este crearea Partidelor Armoniei Sociale, exprimând interesele fiecăreia dintre sferele clase, global. Acest sistem politic de patru partide a partidelor sfere va demonstra armonia socială a sferelor clase. Ea stabileşte democraţia sferă. Crearea Mişcării Globale pentru Armonie Socială, cu structura sferă, şi cu diviziuni regionale, pe plan global, este de asemenea necesară. Toate Instituţiile Armoniei Sociale vor repeta structura cu patru sfere, şi vor coordona drepturi egale de comunicări ale sferelor spre a exprima interesele egale ale claselor sferelor la toate nivelele.

 

30a. Primul prototip al Partidului Democraţiei Sferei a fostGrupul Democraţiei Sferei în Parlamentul din St. Petersburg, creat în 1993 (http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282 (înRusă)). Acestaa prezentatproiecteleunei organizaţii sfere pentru puterea legislativă şi executivă a oraşului St. Petersburg (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=310 (înRusă)).

Aceste proiecte sunt foarte importante pentru perioada de tranziţie de la o societate cu Risc Industrial la o civilizaţie a Informaţiei Armonioase.

 

31. Structura sferă şi organizarea Instituţiilor Armoniei Sociale, inclusiv la nivel de stat, creează o democraţie sferă (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=13).

Prima particularitate a unei democraţii sfere este integritatea în care fiecare din populaţie este reprezentat la alegeri, incluzând copiii. Copiii, numărând de la 20 % până la 50% din populaţie în diferite ţări, primesc reprezentare politică prin părinţii lor, care este primul pas spre democraţia sferă. A doua particularitate este distribuirea în mod egal a puterii politice, economice, şi altei puteri între clasele sfere şi reprezentanţii lor, în toate structurile autorităţii, înainte de toate în stat, care va include un parlament de patru sfere şi un guvern de 4 sfere. Un asemenea stat este un stat sferă. A treia particularitate este nonviolenţa. Societăţile tradiţionale sunt structurate să recunoască interesele competitive ale claselor opuse, pentru constrângerea cărora statul este pregătit să folosească violenţa.

Dar democraţia sferă nu se bazează pe violenţă de vreme ce nu are antagonisme. Când societatea este structurată pe clase sfere armonioase care prin natura lor sunt non-antagoniste, nu este nevoie de a se recurge la folosirea violenţei, dar la instrumentele pentru armonie, la care statul se întoarce în timp, prin decade de tranziţie. A patra particularitate este sistemul politic sferă cu patru partide.

 

31a. Structura sferei globale a statelor, în diferite ţări, ajută la diminuarea graniţelor dintre state şi la crearea unui Sat Global în întreaga lume, dar statul este necesar pentru reglarea locală. Începutul acestui proces, în Europa, se află în crearea Uniunii Europene, care deja a unit 27 de state

 

32. Principalele sarcini ale statului sferă constă în crearea şi actualizarea normelor şi măsurilor armoniei ca pe nişte condiţii pentru parteneriat, consimţământ, şi ajutor mutual, asigurând armonia socială între clasele sfere. Pentru aceasta, democraţia sferă transformă statul de la un aparat pentru violenţă într-un instrument pentru armonie. Principala susţinere a statului sferă sunt indivizii armonioşi şi sferele clase armonioase, excluzând antagonismul, pentru aceasta statul nu va necesita violenţa pentru observarea normelor stabilite şi măsurilor armoniei. Deşi violenţa nu este necesară pentru indivizii armonioşi, violenţa de stat (poliţia, închisorile, etc.) vor fi păstrate în rezervă pentru rezistenţă la orice violenţă neprevăzută a oamenilor şi grupurilor. Statul sferă acţionează ca instituţia primară politică pentru obţinerea şi menţinerea armoniei sociale între clasele sfere. Un sistem politic cu patru partide, cu un parlament cu patru sfere şi o administraţie cu patru sfere, este potrivit pentru o civilizaţie armonioasă. Democraţia sferă este o dezvoltare simultană şi o alternativă la democraţia tradiţională, industrială, care crescând devine dispărută, în timp ce se transformă în despotism democraticşi totalitarism inversat (Terrence Paupp).

 

33. Sarcina fundamentală a sistemului politic sferă (democraţia sferă) este ca treptat şi în mod paşnic să depăşească extremele tradiţionale (discordiile) în toate sferele: în sfera economică, extremele sărăciei şi bogăţiei duc spre adversitatea economică; în sfera politică, extremele puterii şi lipsei de putere duc spre adversitate politică; în sfera informaţiei, extremele culturii şi a lipsei de cultură de asemenea ca şi educaţia şi lipsa de educaţie duc spre adversitate culturală; în sfera socială, extremele egoismului şi altruismului de asemenea ca şi moralitatea rigidă şi imoralitatea duc spre adversitatea socială. Armonia este incompatibilă cu asemenea extreme, şi treptat va descoperi statul inovator şi tehnologiile educaţionale pentru restricţia şi reglarea în mod paşnic. Fiecare sferă va dezvolta şi adopta căile necesare şi mijloacele spre a depăşi extremele ei discordante.

 

34. Spre a dezvolta o strategie de armonizare economică, aceasta este o cale spre a depăşi extremele bogăţiei şi sărăciei şi spre a coborî adversitatea economică, statele sfere trebuie să stabilească raţii: creşteri permisibile în avutul celor mai bogaţi în proporţia de a creşte în avutul celor mai săraci. Această dependenţă va cere populaţiilor celor mai bogate să promoveze creşterea şi bunăstarea populaţiilor cele mai sărace. În mod similar: profiturile corporaţiilor globale în fiecare ţară vor fi limitate, depinzând de schimbările la nivelul de sărăcie al fiecărei ţări. Criteriile pentru aceste proporţii nu pot fi rigide şi constante. Ele ar trebui să varieze de la creşteri minime la creşteri maxime şi să fie legate la actualitate, demonstrând creşteri în bunăstarea celor săraci. (Aceasta va descuraja luarea de mită de către oficialii locali şi perceptorii de taxe.) Tranziţiile treptate de ieşire din sărăcie, cu participarea activă, motivată a celor mai bogaţi membri ai societăţilor locale şi globale, vor dura mai mult în anumite ţări şi regiuni decât în altele, depinzând de resursele la nivele diferite.

