Home

Mission

Contents

News

Links

Authors

About Us

Publications

Harmony Forum

Peace from Harmony
Interview given to Takis Ioannides, February 16, 2008 by Dr Leo Semashko (in Romanian)

Interviu acordat lui Takis Ioannides de către

Preşedintele Asociaţiei Armoniei Globale Dr. Leo Semashko

pentru ziarul grecesc “EPIKAIRA” din Smyrna Nouă, Atena.

 

Interviul este publicat din 16 Februarie 2008 în acest ziar:

http://epikaira.files.wordpress.com/2008/02/pages_6-11.pdf

L-am întâlnit pe Dr. Leo Semashko cu ani în urmp. Gândurile şi scopurile noastre comune, ca Armonia Lumii şi îmbunătăţirea traiului copiilor lumii noastre.

Am devenit membru şi co-autor in viziunea sa, unde am întâlnit mulţi alţi oameni, de asemenea inspiraţi şi preocupaţi, gata să contribuie cu acţiuni, dezinteres evident, cu întreaga lor capacitate, în aceste scopuri şi obiective.

Eforturile noastre au fost în final împlinite, când cărţile noastre au fost acceptate de către liderii multor naţiuni, de către Organizaţii Sociale internaţionale, dar în principal, când China a adoptat prima noastră carte, în ordinea de a o acomoda în sistemul ei social. Am o­noarea aici, să introduc interviul remarcabil care mi-a fost dăruit, de un OM ADEVĂRAT, pentru ziarul nostru recunoscut pe plan internaţional.

 

Dragă Dr. Semashko, care este definiţia culturii?

Peste 300 de definiţii ale culturii sunt prezente în ştiinţa socială.

Eu ader la cea mai răspândită şi simplă definiţie: cultura este o pregătire (schimbare, procesare, creaţie) a resurselor pentru scopurile umane/sociale.

În teoria mea tetrasociologică (sociologie cuadri-dimensională pornind de la filosofia cuadri-dimensională a lui Pitagora, Empedocle şi alţii) diferă cele patru sfere sau tipuri ale culturii: sociale sau umane, spirituale, organizaţionale sau politice şi materiale sau economice. Desigur, aceste tipuri ale culturii există nu separat unele de celelalte, dar doar una în interiorul celeilalte, în intersectare şi influenţă mutuală.

 

Numiţi o persoană a cărei învăţături v-a alimentat spiritul şi ambiţiile. De ce?

El este filosoful Grec Platon. Mi-am apărat expunerea de doctorat în 1970 devotată dialecticii lui Platon. În opinia mea, el este cel mai profund gânditor din istoria omenirii, ale cărui idei rămân încă neclare în numeroase privinţe. Filosofia lui Platon diferă prin două avantaje de nedepăşit:

1. Dialectici ale armoniei contrariilor şi 2. Idealul, de exemplu statul armonios.

Armonia contrariilor ale lui Platon au fost înlocuite şi alterate de către Hegel şi Marx prin lupta contrariilor, care au consacrat toate războaiele, revoluţiile şi violenţa secolelor 19 şi 20.

Doar în teoria mea tetrasociologică armonia contrariilor a lui Platon este restaurată dar la un nivel modern a unei societăţi a informaţiei.

Tetrasociologia este construită pe armonia celor patru sfere sociale şi a celor patru clase sfere ale populaţiei. Ele creează o societate ideală, armonioasă a celor patru clase sfere ale populaţiei în locul celor trei stabiliri ale lui Platon.

Dar ideea sa despre statul ideal renaşte la un nivel modern ştiinţific în tetrasociologie, care este prezentată detaliat pe site-ul meu internaţional

"Peace from Harmony": www.peacefromharmony.org

 

Cum determinaţi cultura sufletului şi a minţii?

În opinia mea, cultura modernă a minţii şi a gândirii constă în abilitatea de a înţelege, exprima şi folosi dialecticile armoniei (dialecticile armonioase) ale celor patru sfere ale lumii, societăţii şi omului. Cultura sufletului este pentru mine cultura individuală de a simţi, empatiza, a promova şi a dezvolta dialecticile armoniei (dialecticile armonioase) ale celor patru sfere individuale, atât la persoana noastră cât şi la alţii. Mintea şi sufletul armonios ale omului sunt armonios avansate şi omul armonios cultural sunt ca şi un ideal al vechilor Greci şi Renaşterii. Dar este sunt realizabile doar într-o societate a informaţiei armonioase, care este demonstrată în tetrasociologie.

 

Care este caracteristica unei persoane/unui om cu adevărat?

Eu consider caracteristica omului avansat fiind armonia interioară şi exterioară, armonia cu natura şi societatea, armonia în modul de trai, a sentimentelor, gândurilor, vorbirii şi comportamentului. Opusul acestei caracteristici ar fi discordia, de exemplu limitarea, unidimensionalitatea, deficienţa şi lipsa integralităţii.