 

35. Fiecare stat va dezvolta o strategie politică de armonizare economică. O responsabilitate legislativă pentru cel mai bogaţi să aline sărăcia le va dărui o investire meritată (şi înţeles) în armonia socială, o investire pe care cel bogat nu a avut-o anterior, cu excepţia contribuţiilor voluntare şi taxării progresive. Oricum, avantajele inegale ale bunăstării sunt de nedezrădăcinat. Este un stimul economic puternic; pentru aceasta, armonia aspiră doar la o măsură rezonabilă, mai degrabă decât la o nivelare economică a salariilor. Dezavantajele sărăciei şi bunăstării nu pot fi abolite prin legislaţie, dar doar redusă de către o măsură optimă, care va fi în mod simultan va fi cel mai puţin rea, cea mai mare binecuvântare, şi cea mai bună dreptate pentru toţi. Această măsură va dezvolta o istorie a legitimităţii. Ea va varia în fiecare ţară, şi se va schimba în mod constant de lună, semestru şi an. Determinarea acestei măsuri va fi astfel grija curentă a parlamentelor sfere şi administraţiilor sfere, la toate nivelele, şi subiect pentru examinarea publică, discuţie şi consimţământ.

 

35a. Puterile absolute (nelimitate) şi moştenite sunt limitate într-o democraţie. Bogăţiile absolute (nelimitate) şi moştenite sunt limitate într-o societate dedicată armoniei sociale. Aşa cum puterea absolută (nelimitată) transformă oamenii în sclavi politici, astfel şi manipularea bogăţiilor absolute (nelimitate) îi transformă pe oameni în sclavi economici.

Libertatea politică controlată de către elitele politice şi economiile pieţei libere manipulate de către elitele economice au prins în capcană aproape trei bilioane de oameni în sărăcie (aproape jumătate din populaţia lumii, trăind cu mai puţin de doi dolari pe zi). Sărăcia extremă a săracului ce lucrează, un indicator al sclaviei economice, a continuat să se intensifice de-a cursul globalizării economice. Astfel, globalizarea a ajutat prinderea în capcană a aproape jumătate din populaţia omenirii în sclavia economică. Astfel, libertatea politică şi economiile pieţei industriale nu au furnizat eliberarea economică. Produs al erei industriale, sclavia economică este înlocuită în noua civilizaţie a informaţiei, de mijloace a restricţiilor asupra bogăţiilor economice şi stabilirii consensuale a interdependenţei armonioase pe baza armoniei economice a sferelor. Ea stabileşte o economie de piaţă a armoniei (sau piaţă armonioasă a economiei) a unei noi civilizaţii să înlocuiască economia discordiei (sau economia discordantă) a vechii civilizaţii. O economie armonioasă este creată în cadrul unei variante interactive tetrasociologice a unei economii instituţionale spre a include factorii sociali şi valorile, de exemplu ca şi în scrierile lui Fukuyama (1995), A. Seligman (1997), N. Lumann (1998), P. Zstompka (1999), and J. Veselov (2004) (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=60, în Rusă).

 

36. O strategie de armonizare politică este spre a depăşi extremele puterii şi lipsei de putere a diverselor grupuri sociale şi spre a diminua adversitatea politică prin crearea statelor sfere. Crearea structurilor de putere sfere de la nivelul autoadministrării locale până la nivele naţionale şi globale, incluzând Naţiunile Unite şi alte organizaţii internaţionale, asemenea ca şi Banca Mondială, WTO, IMF, UNESCO, UNICEF, şi altele, servesc scopul armonizării politice. Restructurarea sferă a acestor organizaţii, şi egala reprezentare în ele a intereselor claselor sfere, va asigura transformarea lor în instituţii a politicii globale a armoniei sociale. În Naţiunile Unite, de exemplu, aceasta va necesita crearea unei Camere a Reprezentanţilor Publici (de la 800 la 1600 de indivizi) cu reprezentare egală (de la 200 la 400 de indivizi) din fiecare dintre clasele sfere globale, dar de asemenea cu reprezentare proporţională de la statele membre. Camera Reprezentanţilor Publici, formată din cele mai remarcabile persoane publice (nonguvernamentale) s-ar putea întâlni de două ori pe an, pentru două luni, să cadă de acord asupra celor mai importante directive de la instituţiile politicii globale pentru armonia socială pentru Ansamblul General al Naţiunilor Unite spre a le considera şi a le încorpora în documente politice de lege internaţională.

 

36a. O perioadă de tranziţie de la societăţi industriale la societăţi armonioase necesită reformarea în mod calitativ a misiunilor organizaţiilor internaţionale, asemenea ca şi Naţiunile Unite, UNESCO, UNICEF, şi altele. Magna Carta Armoniei sugerează următoarele noi formulări pentru misiuni pentru aceste organizaţii, spre a le ajuta să stabilească societăţi ale armoniei sociale:

 

Misiunea Naţiunilor Unite: acceptarea, de către statele membre ale Naţiunilor Unite, a Convenţiei speciale pentru Reducerea Anuală a Numărului Armatelor şi Cheltuielilor Militare de 2-2.5% şi Obţinerea Nivelului Lor Zero în 40-50 de ani. Aceasta permite timp îndeajuns restructurării complexelor militare/industriale şi redirecţionarea capacităţilor lor productive spre a dezvolta educaţia, serviciile de sănătate, ştiinţa, asimilarea spaţiului şi prezervarea mediului înconjurător. Fondurile eliberatetrebuie de asemenea să fie direcţionate spre a lichida sărăcia extremă, şi spre a crea universităţi şi academii spre a studia armonia socială, spre a legifera priorităţile copiilor, şi a promova dezvoltarea armonioasă a copiilor, tineretului şi familiilor tinere. Controlul reducerii numărului armatelor şi cheltuielilor militare, de asemenea ca şi alte noi sarcini cu scop, este dus la bun capăt de către Ministere/Departamente ale Păcii, crearea cărora este presupusă de către guvernul fiecărei ţări şi Naţiunile Unite în aceeaşi Convenţie a Naţiunilor Unite. Numărul armatei Naţiunilor Unite, în legătură cu reducerea armatelor naţionale, ar trebui să fie susţinut la un nivel necesar pentru menţinerea ordinii internaţionale şi prevenirii conflictelor militare de-a lungul perioadei de tranziţie. La capătul ei, Naţiunile Unite ar trebui să-şi reţină armata în cazul unui atac armat sau a unei violente ameninţări din spaţiu şi de asemenea pentru reducerea consecinţelor cauzate de om şi a catastrofelor naturale. Războaiele au fost mereu bogate şi scăldate în aur, şi pacea a fost mereu şi rămâne ca un cerşetor. Sistemul dezarmării globale sub egida Naţiunilor Unite va transforma această situaţie în 40-50 de ani.

 

Misiunea UNESCO: promovarea dezvoltării armonioase şi educaţiei copiilor şi tineretului, formarea unei culturi a păcii armonioase, şi a culturii civilizaţiei armonioase. De mare importanţă pentru distribuirea culturii păcii armonioase va fi crearea unei adecvate Televiziuni Satelit Internaţional În-Jurul-Ceasuluisub egida UNESCO. Această idee este oferită de către Dr. Mohammad Shbayta şi Dr. Ada Aharoni, Preşedinte IFLAC.

 

Misiunea UNICEF: includerea sufragiului copiilor, executat de către părinţi, în Convenţia asupra Drepturilor Copilului a Naţiunilor Unite; promovarea acestui drept, spre a asigura prioritatea copiilor în fiecare societate, în fiecare stat, şi în legislaţia naţională a fiecărei ţări.

 

36b. O strategie de politică mondială/globală a armoniei sociale este de a depăşi ambiţiile imperiale a anumitor state, de a lichida sărăcia extremă, de a reduce armatele şi cheltuielile militare, de a preveni războaiele şi violenţa, de a pune pe locul întâi necesităţile copiilor în timp ce ei se pregătesc să trăiască în societăţi armonioase, împreună cu formarea unei imunităţi împotriva terorismului şi altor activităţi violente

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=159 (în Rusă)), astfel înlăturând platoul pentru terorismul mondial ca fenomen social şi lăsând în trecut o politică mondială de nesfârşite războaie împotriva terorismului.

 

37. O strategie a armonizării informaţiei (culturale) este spre a depăşi extremele culturii şi lipsei de cultură şi a educaţiei şi lipsei de educaţie, de asemenea ca şi spre a diminua adversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, prin introducerea valorilor universale ale armoniei, credinţei, culturii şi limbii, standardelor globale ale educaţiei, şi a diferite proiecte ale unei culturii a păcii armonioase şi a perspectivei armonioase de percepere a lumii. Primul exemplu de perspectivă armonioasă de percepere a lumii este tetra-perspectiva (tetrismul) (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=86 (în Rusă)). Primul exemplu a unei culturi a păcii armonioase este Calendarul Erei Armonioase (mai jos). Armonizarea culturală rezultă într-o cultură a armoniei, bazată pe clasele sfere şi prioritatea copiilor. Într-o nouă societate, cultura şi iluminarea armoniei va penetra întreaga mass media, furnizându-le o circulaţie mondială. Religiile vor fi armonizate, când fiecare denominaţiune recunoaşte bisericile sale nu doar ca pe case ale credinţei, dar de asemenea ca pe locuri pentru armonia umană cu Dumnezeu şi între oameni. În spirit, toţi oamenii ar putea să fie uniţi într-o singură biserică. Uşile ar fi deschise, aducând împreună credincioşii de diferite confesiuni.

 

38. O strategie a armonizării sociale este spre a depăşi extremele discordante ale egoismului (individualismului) şi altruismului (colectivismului) şi a moralităţii rigide şi imoralităţii, şi spre a diminua adversitatea socială, cu recunoaşterea socială şi stabilirea legislativă a priorităţii copiilor. Această prioritate va reorienta toate grupurile sociale la cel mai înalt nivel şi, în mod egal important pentru toţi, interes comun în bunăstarea copiilor, care va uni în mod rezonabil toate grupurile de populaţie. Prioritatea pentru copii va depăşi statutul lor marginal şi circumstanţele ce se înrăutăţesc constant în civilizaţia industrială. Aşa cum e arătat într-o cercetare recentă sociologică, creşterea PDB (Produsului Domestic Brut) şi a bogăţiilor ţărilor dezvoltate este urmată de creşterea sărăciei şi deteriorarea sănătăţii copiilor(Dr. Jianghong Li, 2006, Western Australia),care este doar unul dintre indicatorii importanţi ai degenerării societale şi patologiei într-o civilizaţie globală, industrială. Traumele sociale ale emigrării de asemenea pot fi depăşite de către prioritatea copiilor. Înainte ca emigranţii să înceapă să lucreze, ei ar trebui prima dată să înveţe limba, cultura, pacea şi armonia, în mod gratuit. Prima dată dintre toate, copiii lor ar trebui îmbrăţişaţi. Când copiii emigranţi şi adolescenţii sunt îngrijiţi ca şi nativi, ei vor fi integraţi în pacea şi armonia societăţii şi nu vor distruge maşini, magazine, etc.

 

39. Prioritatea copiilor de asemenea va depăşi alte surse de adversitate socială, extremele egoismului şi altruismului, moralităţii rigide şi imoralităţii. Prioritatea copiilor, nivelarea şi elevarea bunăstării şi condiţiilor vieţii şi dezvoltării pentru toţi copiii, creează o bază necesară pentru armonizarea socială. Ea recunoaşte lucrul parental, prima dată înainte de toate lucrul mamei, ca productiv şi lucru plătit. Ea furnizează o bază economică şi politică pentru interzicerea legislativă a avorturilor un război împotriva copiilor, o ucidere directă a copiilor inocenţi, ucişi de către însăşi mama şi cel mai mare distrugător al păcii şi dragostei în lume, în cuvintele Maicii Tereza. Avortul şi armonia sunt incompatibile (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=241). Prioritatea copiilor în societate creează un mediu în care toţi copii vor fi concepuţi şi născuţi în dragoste şi siguranţă. Aceasta poate fi asigurată doar de către Sufragiul Copiilor Executat de către Părinţi. O propunere pentru această lege a fost dezvoltată în 2004 pentru Rusia

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=211).

 

39a. Sufragiul copiilor, executat de către părinţi, poate fi un instrument atât pentru creşterea cât şi descreşterea fertilităţii într-o regiune/ţară, dar în orice caz în mod necesar ridică, calitatea vieţii pentru copiii, nivelul lor de viitoare bunăstare, şi potenţiala lor valoare ca şi capital social pentru menţinerea unei societăţi armonioase.

 

40. Instrumentul avansării publice pentru legea Sufragiul Copiilor Executat de către Părinţi în ţările diferite şi la nivel global este Mişcarea Globală civilă: Făcând Copiii o Prioritate în Lume, cu diviziuni în fiecare ţară. Începutul acestei mişcări a fost stabilit în 2005 (http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=116). Mişcarea organizată pentru armonia socială a început cu o mişcare spre a crea prioritatea copiilor, cu alte cuvinte, pentru sufragiul copiilor executat de către părinţi. Din această mişcare de a crea prioritatea copiilor, ca şi dintr-o sămânţă, va creşte copacul armoniei sociale. Nu va creşte din atitudinea tradiţională (industrială) înspre copii ca şi non contribuitori la societate. Doar sufragiul copiilor, şi recunoaşterea contribuţiilor lor productive la societate, în contextul unui stat sferă şi a claselor sfere va împlini şi transforma cele mai declarative şi remarcabile documente ale civilizaţiei industriale Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) şi Convenţia Naţiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului (1989) în instituţii reale ale civilizaţiei armonioase, recunoscându-le ca drepturi inalienabileatât drepturile umane ale adulţilor cât şi ale copiilor.