 

Care este misiunea unei persoane intelectuale în comunitatea noastră?

Comunitatea noastră a apărut pe site-ul nostru Internaţional, care e fost deschis pe data de 15 Februarie, 2005. Atât comunitatea cât şi site-ul se numesc “Pace from Harmony”. Acum această comunitate reuneşte mai mult de 240 de reprezentanţi din diferite culturi şi religii din 39 de ţări ale lumii şi este publicat în 17 limbi, incluzând limba greacă. Meritul principal pentru aceasta aparţine poetului Grec şi scriitorului Takis Ioannides, care a tradus în limba greacă lucrările fundamentale ale comunităţii noastre: Calendarul Erei Armonioase (2006, de către 38 de

co-autori din 17 ţări), Magna Carta Armoniei (2007, de către 43 de autori din 16 ţări), Statutele Armoniei Globale (2007, de către 32 de autori din 13 ţări), care s-u ridicat pe baza comunităţii noastre şi a celorlalţi. Stabilirea păcii globale pe baza armoniei sociale a lumii, incluzând o prioritate a copiilor şi educaţiei universale armonioase, este misiunea noastră.

 

Ei spun că istoria este repetată. Este aceasta adevărat?

Da, istoria se repetă în unele lucruri, ca de exemplu prin renaşterea filosofiei Greceşti a armoniei şi idealului Grec al armoniei. Dar în acelaşi timp este mereu nouă. Aşa cum Heraclit a spus, “este imposibil să intri într-un râu de două ori”.

 

Aţi dori să vizitaţi într-o zi Grecia; de ce?

Visez să vizitez Grecia, deoarece este pământul meu spiritual nativ şi dragostea mea. Conştiinţa şi gândirea mea şi-au găsit începutul în filosofia şi cultura Greacă.

Filosofia şi cultura rusă sunt continuarea şi dezvoltarea celei Greceşti.

Regret că din cauza limitărilor financiare nu am putut să vizitez Grecia până acum şi să petrec în ea măcar două săptămâni. Sau să citesc un curs de lecturi asupra tetrasociologiei la Universitatea din Atena. Este visul meu.

 

Care este statutul armoniei şi a păcii astăzi pe planeta noastră?

Din păcate, armonia şi pacea rămân marginale într-o civilizaţie industrială. Ele pot deveni o prioritate doar într-o civilizaţie a informaţiei armonioase, care porneşte să o schimbe pe cea industrială.

 

Ce înseamnă dragostea?

Dragostea este cealaltă parte a armoniei. Adevărata dragoste este armonie şi viceversa. Dragostea este îngrijire, ajutor şi serviciu adus oamenilor, aşa cum a spus Maica Tereza.

 

Ce înseamnă armonia?

Mai sus am orbit despre aceasta detaliat. Exprimând pe scurt, armonia este unitate, consimţământ şi iubirea diversităţii. Armonia uneşte şi este exprimată în numeroase valori: toleranţă, respect, înţelegere, dialog, compromis, consens, ajutor reciproc, bun comun, libertate, egalitate, frăţie, fericire etc.

 

Care este elementul fundamental al educaţiei?

- Dezvoltarea armonioasă a persoanei.

 

Un sfat pentru copiii?

- Să aspire la dezvoltarea armonioasă, la armonie în toate, aceasta este fericirea.

Un sfat pentru adulţi?

- Să-i înveţe pe copiii armonia în locul adversităţii, care va exclude războaiele, violenţa şi sărăcia.

 

Un sfat pentru poeţi?

- Să creeze mai multe poezii despre armonia vieţii pentru copii şi adulţi.

 

Nemurire sau moarte?

- Armonia este nemuritoare, aşa cum lumea este nemuritoare. Discordia este muritoare.

 

Dumnezeu?

- În toate religiile Dumnezeu este armonie, EL creează lumea din haos. Marele filosof German Gottfried Leibniz a folosit termenul "legea divinei armonii prestabilite”.

Regula de Aur a tuturor religiilor, de la Confucius este: “Fă altora

ceea ce ai vrea să îţi facă ţie”. Este prima expresie a armoniei sociale. Este prezentată detaliat pe site-ul nostru "Peace from Harmony".

 

Cu ce vă ocupaţi în timpul liber?

- Fac totul spre a reduce disarmonia mea. Preocupările mele preferate sunt: întâlniri cu copiii şi nepoţii mei, conversaţie şi plimbare cu soţia mea, prietenii, natura, animalele, sporturile etc.

 

Dr. Leo Semashko,

Preşedintele Asociaţiei Armoniei Globale

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005