 

V. De la o Cultură a Păcii impusă Militar la o Cultură a Păcii Armonioase

 

41. O Civilizaţie globală a Informaţiei Armonioase poate fi creată doar de către clasele sfere armonioase ale populaţiei lumii. Aceste clase, după crearea unei civilizaţii adecvate cu o ordine multipolară, vor fi capabile să creeze o nouă cultură a păcii armonioase construită nu pe un principiu tradiţional militar, dacă vrei pace, pregăteşte-te pentru război, dar pe un principiu cu adevărat paşnic, dacă vrei pace, creează armonia, care previne războaiele, reduce sărăcia şi adversitatea, şi stabileşte o eternă, inevitabilă şi universală pace. Această pace poate fi definită mai precis ca o pace armonioasă. Visul omenirii despre o asemenea pace a fost exprimată în lucrările lui Erasm din Rotterdam, Jan Komensky, William Penn, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Saint-Simon, Johann Fichte, Johann Herder, Vasily Malinovsky, Leo Tolstoy, Budism şi Confucianism, Albert Einstein, Bertrand Russell, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Arhiepiscopul Desmond Tutu, Dalai Lama, Maica Tereza, Martin Luther King, Jr., Andrei Sakharov, Nelson Mandela, şi alţi mari gânditori. Doar o pace armonioasă furnizează dreptul real al oamenilor la pace. Papa Ioan Paul al II-lea a spus că pacea mondială va veni în cele din urmă doar după ce două dintre cele mai mari rele ale secolului 20 au trecut. El a adăugat spunând că acestea erau Comunismul şi Capitalismul, deoarece ambele îşi avansează cauzele prin exploatarea oamenilor. Alternativa este armonia socială şi indestructibila pace armonioasă, creată de către ea.

 

42. Doar sferele pot fi armonioase. Doar clasele sfere pot fi actori sociali armonioşi capabili să transforme cultura militară industrială în realitatea unei Culturi a Păcii Armonioase. Războaiele sunt necesare pentru elite. Pacea este necesară populaţiei. Dar populaţia poate asigura pacea armonioasă doar prin clasele sfere ale armoniei, printr-un stat sferă, şi o cultură a păcii armonioase. Profesoara Ada Aharoni (2001) a iniţiat ideea unei culturi a păcii armonioase, a devenit cercetător în domeniul păcii, poet mondial de faimă, şi Fondator şi Preşedinte al Forumului Internaţional pentru o Literatură şi Cultură a Păcii (IFLAC). Calendarul Erei Armonioase este primul proiect internaţional al acestei culturi (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=190). A fost publicat în 2006 de către 27 de autori din 12 ţări în 12 limbi, toate într-o singură carte, care este deja în librării în aproximativ 100 de universităţi şi oraşe pe fiecare continent. Acest Calendar începe o cronologie a datelor semnificative comemorând evenimentele pozitive şi realizărilor unei noi civilizaţii globale a Informaţiei Armonioase, începând cu 21 Iunie, 2006, ca prima celebrare a Zilei Armoniei Globale.

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=225).

 

43. Pacea armonioasă a claselor sfere diferă în mod esenţial de pacea militară a claselor antagoniste (sociale), ideologiilor concurente, şi a religiilor aflate în conflict a civilizaţiilor industriale şi mai timpurii. Pacea a fost asigurată cu promisiunea vrei pace, pregăteşte-te pentru război (si vis pacem, para bellum), alternând timpuri de pace cu pregătiri continue pentru război. O asemenea pace, în istorie, a fost întotdeauna o pace militară, cu alte cuvinte, o pace susţinută de către şi subordonată războiului, caracterizată de către aşteptări, acceptare, şi predispoziţii de a merge la război. Această pace pătată de război s-a împotrivit tendinţelor de tânjire la pacea eternă, care speranţe şi vise au fost consemnate anticipării religioase şi fanteziilor spirituale ale unei vieţi de dincolo. Pentru aceasta, pacea s-a dezvoltat de mii de ani, în multe culturi, ca fiind ceva pentru ce să se lupte şi să se moară. Doar în decadele recente pacea este gândită ca un drept uman fundamental, care să fie obţinut prin mijloace paşnice. În prezent ea este încorporată în mişcări internaţionale de a armoniza religiile lumii (http://www.cpwr.org/), spre a crea Ministere/Departamente ale Păcii

(http://www.thepeacealliance.org/, http://www.peoplesinitiativefordepartmentsofpeace.org/, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=229, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239), spre a promova Bilingvismul Internaţional a limbii Engleze şi Esperanto (http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=52); şi de asemenea în Fundaţia Armoniei Lumii şi Clopotului Armoniei, susţinute de către Naţiunile Unite (http://www.world-harmony-foundation.org/, şi

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=230). Aceştia şi alţi germeni ai culturii moderne a păcii armonioase sunt prezentate pe site-ul web al Peace from Harmony (http://www.peacefromharmony.org). Fiecare continent are de la zeci la mii de grupuri variate şi organizaţii ale armoniei: educaţionale, de vindecare, psihologice, cosmetice, relaxare, copii, tineret, etc.

 

43a. O cultură a păcii, aşa cum e stabilită de către Naţiunile Unite

(http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=4), din nefericire nu este capabilă să asigure adevărata pace pentru timpurile moderne. O cultură a păcii armonioase include cele opt aspecte ale Naţiunilor Unite, dar ea trebuie să fie suplimentată de către unificarea lor fundamentală pe baza socială a claselor sfere ale populaţiei. Aceşti actori sociali sunt în pace cu natura şi exclud orice războaie. Ei sunt singura sursă şi eternii garanţi pentru pacea indestructibilă, armonioasă.

 

44. Anul 2006 marchează un punct de întorsătură în istoria omenirii. El reprezintă începutul unei noi, ere armonioase, în care motivele pentru război, violenţă, sărăcie, teroare, şi alte patologii sociale sunt provocate ca fiind nefireşti şi inutile. Această eră a început cu două mari evenimente în 2006 care sunt independente una de cealaltă. Coincidenţa acestor evenimente semnalează o convergenţă culturală a pregătirilor pentru o nouă eră a păcii bazată pe armonie. Un eveniment este cultural: crearea pentru această nouă eră a Calendarului Erei Armonioase. Celălalt eveniment este politic: decizia Chinei de a se întoarce spre armonia socială ca spre un ideal naţional, care a deschis această eră la posibilitatea armoniei puse în practică. Coincidenţa acestor două evenimente în sferele culturale şi politice nu sunt întâmplătoare deoarece ele au doar o sursă: inevitabila apariţie a unei ordini naturale a armoniei sociale din care se va construi o cultură globală a păcii. Anul 2006 a deschis un nou capitol în istoria omenirii, un punct de întoarcere spre o eră a armoniei de unde nu este reîntoarcere.

 

44a. Atributele fundamentale ale unei civilizaţii a informaţiei armonioase:

 • Dezvoltarea armonioasă a indivizilor ca fiind cel mai înalt scop al civilizaţiei armonioase;
 • Ideologie armonioasă şi perspectivă armonioasă asupra lumii;
 • Locul central al valorii armoniei în cultură şi religie;
 • Educaţia armonioasă şi dezvoltarea copiilor în familie, şcoală, universitate şi societate;
 • Statul democratic armonios: distribuirea egală a puterii şi resurselor între clasele armonioase. Statul se întoarce de la deviza violenţei la un instrument al armoniei, şi democraţia se întoarce de la deviza dominării majorităţii şi îmbogăţirea minorităţii la consimţământ şi grija mutuală pentru toate grupurile populaţiei, punând capăt extremelor sărăciei şi bogăţiilor excesive;
 • Sistem politic multipartid pentru coordonarea intereselor claselor armonioase;
 • Prioritatea socială a copiilor furnizată prin instituţia sufragiului copiilor executat de către părinţi;
 • Piaţa armonioasă globală şi economia, punând capăt extremelor sărăciei şi bogăţiilor excesive, care sunt în dezechilibru cu bunăstarea minimală;
 • Dezarmarea totală a naţiunilor, cu excepţia unor arme şi forţe armate ale Naţiunilor Unite în cazul unei ameninţări din cosmos sau din cauza unor catastrofe naturale sau provocate de om;
 • O pace armonioasă susţinătoare şi indestructibilă pe Pământ;
 • Grija constantă în privinţa Planetei noastre pentru prezervarea tuturor sferelor ei şi ţinuturilor ei;
 • Transformarea omenirii într-o singură comunitate armonioasă globală a oamenilor din diferite rase, naţiuni, religii şi culturi;
 • Globalizarea armoniei şi armonia globalizării: procesul globalizării devine armonios şi drept, asigurând Binele Comun;
 • Dezvoltarea susţinătoare şi paşnică a omenirii prinde un caracter armonios şi ireversibil.

 

VI. NoiPerspective din Magna Carta Armoniei

 

45. Magna Carta Armoniei este un document politic care provoacă toţi oamenii, partidele şi naţiunile lumii să facă un angajament politic, prima dată, ca şi Republica Populară Chineză, de a alege armonia socială drept prioritate naţională şi directivă, şi a doua oară, şi mai important pentru armonia globală, de a alege armonia socială ca bază pentru strategia lor globală de a promova dezvoltarea socioeconomică şi susţinătoare pentru toate naţiunile.

 

46. Magna Carta Armoniei nu este doar politică, dar de asemenea şi un document educaţional care revelează oamenilor, în principal tineretului, noile valori, priorităţi, şi cunoaşterea necesară spre a face un angajament personal armoniei sociale şi individuale.

 

47. Magna Carta Armoniei nu este doar politică şi educaţională, dar de asemenea un document umanist care creează fundaţia pentru o nouă umanitate. Ea proclamă naşterea unui om nou, armonios: homo harmonis. Armonia devine spiritualitate, omenie, mod de viaţă şi măsura acestui individ atât pentru el însuşi cât şi pentru lumea înconjurătoare.

Tranziţia lui homo sapiens de la omul economic (homo faber)la un om armonios (homo harmonis) este în mod istoric necesar şi natural. A început acum, în cel de-al 21-lea secol.

 

48. Magna Carta Armoniei nu este doar un document politic, educaţional şi umanist, dar de asemenea şi un document etic, cultural, şi spiritual. De la armonia sferelor globale ale omenirii şi indivizilor, de la prioritatea copiilor în lume, noi etici globale se nasc, o etică a armoniei bazată pe Regula de Aur sau Imperativul Moral, cunoscut tuturor religiilor lumii. Structura socială a sferei creează precondiţiile necesare sociale şi individuale spre a transforma acest imperativ moral într-o realitate a atitudinilor zilnice, de care, în trecut, cineva putea doar visa. Pentru o civilizaţie globală a Informaţiei Armonioase, armonia este simbolul cultural, cea mai înaltă valoare integrată moral, care include toate celelalte valori pozitive: pacea, dragostea, credinţa, speranţa, justiţia, libertatea, egalitatea, demnitatea, fraternitatea şi respectul şi compasiunea pentru întreaga omenire. Armonia este de asemenea fericire, şi fericirea este armonie în toate formele: armonia sufletului şi trupului, armonia celor patru sfere ale individului şi societăţii, armonia individului cu natura, bărbatului cu femeia, părinţilor cu copiii, ştiinţei cu arta, etc.

 

49. Armonia socială este inseparabilă de valorile respectului şi înţelegerii ale unuia cu celălalt, bunăvoinţei şi recunoştinţei unuia către celălalt, toleranţei, bunei intenţii, compromisului, iertării, reconsilierii şi dialogului. Doar în cadrele claselor sfere este posibil pentru oameni să se iubească unii pe ceilalţi ca pe sine însăşi, şi doar în interiorul acestor cadre oamenii sunt egali şi necesari unii altora ca şi fraţi. Armonia claselor sfere transformă dragostea copiilor în dragostea unuia pentru celălalt, ca o forţă politică pentru realizarea nonviolentă a consimţământului. Această transformare a fost proclamată de către Mahatma Gandhi şi de către Reverend Martin Luther King, Jr. Dragostea copiilor mediază dragostea între clasele sfere şi viceversa. Respectul şi consimţământul sunt reproduse cu dragoste în interiorul acestor clase. Această dragoste devine necondiţională şi fundamentală, bazată pe cea mai puternică fundaţie socială a claselor sfere în interiorul populaţiei. Armonia sferelor şi claselor sfere, de la care urmează dragostea necondiţionată şi pacea eternă creează un ethos global nou în mod calitativ al armoniei, dragostei şi păcii. Principiul ethosului armoniei este Regula de Aur, incluzând iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însăţi, şi prin adversitate nu te pângări pe tine însăţi, (Abdurrahman Jami), prin toate formele ei păcătoase, asemenea ca şi crima, furtul, minciunile şi invidia. Armonia socială este cea mai bună cale pentru inamici să devină prieteni şi pentru adversitate să se transforme în consimţământ.

 

VII. Site-ul Multicultural Peace from Harmony, Cuptorul de Topire pentru Magna Carta Armoniei

 

50. Magna Carta Armoniei putea să se nască doar pe site-ul internaţional şi multicultural: O Nouă Cultură a Păcii din Armonia Socială şi Prioritatea Copiilor (pe scurt: Peace from Harmony). Pentru doi ani, a unit în jur de 200 de autori din 33 de ţări şi acum este publicat în 15 limbi. El adună idei de la oamenii armoniei din întreaga lume. Site-ul a devenit cuptorul de topire al contribuţiilor lor spirituale, din care noi proiecte ale armoniei, incluzând Magna Carta Armoniei, sunt topite. În ea, se naşte o nouă comunitate globală şi armonioasă. Site-ul a colectat un set de realizări ale armoniei. Pe site sunt cristalizate şi sintetizate noi idei ale armoniei sociale şi prioritatea copiilor. El a devenit o sursă multiculturală pentru naşterea unor realizări noi, strălucitoare şi pentru a introduce persoane remarcabile şi lideri ai armoniei sociale. Toţi dintre ei nu pot fi numiţi. Voi numi doar 60 de autori ai site-ului din 20de ţări:

 

Prof. Ada Aharoni (Israel şi Franţa): pionierul ideii unei Culturi Armonioase a Păcii.

Talgat Akbashev (Rusia): un sistem planetar de educaţie armonioasă pentru toţi cetăţenii lumii.

Lucy Alferova (Rusia): Un Muzeu al Păcii şi Armoniei în gimnaziul Chelyabinsk.

Dr. Maria Cristina Azcona (Argentina): bilingvismul ca fiind cea mai directă cale spre pace.

Prof. Reimon Bachika (Japonia): armonia religioasă este unitatea în diversitate: valorile comune legate la reprezentări simbolice unice.

Prof. Ammar Banni (Algeria): armonia va servi la înălţarea şi dezvoltarea copiilor în lume.

Diana Basterfield (UK), Yumi Kikuchi (Japonia), Saul Arbess (Canada), Peter P. Lukwiya (Uganda), Dot Maver (SUA), Biannca Pace (Australia): Alianţă Globală pentru Ministere şi Departamente ale Păcii.

Harold W. Becker (SUA): ideea unităţii globale prin dragostea necondiţionată.

Dr. T. Ashok Chakravarthy (India): Frăţie Universală şi Pace Prietenească.

Dr. Renato Corsetti (Italia): Esperanto ca limbă neutră internaţională, egală pentru toţi oamenii.

Guy Crequie (Franţa): Reforma Naţiunilor Unite şi antrenarea valorilor creative pentru noile generaţii.

Rosa Dalmiglio (Italia): dirijarea ideilor Chineze de armonie în Vest.

Dr. Martha Ross DeWitt (SUA): teorii de tranziţie şi transformare socială şi societală.

Dr. Mona Gamal-El Dina (Franţa): arta şi poezia pentru pace armonioasă.

Prof. Lia Diskin (Brazilia): Consiliul Federal Parlamentar al

Culturii Păcii în Brazilia.

Dr. Stephen Gill (Canada): Pacea este copilul legitim al mijloacelor paşnice.

Mitch Gold (SUA): Pământul căminul nostru comun.

Nina Goncharova (Rusia): celebrarea ca fiind o sursă a armoniei.

Carol Hiltner (SUA): Munţii Altai de Aur, sursa luminii pentru lume.

Michael Holmboe (Norvegia): Cineva poate mereu câştiga un război,

dar cum cucereşte cineva pacea? Legea LegilorArmonia eternă.

Takis Ioannides (Grecia): doar armonia sufletului şi educaţia poate rezolva problemele noastre.

Tatomir Ion-Marius (România): lumina armoniei luminează întreaga omenire.

Studentul Ivan Ivanov (Rusia): armonia socială ca şi alternativă la civilizaţia cu Risc Industrial.

Prof. Dimity Ivashintsov (Rusia): creativitatea şi diversitatea culturilor ca fiind necesare pentru armonie.

Jan Jacobsen (Norvegia): Ziua Globală a Dezarmării şi Chemarea la Dezarmarea Globală.

Vladimir Kavtorin (Russia): sufragiul şi prioritatea copiilor.

Studentul Maxim Kazakov (Rusia): necesitatea unei gândiri planetare armonioase.

Kostas Konstantinidis (Grecia): globalizarea discordiei într-o societate industrială.

Mikhail Lebedinsky (Rusia): filozofiacuadridimensionalăTetrarum.

Dr. Evelin Lindner (Cetăţean al Lumii): demnitate egală şi stoparea umilirii.

Dr. Rose Lord (SUA): mamele ca şi pacificatoare.

John McConnell (SUA): grijă globală şi responsabilitate pentru Pământ.

Prof. Charles Mercieca (SUA): analiza a multor idei a culturii păcii şi armoniei.

Trevor Osborn (Australia): reţeaua armonei mondiale.

Prof. Terrence Paupp (SUA): căderea imperiilor şi naşterea unei noi comunităţi globale.

Dr. Bernard Phillips (SUA): spre armonia universală printr-o perspectivă interactivă asupra lumii.

Susana Roberts (Argentina): drepturile copiilor la toţi copiii.

Dr. Maitreyee Bardhan Roy (India): îngrijirea copiilor cu handicap.

Dr. Subir Bardhan Roy (India): problema produselor alimentare şi a păcii.

Dr. Bernard Scott (Anglia): Sociocibernetica sferelor armoniei sociale.

Dr. Leo Semashko (Rusia): prioritatea copiilor în lume ca şi

precondiţiepentru armonie.

Andrei Semashko (Rusia): armonia este fericire şi fericirea este armonie.

Igor Shadkhan (Rusia): bunicele şi bunicii pentru copii şi armonie.

Prof. Rudolf Siebert (SUA): armonizarea religiilor pe baza Regulii de Aur.

Dr. Yehuda Stolov (Israel): germenii armoniei Arabo-Israeliene prin cultură şi educaţie.

David Stringer (Anglia): o lume universală a armoniei şi păcii.

Tatiana Tselutina (Rusia): comunicarea globală a copiilor lumii.

Prof. Grigory Toulchinsky (Rusia): sufragiul copiilor ca şi condiţie pentru armonia socială.

Alexander Verbitsky (Ukraina): copiii sunt sursele armoniei şi păcii pe Pământ.

Svetlana Vetrova (Rusia): dezvoltarea armonioasă pentru copiii preşcolari.

Claude Veziau (Canada): crearea armoniei prin muzică.

Prof. Rene Wadlow (Franţa): drepturile umane; lichidarea foamei şi sărăciei extreme.

Robert M. Weir (SUA): participant în campania de a stabili un Departament al Statelor Unite al Păcii şi Nonviolenţei.

Profesorul Jiang Yimin (China): Armonia este nucleul Culturii Chineze de multe milenii.

 

51. Aceste şi multe alte idei despre armonia socială sunt prezentate pe pagina noastră de web (www.peacefromharmony.org), multe dintre ele într-o formă discutabilă. În prima jumătate a anului 2006, din combustibilul intelectual în cuptorul ei de topire s-a topit primul proiect global, unic al unei culturi a păcii armonioase: Calendarul Erei Armonioase. La sfârşitul anului 2006, din combustibilul său de informaţie s-a topit Magna Carta Armoniei, synthetizând idei de cea mai înaltă integritate spirituală. Diversitatea multiculturală a acestui site găseşte în acest document o unitate armonioasă prin teoria tetrasociologică, cea mai puternică afirmaţie culturală a sa şi cea mai completă raţiune ideologică.

 

VIII. Epilog

 

52. Atrăi în armonia socială nu înseamnă a consimte cu tot ce există în lume astăzi. Armonia socială este o alternativă pozitivă la discordia socială. Armonia este incompatibilă cu imperiile, violenţa, totalitarismul, depozitarea armamentelor, şi altor mijloace de intimidare, care sunt discordante cu natura. În legătură cu aceasta, Magna Carta Armoniei este adresată nu fiecărui om pe Pământ dar doar acelora care sunt concentraţi asupra alternativelor pozitive la tendinţele distructive ale civilizaţiei moderne industriale. Dar nu tinde să divizeze oamenii în două tabere ostile. Partidele armoniei nu pot fi ostile, prin definiţie, sau ele nu vor fi partide ale armoniei. Asocierea conştientă a oamenilor în clasele sfere şi partide permite intereselor opuse şi grupurilor să găsească discuţii armonioase, coordonate şi paşnice. Magna Carta Armoniei arată cum, în interiorul unei civilizaţii muribunde, cadrul pentru o nouă, civilizaţie armonioasă poate evolua şi deveni afirmată în mod paşnic. Pentru aceasta, Magna Carta Armoniei, are, în ciuda circulaţiei ei limitate, o relevanţă universală şi globală din punctul de vedere al civilizaţiei viitoare şi generaţiilor viitoare, care astăzi constituie doar o mică parte a omenirii.

 

53. Magna Carta Armoniei nu contrazice, dar suplimentează, cunoscută Carta Pământului 2000 (www.earthcharter.org), care este în principal ecologică în caracter. Magna Carta Armoniei nu contrazice, dar suplimentează şi în mod esenţial dezvoltă, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) şi Convenţia Naţiunilor unite asupra Drepturilor Copilului (1989) şi alte documente internaţionale umanitare. Pentru dezvoltare mutuală şi evaluarea acestor documente şi a Magna Carta Armoniei, este avantajos de a le compara.

 

54. Armonia socială şi cultura ei necesită investiţii colosale şi resurse. Prima dată, înainte de toate, ele sunt necesare pentru eliminarea sărăciei şi de asemenea pentru crearea unei Universităţi Internaţionale şi Interconfesionale sau a unei Academii a Armoniei Sociale şi Culturii Păcii Armonioase (pe scurt: Academia Armoniei) în toate ţările lumii. Această Academie va pregăti cadrul necesar de profesori, doctori, muncitori sociali, avocaţi, sociologi, manageri, şi diplomaţi pentru două mişcări globale: Făcând Copiii o Prioritate şi Creând Armonia Socială, şi de asemenea spre a promova o cultură a păcii armonioase în şcolile şi universităţile din toate ţările. Prima Academie a Armonie poate fi creată de exemplu, în St. Petersburg, Rusia; sau în Beijing, China; sau în Geneva, Elveţia, sau în orice alt loc unde va fi susţinută de către autorităţi.

 

55. Magna Carta Armoniei este adresată unui public larg, guvernelor, mass mediei, cercurilor politice, religioase, culturale şi de afaceri din toate ţările astfel încât să o susţină, să o distribuie la nivel mondial, şi să sponsorizeze organizarea Academiilor Armoniei în fiecare ţară.

 

56. Magna Carta Armoniei este deschisă adăugărilor de la autori cu aceeaşi gândire, pentru dialog între autori, pentru dezvoltare ştiinţifică în continuare şi amendamente. Ea va fi actualizată şi republicată în mod regular spre a asigura un caracter creativ, liber de dogmatizare. Nu pretinde să fie completă sau absolut validă în prezenta ei formă.

 

57. Secolul 21 poate fi un secol al unei transformări evoluţionare a societăţii umane spre o civilizaţie globală a informaţiei armonioase. Prezenta Magna Carta Armoniei este o filozofie unică, ideologie universală, şi prima expresie a armoniei sociale ca şi o ordine naturală a claselor sfere în ştiinţa socială.

 

 

Leo M. Semashko, Ph.D.

Filosof Social şi Sociolog; membru ISA;

Director, Public Institute of Strategic Sphere (Tetrasociological) Researches Tetrasphere;

Director, IFLAC, Rusia;

Fondator şi Preşedinte al site-ului InternaţionalPeace from Harmony (www.peacefromharmony.org)

Autoral mai mult de 150 lucrări ştiinţifice, incluzând 11 cărţi;

Adresa: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg 194356, Rusia.

Tel: 7 (812) 513-3863

Email: leo44442006@yandex.ru

 

Decembrie 21, 2006, este data primeipublicări a Cartei

Ediţia din 2007, Aprilie

======================================================


Abstractă

 

Magna Carta Armoniei este prima viziune teoretică, social/filosofică a unei civilizaţii globale a informaţiei armonioase a secolului 21 care se dezvoltă în cadrul unei civilizaţii cu Risc Industrial şi încearcă să o înlocuiască.

Magna Carta explică în mod ştiinţific o tranziţie globală de la o civilizaţie la alta începută de China în 2006 cu decizia ei spre a construi o societate a armoniei sociale. Este o întorsătură radicală în istoria omenirii din epocile războaielor continue spre o etapă matură a păcii globale inviolabile ca o istorie nouă.

Magna Carta Armoniei arată necesitatea pentru această tranziţie, inevitabilitatea unei civilizaţii armonioase, şi căile spre a o obţine pentru sistemele diferite, moderne socioeconomice: capitalism, socialism şi formele lor combinate. Societatea armonioasă a unei noi civilizaţii este o alternativă constructivă la capitalism şi socialism, care sunt formele unor societăţi industriale în prăbuşire.

Magna Carta Armoniei este intenţionată, în mod principal, pentru copii şi tineret. Totuşi, toţi oamenii vor fi în stare să o accepte şi să o încorporeze ca pe un mod practic, zilnic al vieţii şi pe termenul lung al reorganizării noastre sociale.

 

-----------------------------

Recunoştinţă

Îmi exprim adânca recunoştinţă Profesoarei Ada Aharoni, Israel şi Franţa; Profesorului Reimon Bachika din Japonia; Profesorului Terrence Paupp şi lui Harold W. Becker din SUA; lui Dr. Bernard Scott din Anglia; artistului Claude Veziau din Canada; Profesorului Abram Jusfin, artistei Nina Goncharova şi scriitorului Vladimir Kavtorin din Rusia pentru analiza preliminară şi remarcile valoroase, şi de asemenea Profesorului Charles Mercieca, scriitorului Robert Weir, şi editorului Carol Hiltner din SUA, Profesorului Rene Wadlow din Franţa, şi în special doamnei Dr. Martha Ross DeWitt din SUA pentru editarea atentă a textului în limba Engleză a Cartei. De asemenea exprim adâncă recunoştinţă tuturor editorilor şi traducătorilor Cartei în alte limbi. De asemenea exprim adânca recunoştinţă tuturor autorilor site-ului nostru, fiecăruia dintre cei care şi-a adus contribuţia lui/ei la Carta noastră.

Leo Semashko

---------------------------

 

DouăRăspunsuri

 

Dragă Leo şi Lucy,

 

Vă felicit pe amândoi pentru completarea unui lung, dificil efort de a produce un document istoric (Magna Carta Armoniei) care va fi preţuită de către o comunitate globală recunoscătoare cu mult timp după ce toţi dintre noi nu vor mai fi. Sacrificiile pe care voi amândoi le-aţi făcut, au fost dureroase, spre a spune puţin. Nu voi copia toate mesajele voastre către mine, dar doar două (49-50) paragrafe din document, însăşi, care reflectă munca, ce a intrat în Magna Carta ca şi întreg. Ştiu că vor fi ediţii următoare ale acestui document, dar nimeni nu poate compara efectul uluitor pe care această ediţie e destinată să o aibă asupra filosofilor şi oamenilor de stat, în întreaga lume. Erori minore persistă: un cuvânt în plus aici, un cuvânt lipsă acolo (în versiunea Engleză). Acestea vor fi trecute cu vederea de către cititorii serioşi. Această lucrare sigur va inspira şi îi va motiva pe alţii să înfăptuiască miracole ale realizării umane.

 

Cu dragoste şi recunoştinţă de la

 

Martha Ross DeWitt,

Dr. în Sociologie, Editor al traducerii în Engleză a Magnei Carta, SUA,

13 Aprilie, 2007

 

Dragă Leo,

 

Vă sunt atât de recunoscătoare, că mi-aţi încredinţat traducerea în Spaniolă Magna Carta Armoniei pentru o Civilizaţie a Informaţiei. Un document puternic care va rămâne în istorie. Sper că vă place traducerea, am făcut tot ce am putut mai bun, zi şi noapte, şi i-am făcut o atentă revizuire

Tot ce am citit aici este o teorie minunată despre cum civilizaţia noastră ar putea începe să facă întoarcerea spre idealurile bune pentru generaţia următoare. A fost uimitor să împărtăşesc idealul dumneavoastră al Tetrasociologiei. Sper că mulţi oameni, cel mai înalt nivel o citesc şi încep să remarce, că dacă toţi dintre noi nu ne schimbăm, va fi un haos realadmir lucrarea dumneavoastră atât de mult!!! Şi vă trimit atât de multe rugăciuni şi binecuvântări, faceţi un mare lucru nobil pentru această generaţie şi noile generaţii. Vă trimit tot sprijinul meu din sufletul meu!!!!

 

Cu dragoste şi respect!!

 

Susana Roberts,

Poet, Argentina,

13 Aprilie, 2007

-------------------------------

 

Prezentări:

 

AceastăMagna Carta Armoniei este prima exprimare internaţională teoretică a conceptului unei culturi a păcii armonioase, pe care eu am formulat-o în 1999, la punerea bazei World IFLAC.

Profesor Ada Aharoni, Fondator şi Preşedinte al IFLAC: Forumul Internaţional pentru Literatură şi Cultură a Păcii, Israel

 

Armonia în şi între societăţi este marea preocupare a acestei Magna Carta. Armonia între religii ar fi un pas gigantic spre acel scop elevat.

Reimon Bachika, Profesor, Dept of Sociology, Bukkyo University, Kyoto, Japonia

 

" Magna Carta obligă de a gândi despre o cale alternativă de dezvoltare şi Rusia, şi ştiinţa socială.

Scriitor Vladimir Kavtorin, Rusia

 

"Acesta este unul dintre cele mai bune documente care au apărut vreodată în istoria civilizaţiei noastre pământeşti. În mod hotărât va servi ca şi un ghid pentru mulţi de a ajuta să facă această lume un loc mai bun de locuit. Poate fi văzută ca o sursă de inspiraţie pentru pacea lumii, protecţia mediului înconjurător, drepturile umane şi dezarmare.

Charles Mercieca, Ph.D. Preşedinte, IAEWP UN-NGO, Professor Emeritus, Alabama A&M University, SUA

 

"Lumea modernă aspiră la o globalizare corectă şi dreaptă care va exclude sărăcia. Această tendinţă găseşte o adâncă explicaţie teoretică în această Magna Carta Armoniei.

Profesor Rene Wadlow, Franţa

 

"Strategiile pentru relaţii armonioase şi paşnice între religiile lumii şi naţiuni pe baza Regulii de Aur sunt oferite de către Magna Carta.

Profesor Rudolf Siebert, Western Michigan University, SUA

 

"Noua lume aspiră la stabilirea limbii Esperanto şi a culturii bilingve, aşa cum e reflectată în Magna Carta şi publicaţia ei asupra limbii Esperanto.

Profesor Renato Corsetti, Preşedinte Universal Esperanto Association, Italia

 

Sociocibernetica e preocupată cu îndrumareasinelui şi a altora în sistemele sociale. Magna Carta reprezintă scopuri demne spre care să tindă.

Dr. Bernard Scott, ISA RC51 Sociocybernetics - Preşedinte, AngliUp
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005